Međunarodne finansijske organizacije Marko

Report
*Međunarodne finansijske organizacije
veoma su značajne za međunarodno
poslovno finansiranje kao veliki izvor
sredstava pod relativno povoljnim
uslovima.
*Međunarodne finansijske organizacije su:
-MMF (Međ.monetarni fond)
-IBRD (Međ.banka za obnovu I razvoj)
-IDA (Međ.udruženje za razvoj)
-IFC (Međ.finansijska korporacija)
-MIGA (Multilateralna agencija za garant.inve.)
-EIB
(Evropska investiciona banka)
-EBRD (Evropska banka za obnovu i razvoj)
*Osnovana je 1944.godine
*Počela je sa radom 1947.godine
*CILJ:
Unapređenje međunarodne saradnje kroz
konsultacije i zajedničko rešavanje monetarnih
problema
- Proširivanje medjunarodne trgovine
Stabilizacija deviznog kursa
Multilateralizam i ukidanje deviznih ograničenja
- Obezbeđenje sred.za rešavanje problema



Sredstva za odvijanje delatnosti obezbeđuju se
uplatom određenih kvota.
25% kvota zemlje uplaćuju u zlatu a 75% u
nacionalnoj valuti.
Specijalna prava vucenja predstavljaju
sinteticku valutu cija je vrednost počev od
01.01.1999.god. Određena kao ponderisani
prosek valuta američkog
dolara,eura,japanskog jena i britanske funte.


Osnovana je 1944.godine
Počela sa radom 1946.godine
Pod okriljem IBRD formirane su:
- Međunarodne finansijske korporacije
- Međunarodno udruženje za razvoj
- Multilateralna agencija za garantovanje
investicija.

OSNOVNI CILJ:
•
Da obezbedi finansiranje projekata koji su
značajni za nacionalnu privredu a za koje nije
zainteresovan privatni kapital,jer nisu
neposredno profitonosni a potrebna su velika
ulaganja.
Udeo pojedinih zemalja članica određuje se
prema njihovoj ekonomskoj snazi.
*Najveći akcionari su:
-SAD
16,95%
-Japan
8,12%
-Nemačka 4,63%

Sredstva banke potiču iz osnovna izvora:
1.Uplaćenog dela kvota zemalja članica
2.Zaduživanje na medjunarodnom fina.trzištu
3.Povraćaj ranije datih kredita

Osnovana je 1960.godine
Prednost imaju projekti koji omogućavaju veće
zapošljavanje,a ne oni koji predstavljaju
primenu vrhunske tehnologije.
 Najčešće su to projekti iz oblasti:
-poljoprivrede
-transporta
-industrije
-telekomunikacije
-zdravstva
-obrazovanja


Sredstva za svoju aktivnost IDA obezbedjuje iz:
1.Uplaćenih kvota zemalja članica
2.Doprinosa na osnovu povremenih popunjavanja
3.Poklona
4.Transfera dela profita koji ostvaruje IBRD
5.Otplata po ranije datim kreditima.

Osnovana je 1956.god.
CILJ:
Unapređenje razvoja zemalja u razvoju
podsticajem razvoja privatnih preduzeća
Zemalja članica,a posebno u manje razvijenim
Područjima.


Osnovna delatnost IFC je da investira u
privatne firme,mobilise za njih dopunsko
finansiranje i daje im savete o značajnim
pitanjima razvoja privatnog sektora koja se
odnose na tržište kapitala,strana derektna
ulaganja,privatizaciju.

Preko korporacije sredstva se mogu obezbediti
u vidu kredita i u vidu učešća,ali najznačajnija
uloga IFC-a je sto ona deluje poput tržišta –
povezuje,dovodi u kontakt privatne
preduzetnike kojima je potreban kapital,sa
zainteresovanim ulagačima.

Osnovana je 1988.god.
Ova organizacija daje garancije za eliminisanje
ili ublažavanje posledica koje se ne vezuju za
redovnu poslovnu aktivnost.
*Izvori finansiranja su samostalni a leže u
prikupljanju prihoda od premija za kredite.

Osnovana je 1958.god.
CILJ:
Davanje doprinosa integraciji,balansiranom
razvoju i ekonomskoj i socijalnoj saradnji,kao i
rešavanja problema finansiranja zajedničkog
tržišta zemalja EZ.


Osnovana je 1991.god.
CILJ:
Da se u zemljama Centralne i Istočne Evrope
podstakne prelazak na otvorenu tržišnu
privredu,liberalizacija tržišnih
odnosa,podstakne poštovanje osnovnih
ustavnih načela kao što su ljudska
prava,ekologija.

Podržava strukturne i sektorske reforme,
privatizaciju i preduzetništvo,razvoj pravnih
sistema,infrastrukturni razvoj,sufinansira
investicije,pruža tehničku podršku.

*Krediti se odobravaju malim i srednjim
preduzećima za podršku pre svega u procesu
privatizacije.
Izvori:
-Priručnik:finansijsko poslovanje
- Internet (slike)
- Spoljnotrgovinsko i devizno
poslovanje, Unković M. Stakić B.,
Beograd 2011.

HVALA NA
PAžNJI!!!
Marina Dimitrijević
Marko Radojković
Pejčić Miljana
3/2

similar documents