Časné mrazy

Report
Ochrana lesů a přírodního prostředí
ŠKODY MRAZEM
Škody mrazem
• Teplotní hranice života rostlin se pohybuje mezi 5°C
a +58 °C. V našich krajích jsou nejčastější příčinou
vážných škod na dřevinách prudké poklesy teplot.
• Jehličnaté rostliny potřebují alespoň 30 dní s
průměrnou teplotou více než +10°C
• Listnaté alespoň 120 dní
• Poklesnou-li teploty předčasně na podzim (září,
říjen), mluvíme o mrazech časných. V době
vegetačního klidu přicházejí zimní mrazy. Klesnou-li
teploty pod bod mrazu v době vegetace, na jaře,
potom se označují jako mrazy pozdní.
Časné mrazy
rostliny obsahují mízu, nejsou dozrálé letorosty,
– poškození mladých výhonků
– opad ještě zelených listů
– škody jsou zanedbatelné
– ořešák, jasan, akát, douglaska
Zimní mrazy
• značnější škody jen při velkých (pod — 20 °C]
a dlouhotrvajících poklesech teplot
• tenkokoré dřeviny(BK,JD)
• mrazové lokality
• jižní expozice-rychlé střídání teplot ve dne a
v noci
Formy poškození
• odumření pletiv kůry, lýka, výhonků a větví
• novotvary jako mrazové kýly a mrazová jádra
• usycháním jehličí, částí korun, stromů (tzv. klimatická
sypavka, fyziologické sucho),
• vymrzání -vytahování sazenic a semenáčků při holomrazech
• popraskání kůry, která později po kouscích opadává
• nevyrašení větví nebo uschnutí během léta
• mrazové kýly na silných kmenech dřevin se širokými dřeň.
paprsky (DB,BK, JLM, HB, JS) vznikají nestejnoměrným
smršťováním běle při náhlém přechlazení. Kmen ve spodní
části praská (0,5—2 m) a na jaře se trhlina uzavírá novým
letokruhem, v zimě se obnovuje a vzniká mrazová lišta,
nepravé jádro
• mrazové jádro -nesleduje letokruhy-BK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pozdní mrazy
každoročně citelné škody v LH
nejčastěji mezi 11.-15. 5. ( konec V.-vyšší polohy)
-3 až -5°C (zmrzlí muži)
narašená vegetace
mrazové kotliny-stéká studený vzduch
odolnost dřevin proti promrzání je dána druhovými
vlastnostmi a dobou rašení
mladé dřeviny (kultury) jsou poškozovány více než starší
poškozují rozvíjející se pupeny, výhonky i květy
zmrzlé části vadnou, hnědnou až černají a odumřelé
opadávají
síje a plochy ve školkách a dřeviny v kulturách a náletech
(JS, BK, DB, JD, DGL)
Schéma mrazové kotliny
průběh teplot
v nejnižší části je třeba vysazovat mrazuodolné dřeviny
Ochranná opatření I
ve školkách:
• lehčení těžkých půd
• zazimování (zasypávání mezi řádky) rašelina, piliny,
kůra zasypání povytažených sazenic kompostovou
zemí
• správné hnojení -dusík-semenáčky nezdřevnatí;
fosfor-působí na zdřevnatění
• postřiky proti časným a pozdním mrazům-nad
ránem (4hod) do 1 hod po východu slunce,
drobné kapičky-vhodný druh závlahy
• zakrývání záhonů -izolační vzduchová vrstva
• zakuřování-oheň, dýmovnice, mlžení,
• zakládání školek mimo mrazové lokality
Ochranná opatření II
• v kulturách- škody mrazem lze zmírnit vhodnými
pěstebně technickými zásahy.
• Budou to opatření, jimiž snížíme přílišné
vyzařování tepla a zabráníme vzniku mrazových
lokalit
-odvodnění
• výsadba vyspělých sazenic, obalované, vyvýšená,
• výsadba pod ochranou přípravných
mrazuvzdorných dřevin (OL, OS, BŘ)
• podsadby pod porost
• obnova clonnými způsoby
• vyvedení mrazového vzduchu z kotliny
Ochrana lesa a přírodního prostředí
1.
2.
3.
4.
Otázky k opakování
Charakterizujte časné mrazy.
Charakterizujte zimní mrazy.
Charakterizujte pozdní mrazy.
Jaké znáte ochranná opatření proti mrazům
ve školkách?
Domácí úkol: Zajděte se do arboreta podívat na
mrazovou lištu na dubu ceru, co uvidíte teď v
zimě okolo jeho pupenů v koruně?

similar documents