Výroba závitů na soustruhu – závitořezné nástroje 1

Report
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
Název školy
Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.1007
Autor
Ing. Helena Jagošová
Název šablony
III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název DUMu
Výroba závitů na soustruhu – závitořezné nástroje
Stupeň a typ vzdělávání
Vzdělávací oblast
Střední vzdělávání s výučním listem, 3. ročník
Střední vzdělávání s maturitou, 2. ročník
Technologie
Vzdělávací obor
23 – 51 – H/01, 23-45-L/001
Tematický okruh
Technologie obrábění
Druh učebního materiálu
Výukový materiál
Cílová skupina
Žák, 2 a 3. ročník
Anotace
Žáci se v hodinovém bloku naučí technologii výroby závitů na soustruhu závitořeznými nástroji za použití
správných strojů a řezných podmínek.
Vybavení, pomůcky
-
Klíčová slova
Soustružení, nástroje, stroje, řezné podmínky, technologie výroby závitů na soustruhu závitořeznými nástroji .
Datum
15.8.2013
www.zlinskedumy.cz
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
1
• definice plochy
2
• druhy závitů
3
• Způsoby a možnosti výroby závitů všeobecně
4
• nástroje
5
• stroje a řezné podmínky
6
• upínání nástrojů a obrobků
6
• technologický postup
7
• úkoly k opakování
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
1
• definice plochy
ZÁVIT – funkční část šroubu, vznikne navinutím nakloněné roviny na válcovou plochu
Názvosloví rozměrů závitu matice a šroubu:
D - velký průměr závitu matice
D2 - střední průměr závitu matice
D1 - malý průměr závitu matice
d - velký průměr závitu šroubu
H1 - hloubka závitu matice
d2 - střední průměr závitu šroubu
h1 - nosná hloubka závitu
d3 - malý průměr závitu šroubu
h3 - hloubka závitu šroubu
P - rozteč závitu
PH - stoupání závitu
α - vrcholový úhel závitu
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
2
• Druhy závitů
Druhy závitů a jejich značení
Druh závitu
Metrický s hrubou roztečí
Metrický s jemnou roztečí
Whitworthův
Trubkový válcový
Trubkový kuželový(vnitřní)
Trubkový kuželový vnější
Lichoběžníkový rovnoramenný
Lich. nerovnoramenný
OBECNÉ
M d (mm)
M dxP (mm)
W d (“ )
G js (“ )
R js (“ )
Rc (“)
Tr dxS (mm)
S dxS (mm)
Označení
PŘÍKLAD
M12
M12x1
W½“
G ¾“
R ¾“
R ¾“
Tr 48x4
S 80x10
VRCHOLOVÝ ÚHEL
60
60
55
js-jmenovitá světlost trubky
30
30
Ke stoupání se připisuje počet chodů za šikmou zlomkovou čáru Tr dxPn/n např. Tr 48x16/2
Levé závity např. M16LH, Tr 48x16/2 LH
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
3
• STRONÍ VÝROBA - způsoby a možnosti
výroby závitů všeobecně
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
ZÁVITOŘEZNÝMI NÁSTROJI
SOUSTRUŽNICKÝMI NOŽI
FRÉZOVÁNÍM
BROUŠENÍM
LAPOVÁNÍM
ELEKTROEROZIVNÍM OBRÁBĚNÍM
TVÁŘENÍM
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
4
• Závitořezné nástroje
Rychlořezná
ocel
1) vnitřní závity
Řežou se závitníky – jsou to mnohobřité nástroje, jejich tvar
je přizpůsobený postupnému odebírání třísek. Třísky se
odvádí přímými nebo šroubovými drážkami.
a) závitníky sadové - nejčastěji se používá trojčlenná sada.
Závitníky jsou označeny na stopce proužky (1,2,3-nebo
žádný). Předřezávací odebírá asi 60% mat., řezací odebírá asi
30% mat., dořezávací odebírá asi 10% mat.
b) závitníky maticové - jsou jednočlenné, mají dlouhý řezný
kužel, proto se uplatňují hlavně při řezání závitů průchozích
dírách.
b) závitníky strojní – většinou řežou závit najedenkrát, do
dna, bývají z HSS oceli, často povlakované pro zvýšení
trvanlivosti
1- dlouhý řezací kužel, 2- řezací část,
3- kalibrační část, 4- dlouhá stopka
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
4
• Závitořezné nástroje
Rychlořezná
ocel
1) Vnější závity
Řežou se závitovými čelistmi kruhovými, dělenými nebo
radiální.
Kruhové čelisti (očko) – svým tvarem připomínají kalenou
matici, ve které je vytvořeno 3-5 drážek kruhového tvaru pro
odvádění třísek. Upínají se do vratidla pomocí 3 nebo 4
upínacích šroubů
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
5
• Stroje
univerzální
hrotový
CNC
Volba
řezných
podmínek
Posuv i řezná rychlost jsou 8 až 12x menší než pro hrubování, závisí hlavně na obrobitelnosti
materiálu, do kterého se závit vyřezává
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
6
• Upínání nástrojů a polotovaru
pro soustružení
Nástroje
do strojního
vratidla
Polotovar
do
sklíčidla
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
7
• technologický postup
vnější
TECHNOLOGICKÝ POSTUP ŘEZÁNÍ ZÁVITŮ:
https://www.youtube.com/watch?v=pTKqWLzaKjo
1. Určení velikosti průměru dříku a díry pro řezání závitů
Vnitřní závit : Ø díry = velký Ø závitu – stoupání závit
Vnější závit: Ø dříku = velký Ø závitu - 0,1
2. orýsování, odůlčíkování, předvrtání a vyvrtání požadované díry
3. sražení náběhových hran
4. upnutí nástroje do vratidla
5. Volba řezných podmínek
6. nanesení maziva a řezání závitu kontrola závitu
vnitřní
http://www.youtube.com/watch?v=NuDbZ8DBVBM
10
VÝROBA ZÁVITŮ NA SOUSTRUHU – ZÁVITOŘEZNÉ NÁSTROJE
8
• úkoly k opakování
1) definujte co je závit
2) Vyjmenujte druhy závitů a vysvětlete jejich značení
3) Popište a nakreslete závitořezné nástroje pro řezání vnějších i
vnitřních závitů
4) Popište přípravek pro upínaní závitořezných nástrojů na
soustruhu
5) Vysvětlete, jak se určí velikost díry a dříku pro závit
6) Vyjmenujte body technologického postupu řezání závitu na
soustruhu závitořeznýmí nástroji
11
ZDROJE A PRAMENY
• Univerzální sklíčidlo [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.technomat.cz/data/katedry/kom/KOM_PKY_PR_12_CZE_Dvorackova_Soustruznicke_a_br
ousici_pripravky.pdf
• Univerzální hrotový soustruh: obr. [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z:
http://www.horakkovo.cz/strojovy_park.html
• Závitníky [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z: http://www.conrad.cz/strojnizavitnik-m4.k802824
• Strojní vratidlo [online]. [cit. 2013-08-14]. Dostupné z:
http://dodavatele.epoptavka.cz/597648-kovovyroba-angelov/nabidka/28057strojni-vratidlo

similar documents