Kapitel 4 kulturmøde og menneskerettigheder - DIO-Skive-2013

Report
Kim, Kasper, Lukas, Christian,
Ahmad og Nicolai
 Globalisering
 Resume af kapitel 4
 Gert Hofstedes kulturanalyse
 Relevante DIO emner
 Bud på problemformuleringer
 Kulturmøde & menneskerettigheder
 Gør globaliseringen os mere ens?
 Østen mod Vesten
 Nationalisme  samler landet
 ”Chauvinisme”
 Stereotyper og fordomme.
 ”Etnocentrisme”
 Kultur som magtmiddel (Disney)
 Monopol, Global underholdning
 Er det magt?
 Huntington 7-8 civilisationer
 Vestlige, russiske, kinesiske, islamiske m.m.
 Bredeste form for kulturel identitet
 2. generations indvandrer  Indvandrer-kultur.
 Ytringsfrihed, religionsfrihed m.m.
 FN 2006  menneskerettighedsrådet.
 Overtrædelse af menneskerettigheder.
 Israel.
 Er man bundet af menneskerettigheder?
 USA  Internationale straffedomstol.
 Vaner og værdier
 Undersøgelse af 64 nationale kulturer
 4 forskellige skaler:
 Stor eller lille magtdistance
 Individualisme/kollektivisme
 Maskuline/feminine værdier
 Usikkerhed/tryghed
 Nationalisme
 Stereotyper og fordomme
 Kulturanalyse af et land
 Islams syn på Vesten
 Kultur som magtmiddel (Amerikanisering)
 Forskelle på menneskerettigheder i Islam og Vesten
 Kulturbarrierer
 Eksport
 Redegør for Amerikaniseringens udvikling
 Analyser Amerikaniseringen i Europa
 Vurder Amerikaniseringens fremtid
 Redegøre for den kinesiske kultur ved hjælp af
løgdiagrammet
 Analyser Kina med de fire dimensioner og sammenlign
med et u-land
 Vurder Kinas evne til at handle med andre lande

similar documents