Janne Sysiaho, TVL - Pelastustoimen tapaturmat

Report
Palomiesten työtapaturmien lukumäärä
700
600
500
400
Työpaikkatapaturmat
300
Työmatkatapaturmat
200
100
0
2005
2006
5.9.2014 TVL/JS ([email protected])
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013E
Palomiesten työpaikkatapaturmat työsuorituksen mukaan 2012
tuntematon
muut luettelemattomat työsuoritukset
paikallaan oleminen työpisteessä
henkilön liikkuminen
taakan käsivoimin siirtäminen
esineiden käsitteleminen
kulkun. tai siirtol. ohjaus tai matkustam.
käsikäytt. työkaluilla työskenteleminen
koneen käyttäminen
työsuorit. ei tietoa vahinkoselvityksessä
0
5.9.2014 TVL/JS ([email protected])
50
100
150
200
250
Palomiesten työpaikkatapaturmat poikkeaman mukaan 2012
tuntematon
muut luettelemattomat poikkeamat
väkivalta, järkyt. tilanne, poik. läsnäolo
henkilön äkillinen fyysinen…
terävään esineeseen astum.,…
putoaminen, hyppääminen, kaatum.,…
lait., työk. tai eläimen hallinnan menett.
aiheuttajan rikkoutuminen,…
aineen valuminen, purkaut.…
sähköhäiriö, räjähdys, tulipalo
poikkeamasta ei tietoja…
0
5.9.2014 TVL/JS ([email protected])
20
40
60
80
100 120 140
Palomiesten työpaikkatapaturmat vahingoittumistavan mukaan 2012
tuntematon
muut luettelemattomat…
eläimen tai ihmisen purema, potku jne.
äkillinen fyys. tai psyyk. kuormittuminen
puristuminen, ruhjoutuminen
leikkaavan, terävän ym esineen aiheut. vah
liikk. aiheuttajan osuma tai törmääminen
iskeytyminen kiinteää pintaa vasten
hapensaannin estyminen
muu sähkön, lämpöt. tai aineen aiheut. vah
vaaralliset aineet – nielemällä
vaaralliset aineet - iholle tai silmiin
vaaralliset aineet – hengittämällä
kylmyys
kuumuus
sähköisku
valokaari, salama
vah.tavasta ei tietoja vah.selvityksessä
5.9.2014 TVL/JS ([email protected])
0
20
40
60
80
100 120 140 160
Palomiesten työpaikkatapaturmat vakavuuden mukaan
700
600
0-3 pv
500
4-6 pv
400
7-14 pv
15-30 pv
300
31-90 pv
200
91-180 pv
100
180+ tai eläke
0
2005
2006
2007
5.9.2014 TVL/JS ([email protected])
2008
2009
2010
2011
2012
Palomiesten työpaikkatapaturmat (urheilu/liikunta)
140
120
100
80
60
40
20
HUOM! OSA LIIKUNTATAPATURMISTA TODENNÄKÖISESTI KOHDENTUU
VARSINAISEN TYÖTEHTÄVÄN KOODILLA, EIKÄ NÄY TÄSSÄ GRAAFISSA MUKANA.
0
2005
2006
5.9.2014 TVL/JS ([email protected])
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Palomiesten työpaikkatapaturmat (urheilu/liikunta)
- ristiintaulukointi 2010-2012: vakavuus vs kehon osa
120
100
80
0-3 pv
60
4-6 pv
40
7-14 pv
20
15-30 pv
31-90 pv
0
91-180 pv
180+ tai eläke
5.9.2014 TVL/JS (jan[email protected])
50
Palomiesten työpaikkatapaturmat
- kodin ja työpaikan välisellä matkalla sattuneet
45
40
35
30
muut sattumistavat
yhteentörmäys pp:n mopon tai kmp:n
kans
yhteentörmäys auton kanssa
25
20
ajoneuvon ulosajo tai kaatuminen
15
esineiden päälle astuminen
10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
5.9.2014 TVL/JS ([email protected])
kaatuminen, liukastuminen
kompastuminen
Palomiesten todetut ammattitaudit altistustekijän mukaan
(ilman korvattuja ammattitautiepäilyjä)
ALTISTUSTEKIJÄ
22 aldehydit, ketonit, alkoholit, eetterit ja esterit
23 orgaaniset hapot ja happoanhydridit
28 mineralipölyt
34 muiden kemiall. ain. käsittelyssä synt. amm.taudit
36 melu
42 jännetupentulehdus, olkaluun sivunastan tulehdus
44 muu fysikaalinen tekijä
49 bakteerien ja homeen vapautt. itiöt ja muut akt. ain.
51 virukset, bakteerit, sienet, alkuel. ja halkiomadot
YHT
REKISTERÖINTIVUOSI
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
2
4
3
4
2
1
4
2
0
0
0
0
0
0
0
1
1
0
2
3
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
1
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
1
0
0
0
3
6
7
9
6
2
4
3
Rekisteröintivuoteen perustuva ammattitautirekisteri alkaa rekisteröintivuodesta 2005.
5.9.2014 TVL/JS ([email protected])
Ambulanssinkuljettajien ja ensihoitajien työpaikkatapaturmat
tilastoituvat eri ammattikoodeille, niitä on vaikea erotella
muista henkilöliikenteen kuljettajista ja sairaanhoidon
ammattilaisista!
Henkilöliikenteen kuljettajien työpaikkatapaturmat, joiden kuvaustekstissä
mainitaan ”ambula*” tai ”potila*”
TOIMIALA (2)
00 Toimiala tuntematon
47 Vähittäiskauppa (pl. m.ajon. ja mp. kauppa)
49 Maaliikenne ja putkijohtokuljetus
55 Majoitus
81 Kiinteistön- ja maisemanhoito
84 Julk. hallinto ja maanp., pl. kuntasektori
86 Terveyspalvelut
87 Sosiaalihuollon laitospalvelut
88 Sosiaalihuollon avopalvelut
ZZ Kuntasektori
YHT
5.9.2014 TVL/JS ([email protected])
SATTUMISVUOSI
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
5
8
5
5
5
7
8
5
6
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
0
0
0
0
1
3
0
0
0
1
0
0
13
20
33
57
41
43
46
60
56
40
0
0
3
4
2
3
0
0
0
0
7
5
3
0
0
0
0
0
0
0
0
2
11
5
4
7
4
11
10
13
21
34
59
74
52
58
58
82
71
59

similar documents