vy_32_inovace_t13 - Střední škola, Havířov

Report
Zabezpečovací technika
2. Detektory pohybu
Josef Bardoň
Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace
Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.
Výuková sada – Zabezpečení, řízení a ovládání budov, DUM č. 13
Obsah
Princip detektoru PIR
PIR detektor JS-20
Způsoby zapojení detektoru
Ověření znalostí – zadání
Ověření znalostí – výsledky
Použitá literatura
Princip PIR detektoru
Princip PIR detektorů je založen na pyroelektrickém jevu.
PYROELEKTRICKÝ JEV
je fyzikální proces, při němž vlivem působení teploty na krystalickou mřížku
dielektrika dochází ke vzniku elektrického potenciálu. Pokud dochází ke změnám
teploty vlivem pohybu teplokrevných živočichů, dochází ke změnám elektrického
potenciálu. Tyto změny jsou zařízením vyhodnoceny a využity pro funkci
pohybového detektoru.
PIR
je zkratka anglického názvu „Passive Infrared Detector“
(pasivní infračervený detektor).
Zpět
Princip PIR detektoru
PIR element je polovodičová součástka vyrobena ze
sloučenin na bázi tantalu a lithia.
Uvnitř pouzdra je citlivý Unipolární tranzistor řízený
elektrickým polem FET (Field Effect Tranzistor) pro
zpracování elektrického potenciálu vytvořeného PIR
elementem.
Jelikož je PIR element schopen snímat velký vlnový
rozsah, je před něj umístěn filtr, který propouští pouze
infračervené záření o vlnové délce 8 až 14 μm. Vlnová
délka, kterou vyzařuje lidské tělo je 9,4 μm.
Princip PIR detektoru
soustava
Fresnelovych čoček
Zpět
PIR detektor JS-20
Zpět
Způsoby zapojení detektoru
Zpět
Způsoby zapojení detektorů
Zapojení více detektorů do jedné dvojitě vyvážené smyčky.
Zapojení více detektorů do dvou jednoduše vyvážených smyček.
Zpět
Ověření znalostí
Popište obrázek
1
2
3
4
5
6
7
Zpět
Ověření znalostí
Správné odpovědi
1
Tepelné záření
2
Fresnelova čočka
3
IR filtr
4
PIR element
5
Unipolární tranzistor
6
Zesilovač
7
Komparátor
Zpět
POUŽITÁ LITERATURA
1. MICHALEC, Libor. PIR detektor: skvělý sluha, ale zlý pán. Hw.cz [online]. 2013. [cit. 2012-10-12]. Dostupné
z:http://www.hw.cz/automatizace/pir-cidlo-skvely-sluha-ale-zly-pan.html
2. MORAVEC, Jan. JABLOTRON ALARMS A.S.,. JS-20 „Largo“ PIR detektor pohybu osob: Uživatelský manuál [pdf]. Jablonec nad
Nisou: JABLOTRON ALARMS a.s., 2011, 2 s. [cit. 2012-10-12]. Dostupné z:
http://www.jabloshop.cz/index.php?route=product/product/download&download_id=140&product_id=103
Zpět

similar documents