Seriespel 9-10 åringar

Report
Frivillig serie for 9-10
åringar!
Nytt tilbod i 2011
Frivillig seriespel for 9-10 åringar
•
Vedtak på Leiarmøte i Førde, november 2010
– Eit ønskje om auka aktivitet for dei eldste miniputtane
– Kjem i tillegg til dei ordinære miniputt-turneringane
Frivillig seriespel for 9-10 åringar
•
Inndeling:
– Lokale puljar (avhengig av påmelding)
– Gutar 9 år
– Gutar 10 år
– Jenter 9/10 år
Kampavvikling:
– 4-5 kampar vår + haust
– Kampdag: onsdag
– 5’ar fotball
– 2 x 25 min
– Banestr. 20 m x 40 m
– Påmeldingsavgift kr.600,- ( er inkl.miniputt-turneringane)
Frivillig seriespel for 9-10 åringane
Frivillig seriespel for 9-10 åringar
•
Påmelding 2011
•
Gutar 9 år:
– Sogn:
– Sunnfjord:
– Nordfjord:
9 lag
5 lag
4 lag
Gutar 10 år:
– Sogn:
– Sunnfjord:
– Nordfjord:
8 lag
5 lag
11 lag
•
Jenter 9/10 år:
- Sogn:
9 lag
- Sunnfjord: 5 lag
- Nordfjord: 9 lag
Oppsett utfordrande!!!
Frivillig seriespel for 9-10 åringar
•
Rundar som spelast:
•
11.mai, 25.mai, 8.juni, 17.august, 31.august, 14.september
•
Vi gledar oss!!

similar documents