URBANISTI*KI PLAN URE*ENJA INDUSTRIJSKO

Report
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
OPATIJA - VELIKI ISKORAK
U BUDUĆNOST
Koordinator Projekta dogradnje luke Opatija:
Prof.dr.sc. Mladen Črnjar
Ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje PGŽ
Opatija, 7. studenoga
Opatija, 2014.
7. studenoga 2014.
OPATIJA I TURIZAM – “ISKORAK” TURISTIČKE
DESTINACIJE OPATIJSKE RIVIJERE
 Kombinacija
blage klime, mora, raskošne vegetacije i brdovitog
zaleđa pogodovala razvoju turizma (170 godina turizma)
 Suvremeni
zahtjevi tržišta, novi gosti i novi način života traže
proširenje opatijske turističke ponude
Kupalište Slatina
Ljetna pozornica
Kupalište Lido
Garažno poslovni centar tržnica
Luka Opatija
Kulturno-turistički centar
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
LUKA OPATIJA
 Luka otvorena za javni promet županijskog značaja.
 Malo kopneno lučko područje i mali zaštićeni akvatorij zauzet
plovilima domicilnog stanovništva.
 Nedostatak prostora za pristajanja brodova i brodica koji nisu na
stalnom vezu.
 Veći brodovi i jahte koji povremeno dolaze u luku, pristaju uz
vanjski nezaštićeni dio gata.
 Sidrište za manje
cruisera, putnici se manjim brodicama
prebacuju na kopno.
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
CILJEVI DOGRADNJE LUKE OPATIJA
 Stvaranje novog atraktivnog lučkog ali i gradskog prostora.
 Prihvat brodova za kružna putovanja cruisera (do 200 m).
 Novi vezovi za veća nautička plovila (motorne jahte),
turističko - izletničke brodove.
 Novi gatovi za privez domicilnih plovila i Jedriličarski klub.
 Nove kopnene površine neophodne za funkcioniranje luke.
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
PUTNIČKI BRODOVI ZA KRUŽNA
PUTOVANJA (CRUISERI)
• Omogućiti pristajanje putničkih brodova za kružna putovanja s
direktnim iskrcajem putnika na kopno.
• Maximalna dužina putničkih brodova na kružnim putovanjima
kojima će se omogućiti pristajanje je 200 m tj. kapacitet do
700 putnika (zbog kopnenih ograničenja, ali i turističke
orijentacije Opatije kao elitne destinacije).
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ZA LOKACIJSKU
DOZVOLU
Investitori:
- Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture
- Primorsko – goranska županija
- Grad Opatija
Naručitelj: Županijska lučka uprava Opatija – Lovran - M. Draga
Izrađivači /Poslovna udruga:
 Rijekaprojekt d.o.o. , Rijeka
 Marinaprojekt d.o.o., Zadar
 IGH d.d., Zagreb
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
PROJEKT LUKA OPATIJA
• Proširenje, funkcionalna rekonstrukcija i programska
redefinicija Luke Opatija imat će veliki odraz na dopunu
turističke ponude i razvitak Grada.
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
IDEJNO RJEŠENJE LUKE
Jedriličarski klub
Vezovi za domicilna plovila
KOMUNALNI DIO
NAUTIČKI DIO
VANJSKI VEZOVI
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
MOGUĆNOST FAZNE IZGRADNJE LUČKE
PODGRADNJE
OKVIRNA PROCJENA TROŠKOVA
• Lučka podgradnja (lukobran, obala 1 i obala 2, uređenje površina,
gatovi,oprema)*
ukupno: 17.539.130 eura
• Lučka nadgradnja (1.620 m2 zatvorenih površina i 3.742 m2
otvorenih površina) ukupno: 4.239.400 eura
*Napomena: u cijenu nisu uključene instalacije
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
3D
VIZUALIZACIJA
PRIPREMLJENOST DOKUMENTACIJE
Dokumenti prostornog uređenja:
Urbanistički plan uređenja Opatija
Projektna dokumentacija:
Idejno rješenje
Studija utjecaja na okoliš
U izradi idejni projekt za lokacijsku
dozvolu
Model realizacije:
Otvorene mogućnosti pregovaranja
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.
NOVI ATRAKTIVNI
LUČKI ALI I GRADSKI PROSTOR
Invest forum Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke 2014.

similar documents