Danas svi znaju *ta treba menjati, ali niko ne snosi posledice zbog

Report
SISTEM NEPORESKIH I PARAFISKALNIH FORMI
U SRBIJI
naled-serbia.org
bep.rs
policycafe.rs
Predmet Studije
• Sveobuhvatan pregled neporeskih nameta
koje plaća privreda u Republici Srbiji
• Inicijalne procene efekata tih nameta
• Mogući pravci reforme
Neporeske forme
Sve vrste:
- naknada,
- taksi,
- dozvola,
- licenci,
- plaćanja,
- izdvajanja sredstava po različitim osnovama,
praktično gotovo sve što se plaća od strane pravnih
lica, izuzimajući poreze, kazne i penale.
Parafiskalne forme
Sva plaćanja bez obzira na njihov tačan naziv
koja u određenoj meri finansijski i/ili
administrativno opterećuju privredne subjekte,
a za koja oni:
• ne dobijaju nikakvo pravo, uslugu ili dobro ili;
• dobijaju pravo, uslugu ili dobro čija je
objektivna vrednost značajno manja od
iznosa plaćanja po tom osnovu.
Nalazi studije
• Preko 370 neporeskih davanja
• Najmanje 179 parafiskalnih nameta
Dosadašnji inventar
Parafiskalni
Inventar
Neporeski
179
370
Nalazi studije
•
•
•
•
Preko tri četvrtine nameta kontroliše Republika
Veći deo prihoda pripada lokalnoj samoupravi
Kada se analiziraju prihodi iz Trezora
Broj zakona – vise od 70
Prihodi od neporeskih nameta prema
pripadnosti
Republika
3%
Gradovi
AP Vojvodina
18%
42%
37%
Opštine
Nalazi studije
Testirano 77 neporeskih formi kroz Upravu za trezor u
2011. godini:
• naplaćeno 74.345.810.000 dinara
• odnosno oko 730 miliona EUR
- Preko 2% BDP u 2011
- Preko 40% direktnih investicija u 2011
- 570 EUR po zaposlenom u privredi 2011
Nalazi studije
• Od početka SEK-e trend značajnog povećanja
rasta neporeskih nameta
– Efekti analizirani na uzorku 6 privrednih subjekata
• različite veličine
• regionalne raspoređenosti
• delatnosti
– U 2011 trend rasta u odnosu na 2009 godinu 22% i
to:
• Nameti JLS za 38%
• Nameti Republike 13%
20 najizdašnijih neporeskih prihoda u 2011. godini
Iznosi su u 000 din.
Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica
564033
Naknada za priredjivanje posebnih igara na sreću-kladjenje
833461
Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređ. opštek. funkcija šuma
866552
Naknada za priredjivanje posebnih igara na sreću na automatima
893212
Naknada za zastitu voda
1174040
Naknada za zagadjivanje životne sredine
1433105
Godišnja naknada za drumska motorna vozila,traktore i priključna vozila
1491703
Naknada za priredjivanje klasičnih igara na sreću
Sredstva na ime učešća u finansiranju zarada osoba sa invaliditetom…
1728870
2030247
Naknada za korišćenje voda
2070795
Posebna naknada za zaštitu i unapredjene životne sredine
2128912
Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
2149291
Naknada od emisije SO2,NO2,praskastih materija i odlozen otpad
2234218
Naknada za korišćenje minerlanih sirovina i geotermalnih resursa
Komunalna taksa za držanje motornih ,drumskih i priključnih vozila, osim…
Naknada za korišćenje podataka premera, katastra nepokretnosti i…
Komunalna taksa za isticanje firme na poslovnom prostoru
Republičke administrativne takse
Naknada za uredjivanje gradjevinskog zemljišta
Naknada za korišćenje gradjevinskog zemljišta - 14,671,779,000 dinara
2857608
3045724
3443963
4987541
9275347
10432858
14671779
Mostovi i ćuprije
Naknade za vodu 2011
Iznosi su u 000 din.
Slivna vodna naknada od pravnih lica
7606
Komunalna taksa za držanje i korišćenje čamaca i splavova na vodi ,osim
čamaca koje koriste organizacije koje održavaju i obeležavaju plovne…
12953
Komunalna taksa za držanje restorana i drugih ugostiteljskih i zabavnih
objekata na vodi
34834
Komunalna taksa za držanje i korišćenje plovnih postrojenja plovnih
naprava i drugih objekata na vodi,osim pristana koji se koriste u…
41338
Naknada za korišćenje ribarskih područja
42402
Naknada za ispuštenu vodu
Naknada za korišćenje vodnih objekata i sistema
Naknada za korišćenje vodnog dobra
Naknada za odvodnjavanje od pravnih lica
Naknada za zastitu voda
Naknada za korišćenje voda
67600
321426
491737
564033
1174040
2070795
Mostovi i ćuprije
Naknade za šumu 2011
Iznosi su u 000 din.
Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta kad se daje za ispašu
Naknada za iskrčenu šumu
Naknada za posečeno drvo
Naknada za promenu namene šuma
Naknada za korišćenje šuma i šumskog zemljišta
Naknada za zaštitu, korišćenje i unapređ. opštek. funkcija šuma
1
420
24019
199801
237918
866552
Mostovi i ćuprije
Zaštita životne sredine
Iznosi su u 000 din.
Naknada za supstance koje oštećuju ozonski omotač i naknada za plastične
kese
Naknada za stavljanje ambalaze u promet
Naknada za zagadjivanje životne sredine
17672
52820
1433105
Posebna naknada za zaštitu i unapredjene životne sredine
2128912
Naknada za proizvode koji posle upotrebe postaju posebni tokovi otpada
2149291
Naknada od emisije SO2,NO2,praskastih materija i odlozen otpad
2234218
Moguća rešenja
•
•
•
•
•
Neophodna je precizna klasifikacija i razvrstavanje svih fiskalnih formi koje postoje u
sistemu;
Analiza svrsishodnosti postojanja nameta koji ne pokazuju značajniji fiskalni kapacitet,
kao i integracija sličnih nameta;
Treba ukinuti najveći broj naknada koje se plaćaju za upise, potvrde, dozvole, uverenja,
licence i sl. kada te radnje sprovode zaposleni u organima državne uprave, lokalne
samouprave i u javnim agencijama;
Da dosadašnji sopstveni prihodi organa uprava i agencija postanu prihodi budžeta, a da
se ti javni entiteti finansiraju iz budžeta, dakle pre svega iz poreza;
Pojedine naknade su legitimne i treba ih ostaviti na snazi (na primer, neke naknade za
zagađenje životne sredine ili korišćenja prirodnih bogastava) – u tim slučajevima, treba
razmotriti njihovo prevođenje u režim poreza, iz razloga transparentnosti i pravne
sigurnosti.
Hvala!
[email protected]

similar documents