Isus - Istina o suboti

Report
10 razloga zašto subota nije
židovska
Steve Wohlberg
1) Adam i Eva nisu bili Židovi.
Bog je blagoslovio i posvetio sedmi dan
(Postanak 2,3) prije pojave grijeha.
„Posvećenje“ znači „odvojiti za svetu uporabu“.
Jedini u Edenskom vrtu za koje je subota odvoje
su bili Adam i Eva, koji nisu bili Židovi.
2) "Subota je stvorena radi
čovjeka." Marko 2,27.
Isus je ovo rekao. Ona je „stvorena“ u
Edenskom vrtu prije nego je „zapisana“ na
brdu Sinaj. Subota je „stvorena“ za
„čovjeka“, a ne samo za Židove.
3) Ostalih devet zapovijedi nisu
„samo za Židove“.
Bog je zapisao „Deset zapovijedi“ na kamenu,
ne samo 9 (vidi Pnz 4,12.13. Izl 20). Da li se
"Ne ubij," "Ne učini preljuba," "Ne ukradi," i
"Ne svjedoči lažno" odnosi samo na Židove?
4) "Sedmoga je dana subota,
počinak posvećen Jahvi, Bogu
tvojemu." Izlazak 20,10.
Bog subotu naziva svojim „svetim danom“
(Izaija 58,13). Biblija je nigdje ne naziva
„židovska subota“. Subota nije njihova,
nego Božja.
5) Zapovijed o suboti je također i za
„došljaka“.
Sama četvrta zapovijed kaže da se i „došljak“
odmara subotom (Izlazak 20,10). „Došljaci” su
pripadnici nežidovskih naroda ili neznabošci.
Stoga se subota odnosi i na njih (Izaija 56,6)
6) Izaija kaže da i tuđinci trebaju
držati subotu.
"A sinove tuđinske... koji poštuju subotu... jer
će se dom moj zvati dom molitve za sve
narode." (Izaija 56,6.7) Tako je subota za
tuđince i za „sve narode“, ne samo za Židove.
7) "Svi" ljudi će držati subotu na
Novoj zemlji.
Na Novoj zemlji „od subote do subote, dolazit
će svi ljudi da se poklone pred licem mojim –
govori Jahve." (Izaija 66,23). Ovdje Bog kaže
da će „svi ljudi“ držati subotu na „Novoj
zemlji“. Ako je tako, zašto ne bismo odmah s
tim počeli?
8) „Pogani“ su držali subotu u knjizi
Djela apostolska.
"Na izlasku su ih molili da im iduće subote
o tome govore.“ (Djela 13,42)
9) "Zakon" [Deset zapovijedi] je za
"cijeli svijet," ne samo za Židove.
Pavao piše to piše u Rimljanima 2,17-23;
3,19.23.
10) Luka je bio neznabožac koji je
držao subotu.
Luka je jedini ne-Židov koji je napisao novozavjetnu
knjigu (napisao je Evanđelje i Djela apostolska). Luka je
putovao sa Pavlom i zapisao: „U dan subotnji iziđosmo
izvan gradskih vrata k rijeci." (Djela 16,13). To je bio
sedmi dan, Subota, uspomena na stvaranje (vidi Izl
20,11). I Luka i Pavao su to znali.

similar documents