Proje Takip Sistemi

Report
Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB)
MALİ UYGULAMALAR VE
PROJE TAKİP SİSTEMİ
Gökçe Uysal
& Adem POLAT
Araştırma Destek Programları (ARDEB)
Mali Denetleme ve Sözleşmeler Müdürlüğü
Ekim, 2013
Proje Takip Sistemi Nedir?
Akademisyen
ARBİS
Yürütücü
Proje
Takip
Sistemi
•
•
•
TÜBİTAK
•
TÜBİTAK
İzleyici
Hakem
Panelist
Desteklenmesine karar
verilen projelerin mali
ve idari takibi
2/86
Proje Takip Sistemi Nedir?





ARBİS
PTS
Resmi Yazışmalar
Talep Takibi
Gelişme/Sonuç Raporları
İş Yükü Takibi
Duyurular
TTS
3/86
Proje Takip Sistemi’nin Paydaşları
Araştırma
Grupları





Bursiyer Bilgileri
Talepler (Grup onayı gerektiren
durumlar)
Resmi Yazışmalar
Gelişme Raporu (Bilimsel Kısım)
Gelişme Raporu (Mali Kısım)
MADES
Proje
Takip
Sistemi
TTS
Kullanıcıları

TTS fişleri
Proje
Yürütücüleri
4/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 PTS’ye nasıl giriş yapabilirim?
5/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
6/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 Gelişme/Sonuç raporunda dönem
içerisinde yapmış olduğum bazı
harcamalar görünmüyor, ne yapabilirim?
 PTS’de gelişme/sonuç raporu
döneminde yapmış olduğunuz
harcamalar değil, dönem içerisinde
TTS’de kesilmiş olan fişler görünür.
7/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 Gelişme/ sonuç raporumun
iade edildiğine dair bir e-posta aldım,
ne yapmalıyım?
 Mali raporunuzda düzeltilmesi
gereken bazı hususlar vardır,
düzeltilmesi talep edilen fişlerin
yanında detaylı açıklamaları bulabilirsiniz.
8/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 Proje ekibinden bir kişinin ismi sistemde görünmüyor,
yapılan ödemeyi nasıl gösterebilirim?
 Öncelikle kişinin projenize eklendiğinden
emin olmalısınız.
(Onay için Grup sorumlusu ile iletişime geçmelisiniz.)
Kişi eklendikten sonra sistemde ismini bulabilirsiniz.
 Kişi eklenmiş olmasına rağmen karşınıza çıkmıyorsa,
proje ekibinizde yer alan bir diğer kişiyi seçerek
açıklamada kime ödeme yapıldığını yazabilirsiniz.
9/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 Mali raporda harcama kalemlerinin bir kısmında
«dönem ödeneği bulunmamaktadır» ifadesi görünüyor.
Ne yapmalıyım?
 Harcama kalemlerinin ödenekleri söz konusu dönemden
önce tarafınıza gönderilmiş demektir. Kalemlerin altında
«önceki dönem ödeneklerini göster» butonuna tıklayarak
daha önce gönderilen tüm ödeneklere ulaşabilirsiniz.
10/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 Kurum hissesi harcamamın açıklamasına ne yazmalıyım?
 Harcamaların Ar-Ge kapsamında yapılmış olduğunu
belierten bir ifade yazmanız yeterlidir.
11/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 Gelişme/sonuç raporumla ilgili istenen revizyonları yaptım.
Ancak sistemden hala son gönderme tarihi ile ilgili
uyarı mesajı alıyorum. Ne yapmalıyım?
 İstenen revizyonları uyguladıktan sonra
değişiklikleri kaydedip «gruba gönder»
butonu ile raporu yeniden bize göndermelisiniz.
12/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 Gelişme/sonuç raporum iade edildi ancak
son gönderme tarihi olarak verilen tarihe kadar
değişiklikleri yapmam mümkün değil. Ne yapmalıyım?
 Projenizin mali kısmı ile ilgilenen MADES
uzmanına gerekçenizi anlatan bir e-posta
göndermeniz halinde son gönderme tarihi
güncellenecektir.
13/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 Taleplerim ekranını hangi durumlarda kullanmalıyım?
 Y.içi/Y. dışı kongre- konferans katılımı
 Bursiyer bildirimi/ekleme/çıkarma
 Projede öngörülen harcama kalemlerinde
yapılacak nitelik/nicelik değişiklikleri
 Ek ödenek
 Ek süre
 Fasıl aktarımları**
14/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
 Hangi kalemler arasında fasıl aktarımı yapmak
için ilgili Gruptan onay almalıyım?
 Ekonomik sınıflandırmanın ikinci
düzeyleri arasında aktarma yapılması
durumunda TÜBİTAK’a bilgi verilir.
15/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
16/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
17/86
PTS ile ilgili sıkça sorulan sorular
18/86
Proje Yürütürken Başvurulacak Kaynaklar
 Proje Sözleşmesi
 Yürütücülerin Dikkat Edeceği Hususlar
(http://www.tubitak.gov.tr/tr/destekler/akademik/uygulamalar-ve-yonergeler/tts/icerik-yardimci-belgeler)
 Programa Mahsus İdari ve Mali Esaslar
 TTS Web Sayfası
 İlgili Programa Dair TÜBİTAK Web Sayfası
19/86
Proje Yürütürken Başvurulacak Kişiler
• ARBİS kayıtları ile ilgili sorunlarda : ARDEB sekreterliğine
• Başvuru aşamasında yaşanan sorunlarda: ARDEB
sekreterliğine veya Bilişim Müdürlüğü’ne
• Gelişme-sonuç raporları mali kısmında sistemden
kaynaklanan hatalarda
: İlgili ekran görüntüsü ve
açıklama içeren e-posta ile
MADES sorumlusuna
• Talep sistemi ile ilgili sorunlarda
• İdari-Bilimsel konularda
• Harcamalar ve mali konularda
: İlgili Grup uzmanına
: İlgili Grup uzmanına
: İlgili MADES uzmanına
20/86
TEŞEKKÜRLER
[email protected]
0 (312) 468 53 00 / 2351
[email protected]
0 (312) 468 53 00 / 2442

similar documents