SEF Presentation - Microsoft Office

Report
Malin Dandenell
Migreringserfarenheter
från fältet
[email protected]
@MalinDandenell
Migreringserfarenheter – Office (Det Nya)
och Windows
Windows 8 lanserades
26 oktober 2012
Office 2013 lanserades
29 januari 2013
Så vad har hänt sedan 2012?
Först - En titt i backspegeln
”Snittföretaget” fram till nyss
• Office 2010 och Windows 7
• H: (Mina Dokument)
G: (Gemensam)
• SharePoint 2010 med mixad användning
• Lync hos var fjärde företag
• Migreringar skedde vart tredje år och på
likartat sett…
Utmaningen förra gången
- snittföretaget
•
•
•
•
Windows 7 och skrivardrivrutiner
Menyfliksområdet
Krånglande filer
Makron som behövde
uppgraderas
Det var då… men nu då?
Mer än någonsin att ta ställning till
Molnet
2013/ProPlus/
Online
Windows 8(.1.1)
Touch or not to
touch
Lync
Yammer
BYOD
Vi börjar med Windows 8
Windows 8.1 – att ta ställning till
• Touch eller inte
• Microsoftkonto
• Store
• AppLocker
• Upplevelsen Windows 8.1 – hur tas den emot
•
•
•
•
Startskärmen
Appar
Förstå hur man kommer ur en app
”Dela strecket”
• ”Växla mellan appar”
• Touch mouse
• Windows 9?
Office ur ett IT avdelningsperspektiv
• Vilken version, 32 eller 64 bitars?
Office ur ett IT avdelningsperspektiv
• Kommer gamla filer att fungera?
• Tredje generationen av XML filformatet som lanserades i 2007
• 2010 kom möjligheten att vara flera i samma dokument
• Vad händer 2013?
•
•
•
•
Stöd för appar
Komprimerade/Utökade rubriker
Möjlighet att visa Webbvideo i filer
Nytt filformat för Visio
Demo
Utbildning
Vilken utbildning behövs?
Windows 8
•Helst hands-on
Office 2013/365
ProPlus
•Seminarier, filmer,
webcasts
•Översiktlig genomgång
för alla
Excel
OneNote
OneDrive
Lync
•Separat genomgång med
massor av nya funktioner
för Avancerade
användare
•Separat genomgång för
intresserade användare
•Separat genomgång eller
intro i samband med
Officeutbildningen.
•Seminarier, filmer,
webcasts,
•Policies
•Introduktion för samtliga
•Att hålla effektiva möten
via webben
•Seminarier, filmer,
webcasts,
•Policies

similar documents