Pokud ne, oprav.

Report
BAROKO
OPAKOVÁNÍ
Tento Digitální učební materiál vznikl díky finanční podpoře EU- OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.
Není –li uvedeno jinak, je tento materiál zpracován Mgr. Monikou Novotnou
BAROKO
OPAKOVÁNÍ
Která z těchto staveb není barokní?
Trojský zámek
Faustův dům - Praha
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P8211027.JPG
Kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Prague_Fa
ust_house.JPG?uselang=cs
V kterém slohu je postavena?
Dóm ve Florencii
Renesance
http://xbag.blog.cz/0910/poutni-kostel-sv-jananepomuckeho-na-zelene-hore
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Florence_italy_duomo.jpg
Sestav obrázek, poznáš co je na něm za stavbu?
http://www.jablonnevp.cz/?page=bazilika-minor-sv.-vavrince-a-sv.-zdislavy
Bazilika sv.Vavřince a sv. Zdislavy
v Jablonném v Podještědí
http://www.jablonnevp.cz/?page=bazilika-minor-sv.-vavrince-a-sv.-zdislavy
Vyber pojmy, které patří do baroka:
šerosvit
lomený oblouk
pohyb
napětí
sgrafito
symetrie
BAROKO
vitráž
zdobnost
silné zdi
Vyber pojmy, které patří do baroka (řešení):
šerosvit
lomený oblouk
pohyb
sgrafito
napětí
vitráž
symetrie
silné zdi
zdobnost
BAROKO
Přiřaď autora k obrazu:
Tři Grácie
Infantka Margarita
P. P. Rubens
Rembrandt
Caravaggio
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diego_
Vel%C3%A1zquez_026.jpg
Stětí sv. Jana Křtitele
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelo_Caravaggio_021.jpg
Velázquez
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Three_Graces,_by_
Peter_Paul_Rubens,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg
Hodina anatomie doktora Tulpa
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Anatomy_Lesson.jpg
Přiřaď autora k obrazu (řešení):
Tři Grácie
Infantka Margarita
Velázquez
P. P. Rubens
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Diego_
Vel%C3%A1zquez_026.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Three_Graces,_by_
Peter_Paul_Rubens,_from_Prado_in_Google_Earth.jpg
Hodina anatomie doktora Tulpa
Stětí sv. Jana Křtitele
Caravaggio
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Michelangelo_Caravaggio_021.jpg
Rembrandt
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Anatomy_Lesson.jpg
Václav Hollar
Jsou tato tvrzení správná?
Pokud ne, oprav.
sochař
Jan Kupecký
Jan Santini
architekt
M. B. Braun
portrétista
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubo
r:Wenceslas_Hollar__Wenceslaus_Hollar_(State_2).jpg
http://xbag.blog.cz/0910/poutni-kostel-sv-jananepomuckeho-na-zelene-hore
grafik
Kuks, Hospitál a Betlém – publikace
Státního ústavu památkové péče a
ochrany přírody, doc.dr.O.Blažíček,
dr.H.Rokyta, STN 1959
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubo
r:Jan_Kupeck%C3%BD_005.jpg
Jsou tato tvrzení správná?
Pokud ne, oprav.
Jan Santini
architekt
M. B. Braun
Václav Hollar
sochař
grafik
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubo
r:Wenceslas_Hollar__Wenceslaus_Hollar_(State_2).jpg
http://xbag.blog.cz/0910/poutni-kostel-sv-jananepomuckeho-na-zelene-hore
Jan Kupecký
portrétista
Kuks, Hospitál a Betlém – publikace
Státního ústavu památkové péče a
ochrany přírody, doc.dr.O.Blažíček,
dr.H.Rokyta, STN 1959
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubo
r:Jan_Kupeck%C3%BD_005.jpg
Rozhodni, zda je toto tvrzení pravdivé:
1.Pojem „ČESKÝ BAROK“ vznikl v 18. století.
ANO
NE
2.Významným českým barokním stavitelem byl
Petr Parléř.
ANO
NE
3.Mezi barokní památky patří kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí v Praze.
ANO
NE
4.Matyáš Bernard Braun byl barokní sochař.
ANO
NE
5.Obraz „Hodina anatomie doktora Tulpa“ namaloval
Velázquez.
ANO
NE
6.Rembrandt van Rijn byl architekt.
ANO
NE
7.Autorem grafik byl Jan Kupecký.
ANO
NE
8.Barokní malíři používali techniku šerosvitu.
ANO
NE
Rozhodni, zda je toto tvrzení pravdivé(správné odpovědi
vyznačeny zeleně):
1.Pojem „ČESKÝ BAROK“ vznikl v 18. století.
ANO
NE
2.Významným českým barokním stavitelem byl
Petr Parléř.
ANO
NE
3.Mezi barokní památky patří kostel sv. Mikuláše
na Staroměstském náměstí v Praze.
ANO
NE
4.Matyáš Bernard Braun byl barokní sochař.
ANO
NE
5.Obraz „Hodina anatomie doktora Tulpa“ namaloval
Velázquez.
ANO
NE
6.Rembrandt van Rijn byl architekt.
ANO
NE
7.Autorem grafik byl Jan Kupecký.
ANO
NE
8.Barokní malíři používali techniku šerosvitu.
ANO
NE
Použitá literatura, zdroj:
http://www.gify.nou.cz/Vyhledavac.htm
Klipart
Kuks, Hospitál a Betlém – publikace Státního ústavu památkové péče a ochrany
přírody, doc.dr.O.Blažíček, dr.H.Rokyta, STN 1959
Prokop, V. – Kapitoly z dějin výtvarného umění, Sokolov 2004

similar documents