Mjerenje elektri*ne struje

Report
Mjerenje električne struje
Električnu struju u strujnom krugu mjerimo ampermetrom serijski
spojenim s trošilom.
kroz ampermetar i trošilo
prolazi struja
(serijski spoj)
Mjerenje struje u serijskom spoju
Struja je posvuda u krugu jednaka.
Isključimo li jednu, ni jedna žaruljica
ne svijetli.
Što je više žaruljica u serijskom spoju
struja je manja.
Mjerenje struje u paralelnom spoju
Sve žaruljice svijetle punim sjajem.
Paralelan spoj trošila – struja I prije grananja jednaka je zbroju struja
I1 i I2 u pojedinim granama strujnog kruga.
KRATKI SPOJ
Kada je prekidač zatvoren, žaruljica ne svijetli. Struja sada ne teče
kroz žaruljicu već bira put koji joj je „najlakši“. Kažemo da je nastao
kratki spoj. „Sruja uvijek ide linijom manjeg otpora“
Nastankom kratkog spoja vodovi se mogu toliko
ugrijati da dolazi do oštećenja izolacije, pa
zbog toga može nastati požar. Da bismo se zaštitili od
toga, ugrađuje se osigurač.
Zadatak 2. Kroz svaku od dvije žaruljicu u
paralelnom spoju prolazi struja od 0,3 A. Kolika ukupna
struja prolazi krugom? Koliko naboja prođe krugom u 10
sekundi?
I1 = I2 = 0,3 A
T = 10 s
I = ....... A
Q = ..... C
I = I1 + I2 = 0,3A + 0,3A = 0,6 A
Q = I  t = 0,6 A10 s = 6 C.

similar documents