Analiza zadovoljstva zaposlenih

Report
Komisija za kontrolu i unapređenje
kvaliteta

U anketi je učestvovalo 49 zaposlenih, 6,12% na
rukovodećem mestu

Zdravstveni radnici – 61,2%
Administrativni radnici – 6,1%
Tehnički radnici – 12,2%


 Postavljena
1.
2.
3.
4.
5.

pitanja odnose se na:
Opremu za rad – 3,95 vs. 4 – prethodne godine
Autonomiju u obavljanju posla – 3,77 vs. 4,06
Mogućnost profesionalnog razvoja – 3,95 vs.3,85
Raspoloživo vreme za rad – 4,08 vs. 3,96
Mogućnost da iskaže svoje sposobnosti – 4,27 vs.
4,13
Generalno slični rezultati osim manje autonomije u
obavljanju posla




Podrška pretpostavljenih – 4,29 vs. 4,21prethodne
godine
Mogućnost da iznesu svoje ideje - 4,18 vs. 3.98
Postojanje redovnih evaluacija - 4,22 vs. 4,08
Dobijanje jasnih uputstava - 4,31 vs. 4,08
 Generalno
bolji rezultati od prethodne godine,
posebno je povećano zadovoljstvo zaposlenih zbog
dobijanja jasnih uputstava u toku rada


KME – 4,53 vs. 3,89
(najviše ocenjen
parametar)
Mogućnost
profesionalnog razvoja
– 3,95 vs. 3,85
Usavršavanje



Međuljudski odnosi –
3,80 vs. 3,77
Neposredna saradnja sa
kolegama – 4,14 vs.
4,14
Plata – 3,34 vs. 3,39
(najniže ocenjen
parametar zadovoljstva)
Socijalni faktori
8.20%
14.35%
26.50%
16.30%
34.70%
ne, nikad
ne, retko
da, ponekad
da, često
nije odgovorilo
8.20%
10.20%
34.70%
24.50%
22.40%
ne, nikad
ne, retko
da, ponekad
da, često
nije odgovorilo
4.10%
8.20%
6.12%
53.10%
28.60%
ne, nikad
ne, retko
da, ponekad
da, često
nije odgovorilo
U
odnosu na period od pre 5 godina:
2%
61.20%
32.65%
zadovoljniji
nema razlike
nezadovoljniji
bez odgovora
4.08

49 % zaposlenih planira da ostane u državnom
sektoru zdravstva

51% ne razmišlja o promeni posla
– niko od zaposlenih ne razmišlja o
promeni posla!!!
 Generalno
2% 2%
22.40%
14.30%
59.20%
veoma
nezadovoljan
nezadovoljan
ni zadovoljan,
ni nezadovoljan
zadovoljan

similar documents