Biztonság

Report
Vírusok, kémek és egyéb kártevők

A biztonság a jól megválasztott és karbantartott
jelszónál kezdődik. Egy két tanács a jó jelszó
megválasztásához:
◦ SENKINEK ne adja oda a jelszavát. A jelszónak az a
lényege, hogy Ön kívül senki ne ismerje.
◦ SOHA ne írja le a jelszavát, főleg ne a számítógépe
közelébe.
◦ SOHA ne engedje, hogy amíg gépeli a jelszavát, valaki
hátulról nézze. Ez a jelszólopás leggyakoribb formája.
◦ SOHA ne küldje el a jelszavát senkinek levélben.
◦ Ha teheti, rendszeresen változtassa meg a jelszavát.
◦ SOHA ne használja az azonosítóját jelszónak.
Mindenki ezzel kezdi a próbálkozást.
◦ ne válasszon olyan szót, aminek közvetlenül van
Önhöz köze. Ilyenek például a családtagok nevei,
becenevek, születési dátum, rendszám,
telefonszám stb.
◦ Érdemes minimum 8 karakter hosszú, betűkből és
számokból álló jelszót választani.
◦ SOHA ne használja ugyanazt a jelszót több
rendszeren.

Levelezés
◦ Mielőtt nagyon személyes, és üzleti levelezésbe kezd,
nem árt, ha tudja, hogy a Ön leveleit nemcsak Ön és a
címzett olvashatja el. Az Internet szolgáltatójának
lehetősége van arra, hogy elolvassa a Önnek érkezett, az
Ön által írt levelet. Ugyanezt megteheti a címzett
szolgáltatója, bármelyik másik közbeeső állomás. Joggal
kérdezheti, hogy van-e joguk ehhez. Van. Sőt, néha
nemcsak joguk, hanem kötelességük odafigyelni egyegy felhasználó leveleire. Fogja fel az egészet úgy,
mintha egy nyílt levelezőlapot adna fel. Útközben
mindenki el tudja olvasni, aki nagyon el akarja.

Vírusok
◦ Ha egy ismeretlen címről kap file-t (amit nem Ön kért), az
lehet vírusos. Levélben azonban csak egy file útján kaphat
vírust, és az a vírus csak akkor indul el, ha a kapott file-t
elindítja.

Tűzfal
◦ Néhány tűzfal csak email forgalmat enged át, így védve a
hálózatot minden külső támadástól (kivéve persze az
email-en keresztülieket). Más tűzfalak kevesebbet
korlátoznak,
és
csak
azokat
a
rendszereket,
szolgáltatásokat nem engedik át, amelyek problémát
okozhatnak.
◦ Általában a tűzfalak úgy vannak konfigurálva, hogy a
külső világ bejelentkezését, és a hálózathoz való
hozzáférését ne engedélyezzék. Így a belső hálózaton
kívülről senki nem tudja elérni a gépeket. A bentről
kifelé történő kommunikációt azonban engedik, tehát a
hálózat felhasználói semmit nem vesznek észre.

Tűzfal
◦ A tűzfal nem tudja megvédeni olyan támadásokkal
szemben, amik nem mennek át magán a tűzfalon. A
titkos adatok nemcsak az Internet felé “szökhetnek ki”.
Számolni kell a szokásos módszerekkel is: az adatokat
egy lemezen is el lehet lopni.
◦ A tűzfal továbbá nem tud megvédeni a vírusoktól sem.
Rengeteg féle és felépítésű vírus van közkézen. Ezeket
mind képtelenség “röptében”, a tűzfalon való
áthaladáskor ellenőrizni.
◦ A tűzfal tehát nem helyettesíti a felhasználókat. Az ilyen
jellegű problémákat nekik kell megoldani. De ezek
észrevehető dolgok, a nem észrevehető dolgok ellen
biztonságot tudnak nyújtani a tűzfalak.

A számítógépes vírus.
◦ A számítógépes vírus olyan program, amely
saját
másolatait
helyezi
el
más,
végrehajtható
programokban
vagy
dokumentumokban.
Többnyire
rosszindulatú,
más
állományokat
használhatatlanná, sőt teljesen tönkre is
tehet.

Ha egy számítógépes vírus kerül egy másik
programba,
akkor
ezt
fertőződésnek
nevezzük. A vírus csupán egyike a
rosszindulatú szoftverek számos típusának.
Ez megtéveszthető lehet a számítógépfelhasználók számára, mivel mára lecsökkent
a szűkebb értelemben vett számítógépes
vírusok gyakorisága, az egyéb rosszindulatú
szoftverekhez, mint például a férgekhez
képest.

Bár a számítógépes vírusok lehetnek
kártékonyak (például adatokat semmisítenek
meg), a vírusok bizonyos fajtái azonban
csupán zavaróak. Némely vírus késleltetve
fejti csak ki hatását, például csak egy
bizonyos számú gazdaprogram megfertőzése
után. A vírusok domináns kártékony hatása
az
ellenőrizetlen
reprodukciójuk,
mely
túlterhelheti a számítógépes erőforrásokat.

Napjainkban
(2009),
az
internet
térhódításával vírusok már valamivel kevésbé
gyakoriak, mint a hálózaton terjedő férgek.
Az antivírus szoftverek, melyeket eredetileg a
számítógépes
vírusok
elleni
védelemre
fejlesztettek ki, mára már képesek a férgek és
más veszélyes szoftverek, mint például a
kémprogramok (spyware) elleni védelemre is.

A védekezés:
◦ Ma már elképzelhetetlen, hogy egy számítógépre ne
legyen telepítve, olyan vírusirtó ami folyamatosan
fut.
◦ Egy tűzfalat mindenképpen érdemes használni,
◦ A gépünkön időközönként egy másik vírusirtót is
érdemes lefuttatni.
◦ De a felhasználó magatartása a legjobb vírusirtó.

similar documents