ÜST DÜZEY DÜ*ÜNME BECER*LER*NE GÖRE TÜRKÇE DERS*

Report
ÜST DÜZEY
DÜŞÜNME
BECERİLERİNE
GÖRE TÜRKÇE
DERSİ
ÜST DÜZEY DÜŞÜNME
BECERİLERİ NELERDİR?
•
•
•
•
•
•
Türkçeyi doğru, güzel ve etkili kullanma becerisi
Yaratıcı düşünme becerisi
Ayırt etme becerisi
Tahmin etme becerisi
Sınıflandırma becerisi
İlişki kurma becerisi
• Yorumlama becerisi
• Karşılaştırma becerisi
• Problem çözme becerisi (çözüm
üretme/önerme)
• Sorgulama becerisi
• Çözümleme becerisi
• Çıkarımda bulunma becerisi
• Araştırma becerisi
• Değerlendirme becerisi
“HER ŞEY” METİNDİR
(kullanma kılavuzu, fatura, gazete
haberi, bir film, grafik ve şemalar,
sözlü veya sözsüz karikatürler vs.)
3B NEDİR?
BEKLENTİ OLUŞTURMA(Genellikle soru veya
dikkat çekecek bir durumla başlayan bölüm. “Çocuk”)
BİLGİYİ İNŞA ETME-KEŞFETME(Problemle
karşılaşma, analiz, neden sonuç, …ifadeleriyle ne
kastedilmek istenenler, anlamı bilinmeyen
sözcükler bölümü)
BİRLEŞTİRME(Elde edilen sonuçların sunulup, ana
düşünceye ulaşılan yazma, canlandırma, şema ve
grafiğe vs. dönüştürme bölümü)
Planlama sürecinde önce kazanım
belirlenmeli, ardından kazanıma
hizmet edecek materyal
belirlenmelidir. Ayrıca “sahicilik”
esasına dikkat edilmelidir!
Müfredattaki her konu yerine daha
önemli olduğunu düşündüğümüz
konuları seçmek bize zaman
kazandıracaktır.
METİNLER NEYE GÖRE
SEÇİLMELİDİR?
• Bilgi ve
hatırlama
düzeyindeki
metinler
• Yorumlama,
sorgulama
becerisini
ölçen metinler
BİR ÖRNEK
1. Metin
Ahmet evden okula giderken öykü
kitabını yanına alıyor. Yolculuk
boyunca kitabını okuyor. Okula
geldiğinde
kitabını
otobüste
unuttuğunu fark ediyor.
3. sınıf öğrencileri için
hazırlanmış bu metinde ne
gibi değişiklikler yapardınız?
2. Metin
Ahmet evden okula giderken öykü
kitabını yanına alıyor. Yolculuk
boyunca kitabını okuyor. Okula
geldiğinde
kitabının
yanında
olmadığını fark ediyor.
Her iki metinde de “Ahmet kitabını
nerede unuttu?” sorusunun cevabı
vardır. Ancak 2.metinde öğrenci
ipuçlarını takip etmek zorundadır.
• Görselleri çocuk/çocukluk
kavramlarını birbiriyle
karşılaştırarak yorumlayınız.
Metinle hangi görseli niçin eşleştirirsiniz?
Şair çocuğu şiirdeki hangi durumla
karşılaştırmaktadır?
……………………………………
Elindeki anahtar
Onbir-Oniki
Çalıştığı tamirhanenin malı
Yaşı da
Sekiz-dokuz olmalı
Cihan Demirci/Şiir Küçüğün
• Kural: En az iki sözcükten oluşan
sayılar ayrı yazılır. Örnek: yetmiş
beş, bin dokuz yüz yedi
• Yukarıdaki kurala rağmen “onbir-oniki”
sayılarının bu şekilde yazılmasının sebebi ne
olabilir?

similar documents