ses madde ile karşılaşırsa ne olur

Report
SES MADDE İLE KARŞILAŞIRSA NE OLUR ?
Ses Nasıl Yayılır?
Ses Madde İle Karşılaşırsa Ne Olur?
Ses Nasıl Yayılır ?
1. Ses Nasıl Yayılır ?
Yaşantımızın her anında sesle
karşılaşırız. Nefes alıp verirken
bile ses çıkarırız. Bir yerde ses
varsa orada mutlaka bir cisim
ileri – geri ya da yukarı - aşağı
hareket ederek titreşiyor
demektir. Gergin lastik titreşir ve
ses oluşur. Benzer şekilde bir
davulun derisi tokmakla
vurularak bir, bir flüt içine hava
üfleyerek, bir sazın teline
vurularak titreştirilir. Böylece her
durumda ses üretilir. Kısaca
TİTREŞEN CİSİMLER SES
ÇIKARIR.
Tamamen sessiz
bir ortam yoktur.
Sessiz
zannettiğimiz bir
bir ortamda bile
titreşimler
sonucunda sesler
oluşur.
Bu sesler; insan
kulağının algılama
sınırları dışında
olduğu için
duyamayız. Fakat
bizim
duyamadığımız
sesleri bazı
hayvanlar duyabilir.
 Sesin yayılması bazı yönlerden
fhghghgh
Şekildeki su yüzeyinde bir taş
attığımızda,taşın suya değdiği
nokta merkez olacak biçimde iç
içe daireler şeklinde dalgalar
oluşur .Dalgalar taşın suya
değdiği noktadan uzaklaştıkça
giderek sönükleşir ve bir süre
sonra kaybolur .Su dalgaları
suyun titreşmesinden oluşur.
su dalgalarının yarılmasına
benzerken bazı yönlerden de
benzemez. Örneğin ses dalgaları
gibi bir noktadan başka bir
noktaya doğru dalgalar şeklinde
yayılır,kaynaktan uzaklaştıkça
zayıflar ve söner. Su dalgaları su
yüzeyinde yayılırken,ses
dalgaları bir balonun
genişlemesi gibi kaynaktan
itibaren her doğrultuda yayılır.
Ses dalgalarının enerjisi
kaynaktan uzaklaştıkça azalır.
Dolayısıyla sesin şiddeti
kaynaktan uzaklaştıkça azalır.
Ses kaynağına en yakın olan ses
en şiddetli olarak duyulur.
Sesin kaynaktan yayılması, ışığın
kaynaktan her yönde yayılmasına
benzer . Bir odada lamba
yandığında odanın etrafı
aydınlanır. Benzer şekilde odada
saat çaldığında odanın her
tarafından duyulur.
Işığın yayılması için maddesel
bir ortam gerekli olmadığı halde
sesin yayılması için maddesel
ortam gereklidir. Madde olmayan
yerde ses dalgası oluşmaz ve
yayılmaz.
Bir kapı zili havası alınmış fanus
içine konulduğu zaman zil çaldığı
halde sesini duyamayız. Daha
doğrusu zilin tokmağı titreştiği
halde ses oluşmaz.
g
Ses Madde ile Karşılaşırsa Ne Olur?
Bir ses kaynağı bulunduğu
ortamda, her doğrultuda ses
dalgaları oluşturur. Ses
dalgalarını suya taş attığımızda
oluşan dalgalara benzetebiliriz.
Metal bir yüzeye, demir
kaşıkla vurduğumuzda ses
dalgaları etrafa yayılır. Bu ses
dalgaları kulak zarımızı
titreştirir ve böylece sesi duymuş
oluruz.
Bir ses kaynağından çevreye
yayılan ses dalgaları sert bir
yüzeye çarparlarsa
yansırlar.Çevremizdeki seslerin
bir çoğu bu yansımalar sonucu
duyulur.
g
j
 Sesin yansıma özelliği bilim ve teknolojideki gelişimlerde de kullanıl-
maktadır. Örneğin araçların hızlarını ölçmeye yarayan radar cihazları,
ses dalgalarının yansıma özelliğinden yararlanarak geliştirilmiştir.
Sonar, deniz dibinin şekillerini tespit etmede kullanılan bir araçtır. Ses
dalgalarının yansımasıyla yüzey şekilleri hakkında araştırmalar
yapabilmektedir. Ultrason ile vücuda gönderilen ses dalgalarının iç
organlara çarpıp yansımasıyla iç organların görüntüsü elde edilebilir.
Sesin yansıma özelliğinden yararlanarak geliştirilen araçlar,
yaşamımızın pek çok alanında kullanılmaktadır.
Slaytımı İzlediğiniz
İçin
Teşekkür Ederim.

similar documents