NAPOTNICA ZA PEDOPSIHIATRA * DA ALI NE?

Report
NAPOTNICA ZA PEDOPSIHIATRA –
DA ALI NE?
Majda Troha, dr. med., spec. šol. med.
Dispanzer za šolske otroke in mladino
Zdravstveni dom Idrija
Nataša Potočnik Dajčman, dr.med. spec.otr. in mlad.psih.
Zasebna pedopsihiatrična amb. Maribor
NAPOTNI ZDRAVNIK
Napotni zdravnik – zdravnik, pri katerem
zavarovana oseba uveljavlja pravice do storitev
na podlagi napotnice izbranega osebnega
zdravnika ali napotnega zdravnika, ki je bil pred
tem za napotitve že pooblaščen s strani
osebnega zdravnika.
Pravila OZZ -2. člen
NAPOTNI ZDRAVNIK
• (3) Napotni zdravnik je pooblaščen in dolžan zavarovani
osebi zagotoviti vse utemeljene in potrebne laboratorijske,
rentgenske in druge preiskave ter vse terapevtske storitve,
za katere ga je pooblastil osebni zdravnik. Prav tako je ob
pregledu dolžan predpisati na recept vsa novo uvedena,
zamenjana oziroma predlagana zdravila v skladu s
pooblastilom.
• (4) Napotni zdravnik je dolžan stopiti v stik z osebnim
zdravnikom in mu posredovati vse potrebne informacije o
zdravstvenem stanju zavarovane osebe. Po izteku dobe, na
katero se je nanašalo pooblastilo, pa mu mora posredovati
zdravstveno dokumentacijo, ki jo je medtem zbral in podati
mnenje o nadaljnjem zdravljenju.
Pravila OZZ - 192. člen
PREGLED PRI PSIHIATRU
Napotnica za specialistični pregled ni potrebna:
za pregled in zdravljenje pri specialistu – psihiatru;
Specialist – psihiater lahko predpisuje zdravila na
recept s svojega delovnega področja brez napotnice
in ugotavlja potrebo po nujnih reševalnih prevozih.
Specialist – psihiater lahko osebnemu zdravniku v 3
dneh od pregleda zavarovane osebe pisno predlaga
zadržanost od dela, ni pa pristojen za ugotavljanje
zadržanosti od dela.
Pravila OZZ - 196.člen
NAPOTNICA ZA PEDOPSIHIATRA - NE
• Stigmatizacija?
– Zdravniško potrdilo za vpis v srednjo šolo
– Zdravniško spričevalo pred zaposlitvijo
• Neskladja
– Pedopsihiater – brez napotnice
– Ostali strokovnjaki v sklopu mentalno higienske
službe – napotnica ali delovni nalog
NAPOTNICA ZA PEDOPSIHIATRA - DA
•
•
•
•
Koristi za pedopsihiatra
Koristi za osebnega zdravnika
Koristi za pacienta
Koristi za zavarovalnico
KORISTI ZA PEDOPSIHIATRA
– Možnost samostojnega napotovanja k drugim
specialistom
– Upoštevanje izvidov že opravljenih preiskav
– Manj možnosti za interakcije psihiatričnih zdravil z
drugimi skupinami zdravil
– Podatki o drugih boleznih (komorbidnost!)ali
posebnostih v socialni anamnezi
KORISTI ZA OSEBNEGA ZDRAVNIKA
– Izvid (zdravila, navodila za pacienta, uspeh
zdravljenja, predvideni kontrolni pregled,..)
– Celostni vpogled v bolnikovo zdravstveno stanje
– Izboljšanje znanja te veje medicine, obravnava
lažjih primerov
KORISTI ZA BOLNIKA
– motivacija osebnega zdravnika k nadaljevanju
terapije in večja verjetnost, da bo obravnava
zaključena – boljši izhod zdravljenja
– Koordinacija različnih strok- osebni zdravnik
– Manjša možnost negativnih interakcij med zdravili
– Manj preiskav (upoštevanje izvidov že opravljenih
preiskav
KORISTI ZA ZAVAROVALNICO
– Manj podvajanja preiskav
– Manj podvajanja pregledov
– Manj manipulacije bolnika
– Boljši izhod zdravljenja
PRIPOROČILA AMERIŠKE PEDIATRIČNE
AKADEMIJE (AAP)
• Napotni zdravnik:
– Razlog za napotitev
– Posebna vprašanja ali želje
• Pedopsihiater:
–
–
–
–
Delovne diagnoze
navodila
Predpisana zdravila
Predvideni nadaljnji postopki (medik. zdravljenje, indiv. terapija,
družinska terapija, laboratorijske preiskave, napotitev na
dodatno diag. testiranje, predpisovanje zdravil pri osebnem
zdravniku, predviden kontrolni pregled)
– Obvestilo, če se pacient ni javil na pregled
ZAKLJUČEK
Ali smo zdravniki presegli vprašanje
stigmatizacije psihiatričnih bolezni in znamo
paciente s tovrstnimi težavami obravnavati na
enak način kot paciente s telesnimi boleznimi??

similar documents