Dotazník

Report













Vzdělávací program
Dostupnost
Webové stránky
Doporučení
Pověst
Prezentace v MŠ
Komunikace (rodič-škola)
Vybavenost a prostředí školy
Nabídka ŠD a ŠK
Výběr kroužků
Nabídka ŠJ
Konkrétní pedagog
Splnila škola vaše očekávání
Rozhodně ano
 Spíše ano
 Spíše ne
 Rozhodně ne
 Nevím, nedovedu posoudit

Vzdělávací program
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Dostupnost
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Webové stránky
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Doporučení
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Pověst
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Prezentace v MŠ
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Komunikace ( rodič - škola)
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Vybavenost a prostředí školy
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Nabídka ŠD a ŠK
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Výběr kroužků
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Nabídka ŠJ
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Konkrétní pedagog ( napište případně
jméno)
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
Splnila škola Vaše očekávání ( pokud ne,
uveďte důvod )
rozhodně ano
spíše ano
spíše ne
rozhodně ne
nevím, nedovedu posoudit
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Splnila škola Vaše očekávání
Dostupnost
Vybavenost a prostředí školy
Vzdělávací program
Komunikace (rodič-škola)
Doporučení
Pověst
Nabídka ŠD a ŠK
Výběr kroužků
Konkrétní pedagog
Webové stránky
Nabídka ŠJ
Prezentace v MŠ

similar documents