Elvan Atalay

Report
Elvan ATALAY
Sağlık Grup Müdürü
GÜNEŞ SİGORTA A.Ş
SASDER 2. Kongresi
2013 ANTALYA
Sorunlarımız …
Nereden Başlasak ?
Bizim Laza sormuşlar …
... Sevmekle Başlayalım !
Hava, martılar, ışıklı şehir
Sarhoş ediyor beni yosun kokusu
Hilesiz kucaklamak istiyorum
Dünyayı, şehri ve seni
Dünyayı Güzellik kurtaracak
Bir insanı sevmekle başlayacak her şey
Z.Livanelli
… Ve anlamakla !
Özel Sağlık Sigortası …

Nedir ?

Ne Değildir ?
Özel Sağlık Sigortası …
Nedir ?
Sigortalı açısından Nedir ?

Özel Sağlık sigortaları “ Özel” dir.

Sigortalının seçtiği plan ile seçtiği şirket
aracılığı ile yapılabilir.

SGK dışında mükerrer prim ödeyerek
sahip olunabilir.
Özel Sağlık Sigortası …
Nedir ?
Sigortalı açısından Nedir ?
Bu prim ortalama yaş için yaklaşık yatarak
& ayakta tedavi içeren planlarda 2.5005.500 TL ,
Sadece Yatarak Tedavi Planları ise 700
TL. civarındır.


Poliçe yenilenirken Hasar/Primin
sonuçlarına katlanmak durumundadır.
Özel Sağlık Sigortası …
Nedir ?

Sigorta Şirketi açısından ; Risktir !!!
ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI
Nedir
Sigorta Şirketi açısından Nedir ?
• Sigorta öncesine ait riskler, kapsam dışı bırakılabilir.
Özel Sağlık Sigortası …
Nedir ?
•
Limitsiz teminatları vardır ama kendi
içerisinde limitlidir.
Özel Sağlık Sigortası …
Nedir ?
Küçük primlerle toplanan prim
havuzundan, ihtiyacı olana sağlık
giderlerini öder.
 Risk analizi yapabilir,sigortalı
adaylarını seçebilir.
 Ürüne, kişiye , sağlık network’üne
kısıtlama koyabilir.
 Kar/zarar, amacı/kaygısı vardır.

SEKTÖR PRİM ÜRETİMİ
BRANŞLAR
HASTALIK/SAĞLIK
2012-12 Prim
Üretimi (TL)
PAY(%)
2011-12 Prim
Üretimi (TL)
PAY(%) DEĞİŞİM
2.237.100.853
11,28
1.998.946.945
11,65
11,91%
HAYAT DIŞI TOPLAM
17.115.823.232
86,33
14.479.407.092
84,35
18,21%
TOPLAM (HAYAT HARİÇ)
19.352.924.086
16.478.354.037
SAĞLIK PRİM ORANI
12%
12%
BRANŞLAR
2013-9 Prim
Üretimi (TL)
2012-9 Prim
Üretimi (TL)
HASTALIK/SAĞLIK
PAY(%)
PAY(%) DEĞİŞİM
1.825.991.883
10,22
1.663.917.299
11,63
9,74%
HAYAT DIŞI TOPLAM
15.253.212.440
85,40
12.297.170.008
85,92
24,04%
TOPLAM (HAYAT HARİÇ)
17.079.204.323
SAĞLIK PRİM ORANI
11%
13.961.087.307
12%
Sağlık Prim Üretimi ve Ödenen Hasar
,Teknik Kar, HPO
2008-2012 YILLARI İÇİN SAĞLIK BRANŞINDA ALINAN PRİM, ÖDENEN HASAR, TEKNİK KAR VE HASAR-PRİM
ORANI
Teknik
Artış
Artış
Kazanılmış Artış Oranı Gerçekleşen Artış Oranı
Kar/
Yıl Alınan Prim
Teknik Kar
Oranı (%) Oranı (%)
Prim
(%)
Hasar
(%)
Alınan
Prim (%)
2008
2009
2010
2011
2012
1.305.007.060
1.390.157.525
1.675.377.354
1.962.821.974
2.169.817.633
8,41
1,70
6,52
12,37
20,52
14,27
17,16
53,01
10,55
1,19
1.217.943.128
1.331.813.618
1.577.582.588
1.709.794.705
2.080.960.992
8,92
9,35
18,45
8,38
21,71
1.043.107.471
15,99
24.640.557
1.239.942.829
18,87
-121.658.950
1.354.550.161
9,24
-36.185.171
1.436.729.973
6,07
12.537.219
1.538.745.399
7,10
170.598.945
1,89
-8,75
-2,16
HasarPrim
Oranı
(%)
85,65
93,10
85,86
0,64
81,43
7,86
73,94
Özel Sağlık Sigortası …
Ne Değildir ?
Özel Sağlık Sigortası …
Ne Değildir ?
Hilal-ı Ahmer değildir. 
 SGK hiç değildir…

Özel Sağlık Sigortası …
Ne değildir ?


Sigortacıların uzmanlık alanı “tıp” değil
sigortacılıktır, ancak tıp alanlarında
eğitim veren fakültelerden mezun
doktorlar, hemşireler… görev alır.
Primlerin hesabını istatistikçiler,
sigorta matematikçileri yani aktüerler
yapar.
Ne zaman Sorun Çıkar ?

İsteklerimiz olmadığı zaman …
Sigortalı Ne ister?






İhtiyacı olan en geniş teminatlı poliçeyi,
en uygun fiyatla almayı ,
Her Hastalığının ödenmesini ,
İstediği sağlık kurumunda poliçesinin
geçerli olmasını,
Hızlı provizyon verilmesini, hiç
beklememeyi,
Kendisini özel hissetmeyi
Ödediği primin karşılığını almayı ister …
Sağlık Kurumları Ne İster ?

Bol bol …
MR, BT, Kolonoskopi, gastroskopi, İAB,
Tam İdrar Tahlili, Tam Kan sayımı,
, Mamografi, PSA,

T3-T4
Ca Markerları
.....
kolesterol, TSH ,
Sağlık Kurumları Ne İster ?






Cari fiyatlarla anlaşma yapılmasını,
En kısa sürede ödeme alınabilmesini ,
Her provizyona kısa sürede ve olumlu
cevap verilmesini,
Faturalara hiç itiraz edilmeden aynen
ödenmesini ,
Her aradığı kişinin, telefonun karşısında
olmasını ve zaten bu aramayı bekliyormuş
gibi davranmasını
Para Kazanmayı ister …
Sigorta Şirketi Ne İster?
Minimum maliyetle, maximum iş
yapabilen , şikayet getirmeyen,
telefonları 2. çalışta açabilen ,maillerine
yarım saat içinde cevap veren bir çalışan
profili


Doğru Riskleri, doğru primlerle almayı,

Hasarın, primin ve risk kabul
şartlarının Tahkim’e gitmemesini
Sigorta Şirketi Ne İster ?


Primini aldığı riskler gerçekleştiğinde
hasarı hızlı ödemeyi ve muallak için
karşılık ayırmadan olaydan kurtulmayı,
Aynı zamanda Hasar/ Primin %60 ları
aşmamasını,
Bilançonun en alt satırında, Sermayedarını
mutlu edecek ‘kar’ rakamını görmeyi
 Para Kazanmayı ister ...

Sorun Nedir Peki ?
Herkes konusunda uzman olmasına
rağmen tazminat onay aşamasında
sorunlar yaşanmaktadır.
Şöyle ki ;

Özel Sağlık Sigortası …
En Problemli 10 Hastalık
Özel Sağlık Sigortası …
Birlikte ne yapabiliriz ?



Tedavi protokollerinin belli standartta
olmaması/olamaması konusunda çalışabiliriz.
Sigortalı açısından psikolojik ve sosyal
endikasyonun, tıbbi endikasyonun önüne
geçiyor olmasını dikkate alarak birlikte
ortak söylem geliştirebiliriz.
Poliçe şartlarına uygun tanı ve tedavi
bildirilmesi yerine tıbbi görüş ile yetinebilir,
sigortacının kararını sigortacıya bırakabiliriz.
( Sağlık çalışanlarının, yoksa biz sigortacıların masasında gözü
mü var ? )
Özel Sağlık Sigortası
Birlikte ne yapabiliriz ?



…
Tıbbi kayıtların yeterli bilgiyi içermesini
ve sigorta şirketinin doğru kararı
vermesini,
Hekimlerin sigorta şirketleri ile
koordineli olmasını,
Hasta bilgi formlarının, sigorta şirketinin
verdiği karara göre flexible olmamasını,

…sağlayabiliriz.
Özel Sağlık Sigortası …
Birlikte ne yapabiliriz ?


Sigortacı katılım paylı poliçe
sattıysa, sigortalıdan katılım payı
almalıyız.
Cari fiyatlar, asla sigortacının
fiyatlarından düşük olmamalı
Sigortalı SGK kullanmayı istiyorsa,
sorun çıkarmadan kullandırtmalıyız.

Birlikte ne yapabiliriz ?
Birbirimize güvenebiliriz …
Özel Sağlık Sigortası …
Örnek vakalar 


Bir sigortalının aynı şikayet ile aynı ay
içerisinde gittiği 2 ayrı kurumdan 6
operasyon talebi ( 4’ü farklı) gelmesi,
danışman hekimlerimizin farklı sektörlere
yönelmesine sebep oldu
Nazal polip ve sinüs cerrahisi için onay
verilen sigortalının daha sonra
septorhinoplasti operasyonu olduğunu
öğrenerek sigortalımızın güzelleşmesindeki
katkımızdan dolayı çok mutlu olduk
Özel Sağlık Sigortası …
Örnek vakalar 
Bazı sağlık kuruluşlarının alınan örneğin
sonucunda üreme olup olmamasına
bakmadan, tüm örneklere kültür
antibiyogram çalışması…
 Ameliyathane için bir ücretlendirme
yapılmasına rağmen, çamaşır seti,
bohça seti, hasta altı bezi, hasta
önlüğü, uzatma kablosu gibi basit sıhhi
sarf malzemelerin ayrıca fatura
edilmesi,
 Günlük Takip Ücreti alınmasına rağmen
ayrıca kat doktor ücreti alınması…

Özel Sağlık Sigortası …
Örnek vakalar 
RİA gibi küçük müdahalelerde dahi
genel aneztezi ücreti, ameliyathane
açılış ücreti, tıbbi gaz ücreti gibi
kalemlerin eklenmesi...
 Kolonoskopi, Gastroskopi gibi tanısal
ve Ayakta tedaviden değerlendirilen
işlemlerin, yatarak tedavi
kapsamında değerlendirilmesi için
bir müdahale eklenmesi ( polipektomi
gibi…)

Özel Sağlık Sigortası …
Örnek vakalar 
Sigortalıların özgeçmiş bilgilerinin
sigorta formlarına
yazılmaması,özellik yok diye
geçilmesi.
 Yapılan işlemle uyumsuz TTB
birimden faturalandırma (Örnek
işlem, Parçalı Kırık Ameliyatı/ grafi
asıllarına bakıldığında ise kırık
parçalı değil, yürekler parçalı…)

Yasal Düzenlemeler ...

Sigorta suistimallerine yönelik yasal
düzenlemelere baktığımızda, Türk
Ceza Kanunu'nda sigorta bedelini
almak maksadıyla yapılan
dolandırıcılık suçlarının, nitelikli
dolandırıcılık olarak tanımlandığını ve
hapis ve adli para cezası
hükmedildiğini görüyoruz.
Yasal Düzenlemeler ...

2011 yılında yayımlanan “Yanlış Sigorta
Uygulamaları’nın Tespiti, Bildirimi,
Kaydı ve Bu Uygulamalarla Mücadele
Usül ve Esasları Hakkında Yönetmelik”
ile hususi bir düzenleme yapılmaya
çalışılmış; ne var ki, “yanlış sigorta
uygulaması” ifadesi ile suistimal
suçunun önemini yansıtmayan bir
tanımlama yapılmış ve “yanlış sigorta
uygulama türleri” son derece genel ve
yüzeysel tanımlanmıştır.
ÖZEL SAĞLIK SİGORTASI
Nasıl denge kuracağız?
Hekim-Hasta-Sigortacı üçgenindeki
dengenin korunabilmesi için;


Alınacak kararlar tüm bu bilgiler
ışığında olmalı,
Sigortacı ve sağlık hizmet sunucusunun
“ Müşterisi” ortak !
Son olarak …
Sorunlarımıza duyarsız kalmayalım …
Teşekkür ederim …
[email protected]
0212 355 67 80

similar documents