İyi bir eğiticinin özellikleri - Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Aile

Report
İyi Bir Eğiticinin
Özellikleri
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Eğitici Eğitimi Kursu
(TRAKYA-TEK)
Amaç
Bu sunumun sonunda katılımcıların, iyi bir
eğiticinin özelliklerine ilişkin bilgi dağarcıklarını
geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
Hedefler
• Bu sunumun sonunda katılımcılar;
– İyi eğiticilere atfedilen en az 4 davranışı
sayabilmeli
– Kendi eğitmenliğini iyileştirebilecek adımları
açıklayabilmeli
– Başka eğiticilerin kendi eğitmenlik yeterliliklerini
iyileştirmek için atabilecekleri adımları
açıklayabilmeli
İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Nelerdir?
1. Bir dakika için iyice düşününüz ve
başkalarında gördüğünüz 3 eğitici özelliğini
yazınız.
2. Bir dakika düşününüz ve sahip olduğunuza
inandığınız 3 eğitici özelliğini yazınız.
Grupta tartışmaya hazır olunuz.
İyi Bir Eğiticinin Özellikleri Nelerdir?
Literatür bu konuda ne der?
– Irby
• örnek insan (role model)
• klinik danışman (clinical supervisor)
• öğretici lider/bilim adamı-alim (Instructional leader/scholar)
– Ulian – Klinik eğiticisinin 4 rolü
•
•
•
•
örnek insan (role model )
destekleyici kişi (supportive person)
etkili danışman (effective supervisor )
dinamik eğitici (dynamic teacher)
Bu terimler ne anlama gelir?
Örnek insan (rol model) olabilmek için bir eğitici
ne tür davranışlar ve/veya tutumlara sahip
olmalıdır?
Bu terimler ne anlama gelir?
Örnek insan (rol model) olabilmek için bir eğitici
ne tür davranışlar ve/veya tutumlara sahip
olmalıdır?
– Akıllı-Bilgili
– Klinik anlamda usta
– Iyi bir model olarak algılanan
– İyi bir hasta iletişimi sergileyen
Bu terimler ne anlama gelir?
• Bir eğitici olarak ne tür
davranışlar ve/veya
tutumlar o kişinin
destekleyici bir kişi
olduğunu düşündürür?
Bu terimler ne anlama gelir?
• Bir eğitici olarak ne tür
davranışlar ve/veya
tutumlar o kişinin
destekleyici bir kişi
olduğunu düşündürür?
– Asistan yada öğrenciye
destek olduğunu gösterir
– Birlikte çalışmak zevklidir
– Canayakındır
– İlgi gösterir
– Yardımseverdir
– Öğrenenlerle yakınlık kurar
– Öğrenenlere bireyler olarak
değer verir
– Öğrenme sürecinde
öğrenenin rolünü de
vurgular
– Öğretmeye karşı pozitif bir
tutum sergiler
– Öğrenmeyi kolaylaştıran
eğitim ortamı hazırlar
Bu terimler ne anlama gelir?
• Eğiticiler iyi bir supervisor olmak için ne tür
davranışlara ve/veya tutumlara sahip olmalıdır
Bu terimler ne anlama gelir?
• Eğiticiler iyi bir supervisor olmak için ne tür
davranışlara ve/veya tutumlara sahip olmalıdır
– Öğrencilerin aktif katılımını sağlar
– Hasta bakımına öğrenenleri de dahil eder
– Yönlendirme ve danışmanlık sağlar
– Yapıcı geribildirim verir
– Öğrenene daha fazla sorumluluk yetkisi verilmesi
öğrenenlerin eğiticiye daha yüksek değerlendirme
puanı vermesi arasında önemli bir ilişki vardır
Bu terimler ne anlama gelir?
• Dinamik eğitici?
Bu terimler ne anlama gelir?
• Dinamik eğitici?
– Hevesli (enthusiastic)
– Öğretmeye ilgi duyar
– Öğretmek için çaba
gösterir
– Ispatlanabilir tarzda
bireysel olarak
öğrenenlerle zaman
harcayan
– Müsait (Available)
– Sorular soran öğrenmeyi
yönlendiren
–
–
–
–
–
Soruları cevaplayan
Açıklamalar sağlayan
Müsait ve ulaşılabilir
Organize
Yönlendirme ve amaçları
açık ve net olan
Neler iyi bir eğitici olmaya katkıda
bulunmaz ?
• Öğrenenlere karşı negatif tutumlar etkisiz
klinik eğiticiliğin en önde gelen özelliğidir
[Gjerde, 1982]
• Tutum neden önemlidir?
Eğitici Nitelikleri
• Öğretmekten gerçekten hoşlanmak
• Espri anlayışına sahip olmak
• Kendi bilgisinin sınırları hakkında açık bir fikre sahip
olmak
– consciously incompetent and consciously competent
• Öğrenenlerin limitlerine de negatif olmaksızın saygılı
olmak
• Bir rol model olarak sorumluluklarının farkında olmak
RJ Duvivier, et al, 2009 Med Teacher, 31: 634–641
Eğiticinin Mahareti
• Öğrencilerin bilgi düzeyini ve daha önceki
deneyimlerini tam olarak kavramak
• Müfredata oldukça iyi bir şekilde aşina olmak
• Müfredatı öğretmek için gereken kavramlar ve
eğitim altyapısını anlamak
Eğitici Stratejileri
• Uyum yeteneği
Herhangi bir özel grubun
1.
2.
3.
Eğitimin içeriğine
Derinlik düzeyine ve,
İhtiyaç duyduğu eğitim metoduna
• Öğrencilerin soru sorması için açık bir şekilde teşvik etmek
• Klinik eğitimde, stimule edici bir şekilde muayene becerileri
hakkında geribildirim vermek
• Dersler, laboratuar ve küçük gruplarda öğrenenlerin sorularına
derhal cevap sağlamak ve beceriler, problem çözümü ve
verilen kararlar hakkında geribildirim vermek
Eğitici Stratejileri
• Klinik eğitimde, herbir klinik muayenede güven veren
bir yakınlık ve bütünleştirme
• Daha geniş bir bakış açısına vurgu :
– Klinik ortamda: Altta yatan patolojinin tanınması ve ayırıcı
tanının formulasyonuna odaklanmak
– Ders ortamı ve küçük gruplarda: olaylara değil kavramlara
odaklanmak
• Derslerde ve küçük gruplarda ,kavramları klinik
örneklere bağlayarak içerikle ilgili öğrenmeyi stimule
etmek
Özet
• İçerik, derinlik seviyesi ve eğitim metodları
öğrencinin ihtiyaçlarına göre biçilmelidir (tailored)
• Eğiticiler öğrencileri teşvik etmelidir
– Kendilerini değerlendirme becerilerini geliştirmede
– Kendi eğitim ihtiyaçlarını belirlemelerinde
• Eğiticiler öğrencilerin bu ihtiyaçlarını karşılayabilme
açısından uygun eylemleri yapabilecek hale gelmeleri
konusunda çaba göstermelidir
Özet
• Eğiticiler
– Öğretmek için tutkulu olup heves göstermelidir
– Değişen durumlara uyum sağlama ihtiyacını
hissetmeli ve geniş bir eğitim dağarcığı kullanmalı
– Aktif bir şekilde, öğrenenleri teşvik etmelidir
– Öğrencileri öğrendikleriyle anlam ve ilgi bağını
kurmaya teşvik etmelidir

similar documents