ОВДЕ.

Report
Analiza rezultata ankete o
energetskoj efikasnosti
Anketom je obuhvaćeno 135 učenika, od 5. do 8. razreda, OŠ
“Dositej Obradović” iz Kruševca
Analizu ankete izvršio eko-koordinator Vesna Živković
1. Da li je energetska efikasnost povezana sa
zaštitom životne sredine?
12%
Da, povezane su
88%
Ne, nisu povezane
Dobijeni rezultati pokazuju veliki stepen uverenja ispitanika da je
energetska efikasnost povezana sa zaštitom životne sredine.
Ovakav rezultat govori da ispitanici shvataju ekološke principe.
2. Da li se u ovoj anketi prvi put srećete sa
energetskom efikasnošću?
36%
Ne znam šta je to. Nikad ranije
se nisam sreo sa ovim pojmom.
Ne, čuo sam i ranije.
64%
Rezultati ovog pitanja ukazuju na činjenicu da su ispitanici nedovoljno upoznati sa
pojmom energetske efikasnosti i upravo ta nedovoljna informisanost ispitanika
pokazuje da nisu mogli da se opredele koji odgovor će da izaberu .
3. Rangiraj sledeće mere energetske efikasnosti po
efektima na uštedu energije (6-najviše, 1-najmanje)
1
50
45
40
35
30
6
2
25
20
Utopljavanje objekta
15
Kvalitetnija stolarija
10
5
0
Korišćenje energetski
efikasnih uređaja
Korišćenje efikasnijih
gorionika
5
3
4
Korišćenje štedljivih sijalica
Rangiranjem ponuđenih odgovora dobijeni su rezultati koji ukazuju na značaj
svake kategorije energetske efikasnosti. Ispitanici smatraju da je korišćenje
energetski efikasnih uređaja najznačajnija mera.
4. Da li vodite računa o štednji energije?
30%
58%
12%
Da, vodim računa
Ne, ne vodim računa
Vrlo retko
Kod ispitanika postoji visok stepen svesti o uštedi energije. Preporuka je da se
ispitanici svakodnevno upoznaju i informišu o merama štednje i uštedi energije,
što će dovesti do još većeg procenta ispitanika koji vode računa o energiji.
5. U Srbiji se električna energija dobija pretežno iz?
3%
5%
40%
Tremoelektrana
Hidroelektrana
Elektrana na gas
52%
Sunce
Rezultati govore o upoznatosti ispitanika sa načinima dobijanja električne energije.
6. Da li ste ikada ranije čuli za štedljive sijalice?
11%
Da, i ranije sam se
sreo sa ovim pojmom
89%
Ne, ranije nisam čuo
Ovo pitanje pokazuje da su ispitanici upoznati sa pojmom štedljive sijalice kao i sa
prednošću korišćenja takvih sijalica u smislu uštede energije kao i njihovog dužeg
veka trajanja.
7. U odnosu na obične, štedljive sijalice koje
proizvode istu količinu svetlosti troše?
11%
31%
Dva puta manje el.
energije
58%
Četiri puta manje el.
Energije
Šest puta manje el.
Energije
Ovi rezultati pokazuju stepen upoznatosti ispitanika sa tehnologijom i
karakteristikama štedljivih sijalica.
8. Štedljive sijalice traju?
13%
64%
23%
Isto koliko i obične
Osam puta duže od
običnih
Dvadeset puta duže
od običnih
Rezultat je pokazatelj stepena poznavanja karakteristika štedljivih sijalica.
9. Da li znate na koji način možete smanjiti
troškove energije Vašeg domaćinstva?
4%
39%
Da, jako dobro znam
57%
Da, mislim da znam
Ne
Ovakav rezultat ankete jasno govori o tome da su ispitanici upoznati sa merama
štednje, ali i da su nesigurni u svoje znanje o uštedi energije i da im je potrebna
edukacija i bolja informisanost o ovoj temi.
10. Kada kupujete električni uređaj da li
proveravate kog je energetskog razreda?
28%
35%
Da
Ne
37%
Ne znam šta su
energetski razredi
Ovakvi rezultati pokazuju da su ispitanici prilično ujednačeni u sve tri vrste
odgovora.
To ukazuje na činjenicu da je potrebno edukovati ispitanike o energetskim
razredima i značajnosti mera upotrebe energetski efikasnih uređaja.
11. Da li primenjujete neke mere štednje
električne energije?
90
80
70
60
50
40
Procenat
30
20
10
0
Kupovinom
efikasnijih
uređaja
Praćenjem
dnevnih
tarifa el.
Energije
Gašenjem
sijalica kada
niste u
prostoriji
Izolacijom
objekta
Ne
Uzevši sve odgovore u obzir primećuje se da je svest ispitanika za uštedu električne
energije razvijena ali treba ići ka tome da se ta svest i na dalje razvija i usmerava.

similar documents