Eleştirel Yansıma

Report
Eleştirel Refleks
(Kritik Yansıma)
Karakteristikleri
•
•
•
•
•
•
•
Seçmek
Bakış açısını değiştirmek
Deneyime dönmek
Kendi rolünü analiz etmek
Kaynaklardan faydalanmak
Anlayışında derinleşmek
Değişikliklerin faydalarını not etmek
Bakış açısını değiştirmek
• Detayları analiz etmek: Olaya yeniden dönüş
yapıldığında zamanında önemsenmeyen
potansiyel sebepler ve etkiler ortaya çıkabilir.
( motivasyonlar ve anksiyete) Olay yeni manalar
kazanabilir.
• Büyük resmi göz önüne almak: Deneyimlerimizi
makaleler, araştırmalar, profesyonel bilgiler
karşısında test etmek. Geniş açıdan bakarak
olayı etkileyebilen sosyal, politik, ideolojik gibi
içeriklerin etkilerini düşünmek.
Deneyime Dönmek
• Olayda kendi rolümüzü daha iyi
belirleyebilmek için belirli zamanlarda olaya
dönüş yapmak faydalıdır.
• Kaydedin: Olay sırasındaki gözlemlerinizi ve
tepkinizi not edin. Sebepleri, sonuçları,
duygusal etkiler,
• bizim, başkaları ve gelecek için etkilerini
düşünmek.
Kendi rolünüzü analiz etmek
• Ne yaptınız?
NEDEN?
• Ne yapmadınız?
SONUÇLAR, ETKİLER
• Sebepleri neydi?
DURUMA YARDIMCI OLAN - GİZLEYEN
Korkular (gizli)
Motivasyonlar
Yer değiştirmiş duygular
Zanlar
• Zaman içinde davranışlarınızda bu yolda
oluşan değişiklikler
Kritik yansımanın faydaları
•
•
•
•
•
•
•
•
Kendinizi yönetmek
Kritik gözlem
Duygusal olgunluk
Kendimizin ve başkalarının tecrübelerini aktif
olarak kullanmak
Zamanımızı organize etmek
Farklı düşünme çeşitlerine sahip olma
NE YAPTIĞINIZI, NEDEN YAPTIĞINIZI, SONUÇLARI
ANLAMADA GELİŞME
Umulmadık ve yeni durumları idare etme
yeteneğini geliştirir.
Bir yaklaşıma, duruma karar verirken
• 1- Niyetinin, amacının farkında olmak
Bazı şeyler neden yolunda gitti?
Neden özel bir durum gelişti?
Olmasını beklediğiniz veya istediğiniz şeyler neden
çalışmıyor görünüyor?
Senin duruma olan katkın, neden olmasını arzu
ettiğin kadar etkili olmadı?
Özel durumlarda neden her zamanki gibi
düşünüyor veya davranıyorum?
• 2- Odaklanmayı seç
Özel bir olay
Olayla ilgili bir özellik, çeşit
Tekrar eden konu
Bağlantılar zinciri
Endişelendiğin, ilgi duyduğun bir konu
Zaman
• 3- Yansıma Modeli
Bizim olayımıza uygun herhangi hazır model
araştırarak seçilebilir.
Kendi modelimizi oluşturabiliriz.
Seçtiğimiz modelin oluşturacağımız yeni model
için faydası olabilir.
• Olayla ilgili o an alakalı gibi görünen bilgi ve
detaylar zaman geçtikçe önemini yitirebilir.
• Farklı zamanlarda farklı şeyler önemli olabilir.
• 4- Metod
Olayın yansımasını kaydedin
Kiminle değerlendireceğinizi seçin
Sıklık ve düzeni belirleyin, gelişmeleri not edin
İlk adımlar (düşünce yaz, teoriler, arkadaşlarla
konuş yaz, her seferinde aynı tip sorular)
Materyale çalışmak (Derin anlamaya ulaşmak için
neden, nasıl ve ne zaman sorularının cevabını
bulmak)
Son noktada sonuca varırken düşüncelerinizin
sırasının nasıl olması gerektiğine karar vermek
• Metodolojimin hangi yönlerini geliştirmeye
ihtiyacım var?
• Bu nasıl olacak?
• 5- Başkaları ile paylaşmak
Başkaları ile paylaş. Bir özetini çıkarabilirsin.
Bir uzman tarafından okunduğu zaman
anahtar noktaları belirttiğinden emin ol.
Olayla ilgili
Durumu nekadar iyi idare edip etmediğinizi?
Yansıma süreci boyunca anlama ve bakış
açınızda ne tür değişiklikler oluştuğunu?
Kazanmış olduğunuz yeni kavrama boyutunun
benzer konulara gelecekte yaklaşımınızla ilgili
nasıl bir fark oluşturacağını?
KENDİNİZE SORUN
YAPILACAK
• 1- Deneyimimiz hakkında geriye dönüp
düşünmek (NE OLDU?) TARİF ET.
• 2- Onları daha derin seviyede anlamak.
• 3- Bu anlamayı gelecekte bazı şeyler için
daha farklı bir biçimde kullanmak.
Çok boyutlu model şeklinde yaklaşmak
• Sizin duygularınızın ve motivasyonunuzun
hareketinizi nasıl etkilediğini,
• Kişilerin duyguları, hissettiklerini,
• Diğer kişilerin bakış açılarını,
• Olayla ilgili sosyal, politik veya diğer
boyutları,
• Araştırma bulgularını,
• O anda yapılacak doğru hareketin ne
olduğunu bilmek gerekir.
Kritik yansıma için çekirdek model
1- Değerlendir
2- Yeniden oluştur
3- Analiz et
4- Saflaştır
5- Uygula
Değerlendir
Bu bana işin üstesinden gelmem için yeterli
bir materyal sunuyor mu? Yoksa basit bir
seçenek mi?
Benim için buna benzer bir durumla tekrar
karşılaşmam mümkün mü? Değilse, şimdi
buna odaklanmaktan kazancım ne olacak?
Yeniden Oluştur
Davranışlarımı gerçekleştirirken neyi
amaçlıyordum? Ne söyledim, ne
yapmadım veya söylemedim?
X olduğunda nasıl hissettim, nasıl cevap
verdim?
Bu durum umduğum gibi mi çözüldü?
Analiz et
Gelişen olayda hangi hareketler veya
ihmaller en önemli yer tutuyordu?
Umulmadık veya yoğun duyguların sonuçları
ne oldu?
Ne olduğuna dair açıklamaya yardımcı olmak
için ne tür yorumlar veya teoriler
kullanılabilir?
Bu durumun o anda görülenden daha derin
kökleri var mıdır?
Saflaştır
• Gelecekte tekrar kullanabileceğim yolunda
giden hangi şeyler var?
• Tetikleyici noktalar hangileriydi? Bunları
farklı bir şekilde nasıl yönetebilirim?
• Konulara yaklaşım yöntemim veya
düşüncem arzu edilmiş sonuç üzerinde
nekadar yardımcıdır veya bu sonucu
gizliyordur?
Uygula
Bu olaydan elde ettiğim kavramayı ne
çeşit durumlarda uygulayacam?
Ne tür bir desteğe ihtiyacım var?
Heyette daha başka kime ihtiyaç vardır?
Faydalar hakkında onları nasıl ikna
edecem?
Prosedür yetersiz olduğunda
• Ne zaman prosedürün dışına çıkmak
gerekir
• Prosedürün henüz olmadığı durumlarda
ne yapmak gerekir
• Olaylara uygun cevap oluşturabilmek
için bir durumu nasıl okumalıdır
Güzel kararlar verirken
• Normal prosedürün neden teşkil etmiş olduğunu
anla.
• Normal prosedüre yol açan zanları anla.
• Güncel içeriğe uygulanıp uygulanamıyacağını tespit
et.
• Proderün uyarlanıp uyarlanamayacağına veya iptal
edilip edilemiyeceğine karar ver.
• Normal prosedürün hangi yönlerinin yeniden
gözden geçirilmesi gerektiğini değerlendir.
• Güncel durumu karşılayacak ihtiyaçların neler
olduğuna karar ver.
Rutin olmayan durumlarda yansıma
Bu çeşit bir durumda olayın genel gidişatı nasıldır?
Bu rutin prosedürün mantıklı tarafları nelerdir?
(İşleri bu şekilde yapmanın sebepleri nelerdir?)
Bu durumun farkı nedir? (normal prosedürü uygulamak zor
veya uygun değil)
Prosedürün hangi tarafları değiştirilmemek zorundadır? Bunlar
neden temeldirler?
Hangi tarafları uyarlanmalı veya çıkartılmalıdır? Bu vakada
neden böyle düşünmektesin?
Rutine bağlandın mı, yoksa uyarladın mı? Neden böyle yaptın?
İyi çalıştı mı? Ani etkileri ne oldu? Sonuçları ne oldu?
Bu durum tekrar ettiğinde gene aynısını yaparmıydın?
• İçerik hazırlanırken Keşşaf G.S.İ Kulübü Kritik
ve Analitik Düşünme (KAD) Komisyonu
tarafından Critical Thinking Skills (Stella
Cottrell) kitabından faydalanılmıştır.

similar documents