ZARF (BEL*RTEÇ)

Report
ZARF (BELİRTEÇ)
Zarf (Belirteç)
Fiilin
Fiilimsinin
sıfatın
zarfın
anlamını yer, yön, zaman, ölçü, miktar ve
soru bakımından belirten, sınırlayan
ve etkileyen kelimelerdir.
Zarf Çeşitleri
•
•
•
•
•
Durum zarfları
Zaman zarfları
Miktar zarfları
Yer-yön zarfları
Soru zarfları
1) Durum Zarfları:
• Eylemin durumunu bildiren sözcüklerdir.
• Eyleme sorulan “Nasıl” sorusuna cevap
verirler.
• Adam hızlı koşuyordu.
• Nasıl koşuyordu?
• Hızlı (durum zarfı)
• Kız güzel gülüyormuş.
• Nasıl gülüyormuş?
• Güzel (durum zarfı)
• Düşündüklerini açık açık söyle.
• Açık açık (durum zarfı)
• Görevli bütün gün ev ev dolaştı.
• Ev ev (durum zarfı)
• Çocukça hareket ediyorsun
• Derslerine hep düzenli çalışırdı.
• Hastanın yüzü solgun görünüyordu.
• Belediye otobüsü yine yavaş gidiyordu.
• Hızlıca çıkış kapısına yöneldim.
• Kardeşimin sınavı iyi geçmiş.
• Her gün yürüyerek işe gidiyorum.
2) Zaman Zarfı
• Fiilin zamanını belirten sözcüklerdir.
• Fiile sorulan “ne zaman” sorusuyla bulunur.
• Ablam dün Ankara’dan geldi.
• Ne zaman geldi?
• Dün (zaman zarfı)
• Biraz sonra vapur Bostancı’da olur.
• Ne zaman olur?
• Biraz sonra
• Dolunay her zaman efsanelere kaynak
olmuştur.
• Buradan ara sıra yolcu geçer.
• Hemen buraya gel.
• Annesi sık sık buraya geliyor.
• Bazen korkuyorum ölümden.
• Akşam sana uğrarım.
• Gece kötü bir rüya gördüm.
3) Miktar Zarfı
Fiili
Fiilimsi
Sıfatı
Zarfı
miktar olarak belirten sözcüklerdir.
• Fiile sıfata ya da zarfa sorulan
“Ne kadar” sorusuna cevap verirler.
• Çorbadan biraz içmiş.
-------Fiili niteledi--------
• Ne kadar içmiş?
• Biraz (miktar zarfı)
• Derslerde hiç konuşmamalısın.
-------------Fiili niteledi----------------• Ne kadar konuşmamalısın?
• Hiç (miktar zarfı)
• Çok güzel bir kız gördüm.
---------Sıfatı niteledi------------• Ne kadar güzel?
• Çok (miktar zarfı)
• Sınıfın en uzun kızı Ayşe’dir.
------------Sıfatı niteledi---------------
• Ne kadar uzun?
• En (miktar zarfı)
• Çok hızlı koşuyordu.
----------Zarfı niteledi------------• Ne kadar hızlı?
• Çok (miktar zarfı)
• Mehmet çok hızlı koşuyordu.
----------------Zarfı niteledi------------
Ne kadar hızlı koşuyordu?
Çok (miktar zarfı)
4) Yer-Yön Zarfı
• Eylemin genellikle yönünü bildiren
sözcüklerdir.
• “Nere” sorusuna cevap verirler.
Soru nereye diye sorulursa cevaba
ismin e hali eki gelebilir. Bu
durumda kelime zarf olmaz isim
olur
• Misafirler yukarı çıktı.
• Nere çıktı?
• Yukarı (yer-yön zarfı)
• Masayı geri çekelim.
• Nere çekelim?
• Geri (yer-yön zarfı)
Not: “ileriye, geriye, sağa, sola, içerisi,
dışarısı” gibi kelimeler isim hal eki
aldığından zarf olarak kabul edilmezler.
İçeri girin (içeri: zarf)
İçeriye girin (içeriye: isim)
Dışarı çıkmayın. (dışarı: zarf)
Dışarısı çok soğuk (dışarısı: isim)
• Asansörle aşağı indi.
• Küçük çocuğu yukarı çıkardılar.
• Araba fazla ileri gitmiş.
• Biraz yürüdükten sonra geri dönmüş.
• Odasının penceresinden dışarı bakmış.
5) Soru Zarfı:
Fiilleri ya da fiilimsileri soru yoluyla
açıklayan sözcüklerdir.
Ne zaman
Niçin
Neden
Ne kadar
Nasıl sorularıdır.
• Ne zaman bize geleceksin?
• Dersin bitmesine ne kadar kaldı?
• Niçin gökyüzü bu kadar mavi görünür?
• Neden saçların beyazlamış arkadaş?
• Bu viran yerde nasıl yaşıyorsunuz?
• Ne ağlarsın benim zülfü siyahım? (niçin)

similar documents