16-P - Základní škola Rožďalovice

Report
Základní škola a Mateřská škola G. A. Lindnera Rožďalovice
projekt EUškola pro život, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.1977
Řešení úloh v testech Scio z českého jazyka
zadaných ve školním roce 2011/2012
pro 9. ročník (1. – 12. úloha)
VI.
označení digitálního učebního materiálu: VY_32_INOVACE_CJ.9.016
Metodické pokyny
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Autor: Mgr. Roman Kotlář
Vytvořeno: červen 2012
Určeno pro 9. ročník
Český jazyk 2. stupeň
Téma: řešení úloh testů Scio
Očekávané výstupy: aplikuje logickou úvahu a znalosti dosud osvojeného učiva
při řešení úloh testů Scio
Forma: žáci pracují samostatně
Pomůcky: počítač, dataprojektor
Zdroje: zadání testů Scio, obrázky – zdroj uveden přímo v daném slidu
Další pokyny: Při práci lze využít hlasovací zařízení a vyhodnotit
nejrychlejšího řešitele, který získá nejvíce z možného počtu bodů (Lze pracovat
i ve skupinách, které mezi sebou soutěží. Pokud daná skupina nedokáže svoji
úlohu vyřešit, může se o správné řešení pokusit jiná skupina.). Za podstatnou
skutečnost lze považovat odůvodnění zvoleného řešení a pro kontrolu ukázat
správné řešení. Hra může mít i více vítězů v případě rovnosti získaných bodů.
Úloha č. 1 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Honza nabyl značného jmění, většinu zdědil po svém strýcovi.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE - Honza nabyl značného jmění, většinu zdědil po svém strýci.
Správnou odpovědí je varianta B).
Úloha č. 2 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Petr se choval rozumně, nevymlouval se a přijel tramvají číslo dvacet tři až na konečnou.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 3 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Ze škvír na stinných místech vyrazily zástupy pavouků na svůj večerní lov.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 4 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Dnes půjdu do kina s oběmi svými sestrami.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE - Dnes půjdu do kina s oběma svými sestrami.
Správnou odpovědí je varianta B).
Úloha č. 5 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Mezi atlasy, knihami a slovníky nemohly dívky najít své učebnice.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 6 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Manželé Horákovi dostali bezůročnou půjčku na koupi nábytku.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE - Manželé Horákovi dostali bezúročnou půjčku na koupi nábytku.
Správnou odpovědí je varianta B).
Úloha č. 7 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Drolivá zeď, která obklopovala dům pro mě byla symbolem tajemství.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE - Drolivá zeď, která obklopovala dům, pro mě byla symbolem tajemství.
Správnou odpovědí je varianta B).
Úloha č. 8 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Jedinou záštitou Brňanů byla posádka ukrytá na hradu Špilberk, jež měla město bránit před
švédskými nájezdníky.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 9 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Po dovolené nemohl na Milanovi příbuzné dlouho zapomenout.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 10 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Ředitel mi soukromě řekl, že byste mohl v konkurzu uspět.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 11 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Drobní živočichové a suchozemské želvy se u moře staly mými jedinými společníky.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE - Drobní živočichové a suchozemské želvy se u moře stali mými jedinými společníky.
(Jeden z podmětů několikanásobného podmětu je rodu mužského životného, proto v
přísudku bude „i”.)
Správnou odpovědí je varianta A).
Úloha č. 12 testu Scio z českého jazyka pro 9. ročník (podzim 2011)
Společné zadání pro úlohu č. 1 – 12
U každé z vět v úlohách 1 až 12 rozhodněte, zda je napsána bez pravopisné nebo mluvnické
chyby.
Zdeněk celý strnul, ale byl ještě natolik duchapřítomný, že rychle dráty od sebe odělil.
A) ANO
B) NE
Řešení:
A) ANO
B) NE - Zdeněk celý strnul, ale byl ještě natolik duchapřítomný, že rychle dráty od sebe
oddělil.
Správnou odpovědí je varianta B).

similar documents