IMPÉRATIF ROZKAZOVACÍ ZP*SOB

Report
IMPÉRATIF
ROZKAZOVACÍ ZPŮSOB
VY_32_INOVACE_5B15
IMPÉRATIF – LES VERBES RÉGULIERS
• Rozkazovací způsob se používá jako v češtině pouze
ve 2.osobě jednotného a 2.osobě množného čísla, v
1.osobě množného čísla se užívá jako výzva
• Používá s vždy bez zájmena
• tvary u sloves na –er
• Parle!
Parlez!
Parlons!
• tvary u sloves na –ir, -re (jako ozn. způsob)
• Finis!
Finissez!
Finissons!
• Réponds!
Répondez!
Répondons!
LES VERBES PRONOMINAUX
• Tu te laves
• Nous nous lavons
• Vous vous lavez
•
•
•
•
lave-toi!
lavons-nous!
lavez-vous!
Záporný rozkazovací způsob
Ne te lave pas!
Ne nous lavons pas!
Ne vous lavez pas!
QUELQUES FORMULES IMPÉRATIVES
•
•
•
•
•
•
•
•
Sois patient!
Buď trpělivý!
Soyez à l‘heure!
Buďte tady včas!
Excusez-moi! Omluvte mne!
Dis -moi!
Řekni mi!
Voyons!
Podívejme!
Tiens!
Hele, tu máš!
Appelle-moi! Zavolej mi!
Vas-y!
Běž pryč!
IMPÉRATIF ET LES PRONOMS COD, COI
• -moi
• -toi
• -le, -le
•
•
•
•
-nous
-vous
-les
écoute-moi!
dépéchez-vous!
lave-les!
-moi
-nous
passe-moi le sel!
-toi
-vous
fais-toi plaisir!
-lui
-leur
dis-leur la vérité!
V kladném rozkazu se zájmena kladou vždy za
sloveso a jsou připojena spojovníkem!!
IMPÉRATIF AVEC LES PRONONOMS EN
NÉGATION
• V záporném rozkazu se zájmeno v předmětu dává
vždy před sloveso!!
• Ne me téléphone pas! Nevolej mi!
• Ne te couche pas tard! Nechoď spát moc pozdě!
• Ne la regarde pas!
Nedívej se na ni!
• Ne l‘écoute pas!
Neposlouchej to!
• Ne le lui donne pas! Nedávej mu to!
• Ne te coupe pas!
Neřízni se!
INTERDIRE - AUTORISER
•
•
•
•
•
•
•
•
Il est interdit de stationner.
Interdiction de stationner.
Ne pas stationner.
Défense de stationner.
Stationnement interdit.
ZÁKAZ STÁNÍ
Stationnement autorisé.
STÁNÍ POVOLENO
EXERCICES
•
•
•
•
•
•
•
•
TRADUISEZ:
Sens interdit!
Entrée interdit aux animaux!
Photos et film interdits!
Il est interdit de jouer au ballon.
Ne le touchez pas!
Ne marchez pas sur la pelouse!
Ne jettez pas les papiers par terre!
EXERCICES
• Formez impératif négatif:
•
•
•
•
•
Levez-vous!
Promène-toi le long de la rivière!
Lave-toi!
Disputez-vous!
Habille-toi avec des vêtement plus chauds!
EXERCICES
• Traduisez:
•
•
•
•
•
•
Nezpívej!
Nepište propiskou!
Nehádejte se!
Nechoďte pěšky!
Mluv hlasitěji!
Piště nám častěji!
MERCI POUR VOTRE ATTENTION
Gymnázium a Střední odborná škola, Lužická 423, 551 23 Jaroměř
Projekt:
Škola v digitálním světě aneb Uchop svoji šanci
Registrační číslo:
CZ.1.07/1.5.00/34.0210
Číslo DUM:
VY_32_INOVACE_5B15
Jméno autora:
Jana Jašíková
Název práce:
L‘impératif
Předmět:
Francouzský jazyk
Ročník:
3. Ročník, skupina 3.A, 3.L
Časová dotace:
cca 20 minut
Vzdělávací cíl:
S pomocí výukové prezentace se studenti naučí tvořit a používat tvary
rozkazovacího způsobu. Novou látku si zároveň i procvičí.
Pomůcky:
počítač, dataprojektor, (active board),
Inovace:
studenti zhlédnou prezentaci s využitím ICT a doplní si nové
informace a procvičí novou látku
Poznámka:
Materiály jsou určeny pro bezplatné používání a pro potřeby výuky a
vzdělání na všech typech školských zařízení. Jakékoliv další využití
podléhá autorskému zákonu.
Vytvořeno dne:
10.06.2013

similar documents