Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?

Report
MEDYA
Medyayı Tanımak
- Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri -
Medya Ahlakının Temel Koşulları
Düşünce ve ifade özgürlüğü
İnsan onuruna, temel hak ve
özgürlüklere saygı
Her türlü ayrımcılığın
engellenmesi
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Ahlakının Temel Koşulları
Kadınların metalaştırılmasının engellenmesi
Çocuk ve gençlerin korunması
Toplumsal kurumların korunması
Haberin özgürce oluşabilmesi ve habere
özgürce ulaşabilme
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Ahlakının Temel Koşulları
Haberin gerçek ve doğru olması
Okur, izleyici veya dinleyiciye saygı
Haberlerde şeffaflık
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Gerçek dışı haber yapmaz.
Bilgileri ve haber konularını olduğundan daha
büyük göstermez.
Haberle ilgili tüm bilgileri paylaşır, bir kısmını
saklamaz.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Bilgileri ve belgeleri tahrif etmez, değiştirmez,
bu türden bilgi ve belgeleri kullanmaz.
Kaynaklarının gizliliğini kamu yararı
gerekmedikçe korur.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Doğru ve sık kullandığı iletişim bilgilerini
yurttaşlarla açık bir biçimde paylaşır.
Bilgi, haber, fotoğraf, görüntü, ses, belge vb.
elde etmek için yanıltıcı yöntemler kullanmaz.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Her türlü baskıya karşı durur,
çalıştığı medya kuruluşundaki
yöneticileri dışında kimseden
işiyle ilgili talimat almaz.
Gerçekleri ve doğruları
yayınlamak için sansür ve
otosansürle mücadele eder.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
İnsan onuruna, temel hak ve özgürlüklere
saygılı olur.
Kişi ve kurumların cevap ve düzeltme
haklarına saygı gösterir.
Özel hayatın gizliliğini korur.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Kişilerin ve kurumların mahremiyetlerini ve
mahremlerini korur.
Olaylara, kişilere ve kurumlara tarafsız bir
biçimde yaklaşır.
Doğruluk ve dürüstlüğü temel ilke olarak
benimser.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Bir kuruma veya bir şahsa göre konum almaz.
Şiddeti teşvik etmemeye ve
meşrulaştırmamaya özen gösterir.
Kadınları nesneleştirmekten kaçınır.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Çocuk ve gençleri uygun olmayan
içerikten korumaya özen gösterir.
İzleyicilerin ve dinleyicilerin
gereksinim, beğeni ve
hassasiyetlerine önem verir.
Okurların duymak istediğini değil
gerçekleri yazar.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Çoksesliliğin ve kültürel çeşitliliğin
korunmasına önem verir.
Kültürel yozlaşmaya ve bozulmaya neden
olabilecek içerikleri sunmaz.
Yayınlarında ırk, renk, dil, din, sosyal düzey ve
cinsiyet ayrımcılığına, aşağılama ve
önyargılara yer vermez.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Genel ahlak anlayışını, din duygularını, aile
kurumunun temel dayanaklarını sarsıcı ya da
incitici yayın yapmaz.
Suçlu olduğu yargı kararıyla belirlenmedikçe
hiç kimseyi “suçlu” ilan etmez.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Edindiği gizli bilgileri para karşılığında ya da
ücretsiz olarak kimseyle paylaşmaz.
Sadece reyting ya da tiraj kaygısı ile yayın
yapmaz.
Yayıncılığı haksız amaç ve çıkarlar
doğrultusunda kullanmaz.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Para karşılığında haber yapmaz.
Kendi çıkarına ya da çalıştığı kurumun çıkarına
haberler yapmaz.
Medya dünyasındaki ilişkilerini kendisinin ya
da çevresinin çıkarı için kullanmaz.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medya Çalışanı Ne Yapar Ne Yapmaz?
Medya profesyoneli olmasını kullanıp kamu
görevlilerini veya vatandaşları tehdit ederek
kişisel ya da kurumsal işlerini yapmaz.
Ticari kurumlarla medya üzerinden ilişki
kurmaz.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medyada Yaşanan Etik Sorunlar
Doğruluk
Haber ve yorumun karıştırılması
Haber ve reklam dengesinin kurulamaması
Özel hayatın gizliliğini ihlal
Kişilik haklarının ihlali
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Medyada Yaşanan Etik Sorunlar
Haber kaynağıyla ilişkilerin doğru bir biçimde
düzenlenememesi
Çocukların haber unsuru olarak sömürülmesi
Çıkar çatışmalarının haberi etkilemesi
Trajik olayların ayrıntılı tasvir edilmesi
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Dikkat!
Medya profesyonellerinin etik
ilkelere uygun davranması
okuyuculara, izleyicilere ve
dinleyicilere bağlıdır. Etik
ilkelerin ihlal edildiğine tanık
olduğunuzda medya
profesyonelleriyle iletişime
geçerek yeni ihlallerin
yaşanmasının önüne geçin.
Medyayı Tanımak – Medya ve Meslek Ahlak İlkeleri
Fotoğraflar ve Grafik Çalışmaları
© karuka, © pressmaster, © Julijah, © Gino Santa Maria - Fotolia.com

similar documents