Ne*ivá p*íroda - ZŠ T. Stolzové

Report
VY_32_INOVACE_JR_21
Neživá příroda
Nerosty a horniny
Mgr. Jana Reisingerová
ZŠ T. Stolzové Kostelec nad Labem
Leden 2012
Planeta Země
Povrch tvoří:
 oceány
 pevnina
Planeta Země
Pevnina se skládá:
 z nerostů
 z hornin
Nerosty
Jsou stejnorodé látky.
křemen
sůl kamenná
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Selpologne.jpg
Autor:
Digilander.libero.it
Nerosty
Jsou stejnorodé látky.
diamant
slída
http://www.ua.all.biz/cs/g287425/
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Brillanten.jpg
Nerosty
Jsou stejnorodé látky.
ropa
Autor: Meteor 2017
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Petroleum_cm05.jpg
Autor: Flcelloguy
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Oil_well.jpg
Horniny
Jsou tvořeny z různých nerostů.
Vznikaly:

při sopečné činnosti – horniny

na dně moří - horniny
vyvřelé
usazené
Horniny vyvřelé
žula
čedič
Autor: Aktron
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Ctin%C4%9Bv
es,_%C5%98%C3%ADp_a_obec.jpg
Autor: Siim
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rapakivigranite_ss.jpg
Autor: Mirek 256
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Panska_skala.jpg
Horniny usazené
pískovec
vápenec
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:P%C3
%ADskovcov%C3%BD_%C3%BAtvar.JPG
Autor: Daniel CD
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Asa
phiscuswheelerii.jpg
Autor: Dave Bunnell
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Lechuguilla_Cave_Pearlsian_G
ulf.jpg
Horniny usazené
uhlí
http://www.nazeleno.cz/energie/energetika/uhli-vitezi-nad-jadrem-i-obnovitelnymi-zdroji.aspx
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Meyers_b15_s0272b.jpg
Půda
Autor: Daniel Case
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Black_dirt_in_Black_Dirt_Region.jpg
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Primary
_and_secondary_cotton_roots.jpg
Vzniká zvětráváním (rozpadem) hornin které:
• omílá voda
• obrušuje vítr
• pukají vlivem změn teplot
• narušují kořeny rostlin
Autor:Komencanto
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:YehliuTaiwanHoneycombWeathering.jpg
Půda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Compost.jpg
http://www.fertilesoilsolutions.com/tag/humus/
Obsahuje zbytky rostlin a živočichů – humus.
1) d
2) b
Soutěž
3) c
4) a
Přiřaď název k obrázku, dvojice (číslo, písmeno) napiš na papír, poté zkontroluj.
1)
3)
a) křemen
b) diamant
c) slída
2)
4)
d) sůl
kamenná
1) c
2) a
Soutěž
3) d
4) b
Přiřaď název k obrázku, dvojice (číslo, písmeno) napiš na papír, poté zkontroluj.
1)
3)
a) čedič
b) uhlí
c) žula
2)
4)
d) vápenec
1) d
2) a
Soutěž
3) c
4) b
Přiřaď název k obrázku, dvojice (číslo, písmeno) napiš na papír, poté zkontroluj.
1)
3)
a) pískovec
b) humus
c) půda
2)
4)
d) ropa
Informace pro učitele:
Vzdělávací oblast:
Vzdělávací obor:
Ročník:
Klíčová slova:
Obrázky:
Člověk a jeho svět
Prvouka
3.
Neživá příroda, nerosty, horniny, půda, humus
http://cs.wikipedia.org/wiki - popis u jednotlivých obrázků
kliparty Microsoft Office verze: 14.0.6112.5000
Metodické poznámky:
(Animace – po kliknutí.)
1. Vyvození pojmu nerost + příklady.
2. Vyvození pojmu hornina + příklady.
3. Půda – vznik, obsah humusu.
4. Soutěž pro utvrzení názvů probíraných hornin a nerostů.

similar documents