LoadLine sunusunu indirmek için tıklayınız

Report
BAYRAM YEŞİL
LOAD LİNE
Ticari amaçla kullanılacak bir gemi teknesinin güvenle
taşıyacağı yük ağırlığının belirtilmesi gerekmektedir. Fazla
yük taşımak ve daha çok kazanmak isteye armatörü
denetlemek için daima göz önünde duran bir simge, bir
kontrol göstergesi bulunmalıdır. İşte bu sebepten gemilerin
her iki bordasında her zaman görünecek ve okunacak şekilde
bazı işaretler yazılır.
LOAD LİNE
Sigorta markaları da denen bu tür işaretler Uluslararası
tüzüklerle 80 GRT den yukarı bütün gemilere uygulanması
zorunlu olan, gemilerin bordalarına gösterilen biçimde işlenen ve
ticaret gemilerinin hertürlü şartlar altında emniyetle seyretmesini
sağlama amacını güden simgelerdir.
Bu markalara, tanıtıcısı olan Samuel Plimsoll’un hatırasına
‘Plimsoll Markaları’ da denir.
80 GRT’den yukarı bütün gemilerde uygulanması zorunlu
olan yükleme hattı (Load Line) markası Kılavuz tekneleri, gezinti
yatları, liman tarayıcıları... için zorunlu değildir.
LOAD LİNE
Yükleme hattı markalarının her biri geminin sancak ve iskele
bordası üzerine, saclardan silinmeyecek, bozulmayacak biçimde
32 mm derinlikte zımba ile işlenir. Gemilerin onarımı sırasında bu
markanın bulunduğu saclar değişirse, Lloyd kurumlarının
göndereceği uzmanlar denetiminde yeniden zımbalama işi yapılır.
Genellikle koyu renkli zemin üzerine açık renk boya ile
boyanan hatların boyları 22,86 cm ve aralıkları 5,08 cm dir.
Yuvarlak dairenin ortasında bulunan yatay hat üzerinde
Lloyd kurumunun tanınma harfleri bulunur. Bu hat aynı zamanda
yaz yükleme hattını oluşturur.
LOAD LİNE
Yükleme hattı markalarının her biri geminin sancak ve iskele
bordası üzerine, saclardan silinmeyecek, bozulmayacak biçimde
32 mm derinlikte zımba ile işlenir. Gemilerin onarımı sırasında bu
markanın bulunduğu saclar değişirse, Lloyd kurumlarının
göndereceği uzmanlar denetiminde yeniden zımbalama işi yapılır.
Genellikle koyu renkli zemin üzerine açık renk boya ile
boyanan hatların boyları 22,86 cm ve aralıkları 5,08 cm dir.
Yuvarlak dairenin ortasında bulunan yatay hat üzerinde
Lloyd kurumunun tanınma harfleri bulunur. Bu hat aynı zamanda
yaz yükleme hattını oluşturur.
LOAD LİNE
R: Lloyd Register
TF: Tropik tatlı su taşıma hattı (Tropical fresh water load line)
F: Tatlı su taşıma hattı (Fresh water load line)
T: Tropik taşıma hattı (Tropical load line)
S: Yaz yükleme hattı (Summer load line)
W: Kış yükleme hattı (Winter load line)
WNA: Kuzey Atlantik kış yükleme hattı (Winter north atlantic
load line)
LOAD LİNE
LOAD LİNE
Yükleme yapan bir gemi sefer bölgesine ve bulunduğu
mevsime uygun düşen bir yükleme hattına kadar yük
alabilecektir. Örneğin, bir gemi Ocak ayı içerisinde
Kanada’dan İngiltere için buğday yüklemek istiyorsa; gemi
yükünü, yakıtını, suyunu ve kumanyasını aldığı zaman,
bordadaki su seviyesinin “WNA” hattını geçmemesi
gereklidir.
Bunu aşarsa, Liman idaresi geminin seferine müsade
vermez ve böyle gemiye “aşırı yüklü” (overload) denir.
BAYRAM YEŞİL
ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI
SÖZLESMESİ
Uluslar arası yükleme sınırı sözlesmesi gemilerin
denizde can ve mal emniyetini korumak, yükleme sınırlarını
tespit ederek prensipleri ve kaideleri belirlemek için 3 Mart5 Nisan 1966 tarihleri arasında yapılan konferanslar sonucu
Londra’da kabul edilmistir.
Bu sözlesme tüm dünya ülkelerinde geçerli olup 5 ana
bölümden olusur;
ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI
SÖZLESMESİ
1. Genel tanımlar ve terimler
2. Fribord tanımı için gerekli kosullar
3. Fribord tabloları ve düzeltmeler
4. Özel düzenlemeler
5. Bölgeler, alanlar ve mevsim devreleri
ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI
SÖZLESMESİ
Bu sözlesme, 24 m den büyük ticari gemiler için geçerli,
asagıda özellikleri verilen gemiler için geçerli degildir.
a) Savas gemileri
b) Boyları 24 m den küçük yeni gemiler
c) 150 gross tondan küçük tonajdaki mevcut gemiler
d) Ticarette kullanılmayan tenezzüh yatları
e) Balıkçı gemileri
f) Kuzey Amerika’nın göllerinde, Hazar denizinde, La
Plata, Perana ve Uruguay’da Punta Del Este arasında çizilen
hatta kadar olan mıntıka içerisinde sefer yapan gemiler.
ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI
SÖZLESMESİ
Sözlesmede “Gemilerin Yükleme Sınırlarının Tayinine
iliskin Kaideler” adı altında Ek-1 kısmı bulunmaktadır.
Tahrik makineli gemiler veya tahrik makinesi olmayan
gemilere (mavnalar, layterler) bu Ek-1’in 1-40 numara
kaidelerine göre bir fribord tayin edilir.
Kereste yükü tasıyan gemilerde ise, 1-40 numaralı
kaidelere göre belirlenen fribordlara ilaveten, bu Ek-1’in 41-45
sayılı kaidelerine göre de kereste fribordları tayin edilir.
ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI
SÖZLESMESİ
FRiBORD
Tanım-1: Gemilerin dalgalı denizlerde güvenli seyrini
saglamak ve yaralanma halinde yedek deplasman saglamak
üzere statik denge durumunu belirten yüklü su hattı
üzerindeki ilave yüksekliktir.
Tanım-2: Gemi boyunun tam ortasına rastlayan
bordada, güverte çizgisinin üst kenarından fribord markası
üst kenarına kadar ölçülen düsey mesafedir.(Sözleşme)
ULUSLARARASI YÜKLEME SINIRI
SÖZLESMESİ
Avantajları:

Geminin kesit mukavemetini arttırır.

Yaralanma halinde yedek deplasman saglar

Büyük açılarda devrilme açısının artmasını ve böylece
stabilitenin artmasını saglar

Güvertenin ıslanması halinde teçhizat ve kargoyu korur.

Yolcu ve mürettebat için güvenli bir ortam saglar.
1. GENEL TANIMLAR VE TERİMLER
a. Boy (L) : % 85 derinlikte ölçülen Lbp veya aynı
derinlikteki LWL‘nin % 96 sından büyük olanıdır.
b. Bas Dikey (FP) : Geminin % 85 derinlikte bastaki en
uç noktası.
c. Kıç Dikey (AP) : Dümen rodu eksenidir.
d. Kalıp Derinligi (D) :Omurga üst kenarından
bordada fribord güvertesi kemeresi üst kenarına kadar dikine
ve gemi ortasında ölçülen yüksekliktir.
1. GENEL TANIMLAR VE TERİMLER
e. Gemi Eni (B) : Çelik teknelerde postaların dıs
kenarlarında; baska malzemelerden yapılan teknelerde ise
kaplama tahtalarının dıs kenarında, gemi ortasında ölçülen en
büyük genisliktir.
f. Gemi Ortası : Gemi boyu L’nin tam ortası
g. Fribord güvertesi : Havaya yada denize açık su geçirmez
perdelerin uzandıgı en üst sürekli güvertedir. Güverte çizgisi
(300×25mm)boyutlarında olup fribord güvertesini tanımlar.
h. Fribord Derinligi (DF): Gemide mevcut ise fribord
güvertesi stringer levhası kalınlıgının ilavesi(TS) ile elde edilir.
1. GENEL TANIMLAR VE TERİMLER
i. Fribord Blok Katsayısı : % 85 fribord derinligindeki
blok katsayısıdır.
j. Deplasman hacmi : 0,85 fribord derinlikteki tekne
hacmidir.
k. Fribord markası : 25 mm kalınlıgında, 300mm
çapında bir daire olup bu daire, 450×25mm boyutlarında
yatay bir çizgi ile daire merkezli çizginin üst kenarına gelecek
sekilde kesilmistir.
1. GENEL TANIMLAR VE TERİMLER
l. Fribord markasıyla beraber kullanılan çizgiler: Bu
çizgiler fribord dairesi merkezinden gemi basına dogru 540
mm. mesafeye konan 25 mm kalınlıgında bir çizgiden
itibaren bu çizgiye dik olarak çizilen 230 mm boyunda ve 25
mm kalınlıgında çizgilerdir. Bu yatay çizgiden fribord
güvertesi levhasının üstüne kadar olan uzaklık o geminin yaz
fribordunu gösterir.
Bu çizgilerin yanına yükleme sınırını ifade eden harfler
markalanır. Bu harfler 115 mm yükseklikte ve 75 mm
genislikte olup ait oldugu yatay çizginin üstünde, hizasında
veya altında olacak sekilde yazılabilir.
Asagıdaki yükleme sınırları kullanılır:
LS : Yaz kereste yükleme sınırı
LT :Tropik fribord
LW : Kıs kereste yükleme sınırı
LWNA : Kuzey Atlantik Kıs kereste yükleme sınırı
LF : Yaz Tatlı su kereste yükleme sınırı
LTF : Tropik tatlı su kereste yükleme sınırı
SON

similar documents