23.1 Periodeafgrænsningsposter

Report
23.1 Periodeafgrænsningsposter
1. Klik nederst til højre på ikonet
for visning i ”Fuld skærm”.
2. Klik med musen i dit eget tempo
for at se præsentationen.
3. Vil du springe til et bestemt afsnit eller dias?
Klik på menuerne Outlines eller Thumbnails.
23.1 Periodeafgrænsningsposter
Resultatopgørelsen skal indeholde de indtægter og
omkostninger, som vedrører regnskabsåret.
Dette kaldes periodisering og er et
krav i regnskabslovgivningen.
Der kan ved regnskabsafslutningen være tale om to former
for periodisering:
► Periodeafgrænsningsposter (afsnit 23.1)
Der er bogført for meget i omkostninger i årets løb.
Omkostningerne flyttes frem.
► Skyldige omkostninger (afsnit 23.2)
Der er bogført for lidt i omkostninger i årets løb.
Omkostningerne flyttes tilbage.
23.1 Periodeafgrænsningsposter
Fashion Shoe har i december år 2 forudbetalt og bogført
kr. 10.000 i husleje for januar år 3.
Omkostningen skal flyttes frem til år 3, da år 2 ellers vil
indeholde 13 måneders husleje.
For meget bogført i år 2: kr. 10.000.
Omkostningen skal flyttes frem (udskydes) til år 3.
kr. 10.000
År 2
År 3
23.1 Periodeafgrænsningsposter
Rikke Bæk udformer et internt bilag.
Bilaget registreres således:
3200: Lokaleomkostninger
Debet
Kredit
(250.000)
10.000
12220: Periodeafgrænsningsposter
Debet
(0)
10.000
31.12. år 2: Internt bilag
Forudbetalt husleje for januar år 3
Kredit
Beløb
kr.
10.000
23.1 Periodeafgrænsningsposter
Hvad er der sket med de to konti?
3200: Lokaleomkostninger
Debet
Kredit
(250.000)
10.000
Kontoen
omkost- en
Kontoen er
hareni forvejen
ning
og har en debetsaldo.
kreditsaldo.
Gælden til Friis Sko bliver
Lokaleomkostningerne
i
nu2mindre.
år
formindskes med
(Ny10.000.
saldo: kr. 11.250).
kr.
12220: Periodeafgrænsningsposter
Debet
Kredit
(0)
10.000
Kontoen er
aktiv og en
hareti forvejen
har
en debetsaldo.
debetsaldo.
Værdien
af varelageret
Kontoen debiteres,
da
bliver nu mindre.
aktiverne
forøges med
(Ny
saldo: kr. 9.000).
kr. 10.000.
23.1 Periodeafgrænsningsposter
Fashion Shoe har i år 2 også forudbetalt og bogført
salgsbrochurer for kr. 5.000.
Salgsbrochurerne skal først bruges til butikkens
fødselsdagssalg i februar år 3.
For meget bogført i år 2: kr. 5.000.
Omkostningen skal flyttes frem (udskydes) til år 3.
kr. 5.000
År 2
År 3
23.1 Periodeafgrænsningsposter
Rikke Bæk udformer et internt bilag.
Bilaget registreres således:
3100: Salgsfremmende
omkostninger
Debet
12220: Periodeafgrænsningsposter
Kredit
Debet
5.000
(10.000)
5.000
(170.000)
31.12. år 2: Internt bilag
Beholdning af salgsbrochurer
pr. 31.12 år 2
Kredit
Beløb
kr.
5.000
23.1 Periodeafgrænsningsposter
Hvad er der sket med de to konti?
3100: Salgsfremmende
omkostninger
Debet
12220: Periodeafgrænsningsposter
Kredit
Debet
5.000
(10.000)
5.000
(170.000)
Kontoen
omkost- en
Kontoen er
hareni forvejen
ning
og har en debetsaldo.
kreditsaldo.
Gælden til Friis Sko
Omkostningerne
i år bliver
2
nu mindre. med
formindskes
(Ny5.000.
saldo: kr. 11.250).
kr.
Kredit
Kontoen er
aktiv og en
hareti forvejen
har
en debetsaldo.
debetsaldo.
Værdien
af varelageret
Kontoen debiteres,
da
bliver nu mindre.
aktiverne
forøges med
(Ny
saldo: kr. 9.000).
kr. 5.000.
23.1 Periodeafgrænsningsposter
Hvad er der sket med regnskabet for år 2?
21000: Resultatopgørelse
Omkostninger
Indtægter
- 15.000
Omkostningerne
i år 2 er
Kontoen har i forvejen
en
formindsket
kreditsaldo. med
kr.
15.000.
Gælden
til Friis Sko bliver
nu mindre.i år 2 forøges
Resultatet
(Ny saldo:
kr.kr.
11.250).
dermed
med
15.000.
22000: Balance
Aktiver
Passiver
+ 15.000
Virksomhedens
Kontoen har i forvejen en
pengebinding
debetsaldo. (et aktiv)
pr.
31.12.afårvarelageret
2 forøges
Værdien
med
bliverkr.
nu15.000.
mindre.
(Ny saldo: kr. 9.000).
23.1 Periodeafgrænsningsposter
Du har nu lært:
Registrering af periodeafgrænsningsposter:
 Når der er registreret for meget i omkostninger i årets løb
 Den relevante omkostningskonto krediteres for at formindske
virksomhedens omkostninger
 Konto 12220: Periodeafgrænsningsposter debiteres, hvilket
forøger virksomhedens aktiver pr. 31.12.
Selvrettende opgave:
Registrering af
periodeafgrænsningsposter

similar documents