Business mapping

Report
Business mapping
Business model canvas
Business model canvas?
Het business model Canvas is een krachtige
tool om jouw business model op een
transparante en overzichtelijke manier in kaart
te brengen, onder de loep te nemen en
communiceerbaar te maken.
Business model canvas
• Distributiekanalen: De manier waarop een
bedrijf in contact komt met haar klanten. Hier
worden de marketing en distributie strategie
beschreven.
• Klantrelaties: Het managen van de relatie
tussen het bedrijf en klanten (of
klantsegmenten).
Hoe komt een bedrijf in contact met haar klanten?
DISTRIBUTIEKANALEN
• Distributiekanaal:
De manier waarop een bedrijf in contact komt
met haar klanten. Middels verkoop en
communicatie.
1.
2.
3.
4.
Directe verkoop
Verkoop via retail
Verkoop via groothandel
Communicatiekanalen
Directe verkoop
Producent
Eindconsument
Directe verkoop
• Veel kleine bedrijven m.n. startups verkopen
direct aan de consument. Michael Dell begon
met de verkoop van computers vanuit zijn
kamer. Omzet Dell 2012 is 16,4 miljard.
Verkoop via retail
Producent
Retailer
Consument
Verkoop via retail
• Retailers kopen goederen van producenten en
verkopen ze aan consumenten, in winkels,
telefonisch, direct mail of via Internet.
Verkoop via groothandel
Productent
Groothandel
Retail
Consument
Groothandel
• Groothandelaren (vaak distribiteurs
genoemd): kopen goederen van producenten
op en verkopen die aan bedrijven die de
producten verkopen, of gebruiken.
Distributiekanalen
• Onder een distributiekanaal wordt elke wijze
verstaan, waarlangs leveranciers en afnemers
producten en diensten kunnen leveren en hoe
ze met elkaar communiceren.
• Communicatie kan ook verlopen via een
adviesgesprek, telefoon, brief, e-mail, SMS,
chatten.
Hoe manage je de relatie tussen een bedrijf en zijn klanten?
KLANTRELATIES
Klantrelaties
Het managen van de relatie tussen het bedrijf
en klanten (of klantsegmenten).
Klantrelaties
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Persoonlijke assistentie
Accountbeheer
Self service
Gepersonaliseerde diensten
Communities
Co-creatie
Persoonlijke assistentie: medewerker klant interactie. Deze hulp vindt
vaak voor de sales, of na de sales plaats.
Account beheer: beheer van een account (klant). Vaak is de
accountmanager verantwoordelijk voor alle problemen, vragen en
zorgen van de klant, of meerdere klanten.
Self Service: Vaak zorgt een bedrijf voor digitale instrumenten, zodat de
klant snel wordt geholpen.
Communities: Door een community te creëren, zorgt het bedrijf voor
directe interactie met de klant. Vaak kan er ook kennis gedeeld en
problemen opgelost worden.
Co-creatie: Door directe input van de klant kan samen met het bedrijf
een product, of dienst worden gecrëerd of verbeterd.
Hoe versterkt een bedrijf zijn
klantrelaties?
1. Personalisatie moet een prioriteit zijn.
2. Problemen vroegtijdig identificeren.
3. Bouwen aan realistische verwachtingen.
4. Zorgen voor een goede garantie.
5. Zorgen voor informatie hoe men het product
moet gebruiken.
6. Open staan voor feedback van klanten.
7. Herkennen en rectificeren van klachten van
klanten
8. Loyaliteit van de klant versterken.

similar documents