Prostatacancer - krabbamein.fo

Report
Prostatacancer
Hvad nyt sker der?
Referat fra EAU Milano d. 15-19. marts 2013
Overlæge Johan Poulsen
Urologisk Afdeling, Aalborg Sygehus
King’s College Hospital, London
Prostatacancer
•
•
•
•
•
Screening
Diagnostik
Intenderet kurativ behandling
Symptomatisk behandling ved hormonfølsom dissemineret
prostatacancer
Behandling med CRPC
Diagnostik af prostatacancer
•
•
•
PSA
TRUSP + B
Multiparametrisk MR-skanning + targeted biopsier
Intenderet kurativ behandling
•
Lokaliseret PC:
•
•
•
lavrisiko sygdom
intermediær risiko
højrisiko
Behandling for prostatacancer
•
•
•
•
Watchful waiting, active surveillance
Operativ behandling
Strålebehandling
Brachy terapi
Operativ behandling for PC
•
•
Åben prostatektomi
Robotassisteret laparoskopisk prostatektomi
•
•
•
•
smerter, blødning, rekonvalescens
potens radikalitet
operationsresultat afhænger af, hvor syg patienten er (hvilke type
indgreb det er forsvarligt at udføre)
flere T3ere/T4ere opereres, også med dissimineret sygdom
Strålebehandling versus operation for PC
•
•
45.000 svenske mænd behandlet for PC.
Endpoint: Mortalitet pga. PC:
 Dødelighed
•
•
•
lav risiko
intermediær risiko
høj risiko
 Dødelighed
•
x 2 ved strålebehandling
x 1,7 ved strålebehandling
høj-høj risiko (PSA>50)
Kilde: Peter Wirklund, Karolinska i Stockholm
Endogenreceptor antagonister
Medicinsk/kirurgisk kastration
•
•
•
•
Bicalutamid
LHRA agonister (Eligaard)
LHRA antagonister (Degarelix)
Evt. behandling – bisphosphonater eller Denosumab
Behandling af CRPC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Doxacetel
Cabazilaxel
Abariterone
Zoledronsyre
Denosumab
MDV 3100 (enzalutamid)
Provenge (lipoleucel)
Prostvac - VF
Radium 223
Castration resistant PC
•
The present
•
•
•
•
•
Chemotherapy
Hormone therapy
Zolodronic acid
Denusomab
The future
•
•
•
•
New hormonal agents
Immunotherapy
Targeted therapy
New combinations
Doxacetel
(taxotere)
EAU Guidelines 2011
•
Symptomatic patient should be offered Docetaxel
chemotherapy 75 mg/m2 three weekly in combination with
2x5mg Prednisolon (Grade B recommendation)
EAU Guidelines 2011
Asymptomatic patient can be offered chemotherapy if
• PSA DT is low (< 3 months)
• imaging shows progression of measurable lesions
• the patients want treatment
Docetaxel monotherapy
Tax 327: Overall survival
Berthold DR et al. J Clin Oncol 2008;26:242-245
Cabazitaxel
Second line chemotherapy
Abiraterone
Kan gives efter kemoterapi med Doxacetel.
Kan også gives før kemoterapi
Second line ”hormone therapy
COU-AA-301: Abiraterone Acetate
Overall survival
Denosumab
vs
Zoledronsyre
CRPC Pipeline
•
•
Hormone therapy:
• Abiraterone
• MDV3100 (enzalutamid)
Cytotoxics:
•
•
•
•
VEGF-Trap
Lenalidomide
Targeting Clusterin:
•
•
•
•
•
•
OGX-011
Bone targeting:
•
Cabazitaxel
Epothilones
Targeting angiogenesis:
•
•
RANK-L (Denosumab)
Cabazantinib
Src (Dasatinib, AZD0350)
Alpharadin
Immune system:
•
•
•
Sipuleucel-T
Prostvac
Ipilimumab
Sipuleucel-T
(Provenge)
IMPACT Overall Survival: Primary Endpoint
Intent-to-Treat Population
Enzalutamid
(MDV3100)
Alpharadin
(Radium-223)
Screening for prostatacancer
(ESPC undersøgelse – 300.000 europæiske mænd)
•
•
•
308 patienter skal have taget PSA
9 diagnoser af prostacancer skal stilles
1 prostatacancer patient redder livet
Screening for prostatacancer kommer!
Take home messages
•
•
•
•
Docetaxel first line standard
Abiraterone second line standard
Cabazitaxel third line standard
Abiraterone will replace Docetaxel
•
•
•
•
Cou 302
Sequenz: AA – DOC – CAB
Denusomab complements ZOL
More new compounds to come
King’s College Hospital, London

similar documents