Nezdanitelné části základu daně v roce 2013

Report
Seminář Mzdy 2013
Ing. Jan Jón
17. ledna 2013
Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové
zvýhodnění v roce 2012
Oproti roku 2011 se změnila základní sleva na poplatníka, daňové
zvýhodnění na vyživované dítě a maximální daňový bonus, tzn. že:
 sazba daně je 15 % (roční) (§16)
 sazba srážkové daně je také 15 % (§36)
 sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15 % (§38h)

slevy na dani (§ 35ba)







na poplatníka 24.840,- (2070,- měsíčně)
na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-)
na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,invalidita 1. a 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně)
invalidita 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně)
držitel průkazu ZTP/P 16.140,- (1345,- měsíčně)
soustavné studium 4.020,- (335,- měsíčně)
Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové
zvýhodnění v roce 2012

daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)
 13.404,- (1.177,- měsíčně)
 dítě s průkazem ZTP/P 26.808,- (2.234,- měsíčně)

forma:
 sleva na dani, daňový bonus, kombinace obojího
 daňový bonus: min. 100,- , max. 60.300,- ročně
 (měsíčně min. 50,-, max. 5.025,-)
Nezdanitelné části základu daně v roce 2012

nezdanitelné části základu daně (§ 15)
◦ dary (komu a na co, alespoň 2% ze základu daně nebo
alespoň 1.000,-, maximálně však 10% ze základu daně.
Odběr krve: 2.000,◦ úroky z hypoték, stavebního spoření. Pozor na definici
„bytových potřeb“. Max. 300.000,- za domácnost, brát
v úvahu počet měsíců. Doporučení: nechť si tento
zaměstnanec podá vlastní daňové přiznání.
◦ penzijní připojištění: prvních 6.000,- se nepočítá, max.
12.000,-
Nezdanitelné části základu daně v roce 2012
– pokr.




penzijní pojištění : max. 12.000,soukromé životní pojištění : max. 12.000,- Pozor na splnění
podmínek. Potvrzení pojišťovny.
zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5 % zdan. příjmů dle
§6 (nepočítají se příjmy zdaněné srážkovou daní !!), max.
3.000,vzdělávání : úhrady za zkoušky, ověřující výsledky dalšího
vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u zdr. postižených,
resp. 15.000,- u těžšího zdr. postižení
Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2012

vůči finančnímu úřadu
◦ pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů FO ze závislé činnosti a
z funkčních požitků“ platí lhůta do dvou měsíců po uplynutí
kalendářního roku.
Pro elektronické podání se lhůta prodlužuje o 20 dnů.
◦ Tedy termín: 1.3.2013 (elektronicky 20.3.2013)
◦ Tiskopis 25 5459 vzor 18, pokyny vzor 17
◦ POZOR: mám-li třeba jen jediného daňového nerezidenta, musím
podat „Vyúčtování“ v elektronické podobě !!
Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2012

vůči finančnímu úřadu
◦ pro předložení „Vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle
zvláštní sazby daně“ platí nově lhůta do tří měsíců po uplynutí
kalendářního roku.
◦ tedy termín: 2.4.2013
◦ Tiskopis 25 5466 vzor 15, pokyny vzor 11
Existuje samostatné vyúčtování daně vybírané srážkou za fyzické osoby a
samostatné vyúčtování téže daně za právnické osoby. Tyto daně se také platí
každá na samostatný účet u FÚ. Srážková daň za fyzické osoby se odvádí na
účet s předčíslím 7720 a za právnické osoby na účet s předčíslím 7712.
Příloha (pokud byly opravy), Hlášení (příjemce se sídlem nebo bydlištěm
v zahraničí).
Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2012

vůči finančnímu úřadu
◦ požádat správce daně o provedení ročního zúčtování (§35d,
odst.9), pokud k té situaci došlo. Jde o vrácení částky z RZD roku
2011 (toto RZD jste udělali nejpozději ve výplatě za březen 2012),
která nebyla vypořádána do konce roku 2012. Tiskopis 25 5246
vzor č.7.
◦ Termín: 15.2.2013
Špatně sražená záloha na daň

a) bylo sraženo více (řeší §38i, odst.1, věta druhá)
◦ vrátit následující měsíc, nejpozději však do 15.2.
následujícího roku (tedy prakticky v lednové výplatě)
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 670 (+), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 1 (a také 2)
◦ kódem 676 (+), pokud je to do 15.2. následujícího roku
 ve Vyúčtování sloupec 1 (a také 2)
Špatně sražená záloha na daň

b) bylo sraženo méně (řeší §38i, odst.2, věta druhá)
◦ může se dodatečně srazit nejpozději do 31.3. následujícího
roku (tedy prakticky v lednové nebo ještě v únorové
výplatě)
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 670 (-), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 1 (a také 2)
◦ kódem 676 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 1 (a také 2)
◦ kódem 678 (-), pokud je to později (ale do toho 31.3.)
 ve Vyúčtování sloupec 7
Špatně sražená záloha na daň
Pokud jste v roce 2012 opravovali :
 a) zálohu na daň, oprava se týkala roku 2011 a stihli jste to do
podání Vyúčtování za rok 2011, měla být tato oprava již
zahrnuta v řádném Vyúčtování za rok 2011.

b) zálohu na daň, oprava se týkala roku 2011 a byla provedena
až po podání Vyúčtování za rok 2011,
◦ podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011 !!!! (ve sloupci 7)

c) zálohu na daň, oprava se týkala roku 2012,
◦ uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 (ve
sloupci 1)
Špatně sražená daň v ročním zúčtování daně (RZD)

a) bylo sraženo více (řeší §38i, odst.1, věta první)
◦ vrátit nejpozději do 3 let od konce zdaň. období, ve kterém
bylo sraženo
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 652 (+), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 4
◦ kódem 656 (+), pokud je to násl. roku do podání
Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 4
◦ kódem 654 (+), pokud je to později (ale do těch 3 let)
 ve Vyúčtování sloupec 6
Špatně sražená daň v ročním zúčtování daně (RZD)

b) bylo sraženo méně, nezavinil to však poplatník (řeší §38i,
odst.2, věta první)
◦ může se dodatečně srazit po dobu 12 následujících měsíců
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 652 (-), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 4
◦ kódem 656 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 4
◦ kódem 654 (-), pokud je to později (ale do těch 12 měsíců)
 ve Vyúčtování sloupec 7
Špatně sražená daň v ročním zúčtování daně (RZD)

c) bylo sraženo méně, zavinil to poplatník (řeší §38i, odst.2,
věta třetí)
◦ může se srazit do 3 let od konce zdaň. období, ve kterém
bylo sraženo
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 652 (-), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 4
◦ kódem 656 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 4
◦ kódem 654 (-), pokud je to později (ale do těch 3 let)
 ve Vyúčtování sloupec 7
Špatně sražená daň v ročním zúčtování daně (RZD)
Pokud jste v roce 2012 opravovali :
 a) daň roku 2011 nebo 2010 (resp. RZD za rok 2010 nebo RZD
za rok 2009) , podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011
nebo 2010 !!!! (ve sloupci 4)

b) daň roku 2009 a dříve (resp. RZD za rok 2008), uvádíte tuto
opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve sloupci 6 nebo 7!

c) daň roku 2012 (resp. RZD za rok 2011), uvádíte tuto opravu
v řádném vyúčtování za rok 2012 ve sloupci 4
Chybně poskytnuté měsíční daňové zvýhodnění
(resp. měsíční daňový bonus)

a) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění nižší (řeší §38i, odst.4,
věta druhá)
◦ doplatit následující měsíc, nejpozději však do 15.2.
následujícího roku (tedy prakticky v lednové výplatě)
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 672 (+), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 5
◦ kódem 677 (+), pokud je to do 15.2. následujícího roku
 ve Vyúčtování sloupec 5
Chybně poskytnuté měsíční daňové zvýhodnění
(resp. měsíční daňový bonus)

b) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění vyšší (řeší §38i, odst.5,
věta třetí)
◦ může se dodatečně srazit nejpozději do 31.3. následujícího
roku (tedy prakticky v lednové nebo ještě v únorové
výplatě)
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 672 (-), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 5
◦ kódem 677 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 5
◦ kódem 679 (-), pokud je to později (ale do toho 31.3.)
 ve Vyúčtování sloupec 7
Chybně poskytnuté měsíční daňové zvýhodnění
(resp. měsíční daňový bonus)
Pokud jste v roce 2012 opravovali :
 a) měsíční daňové zvýhodnění, resp. měsíční daňový bonus, oprava se
týkala roku 2011 a stihli jste to do podání Vyúčtování za rok 2011, měla
být tato oprava již zahrnuta v řádném Vyúčtování za rok 2011.

b) měsíční daňové zvýhodnění, resp. měsíční daňový bonus, oprava se
týkala roku 2011 a byla provedena až po podání Vyúčtování za rok
2011, podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011 !!!! (ve sloupci 7)

c) měsíční daňové zvýhodnění, resp. měsíční daňový bonus, oprava se
týkala roku 2012, uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012
(ve sloupci 5)
Chybně poskytnuté roční daňové zvýhodnění (resp.
roční daňový bonus)

a) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění nižší (řeší §38i, odst.4,
věta první)
◦ doplatit nejpozději do 3 let od konce zdaň. období, ve
kterém bylo chybně poskytnuto
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 653 (+), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 5
◦ kódem 657 (+), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 5
◦ kódem 655 (+), pokud je to později (ale do těch 3 let)
 ve Vyúčtování sloupec 6
Chybně poskytnuté roční daňové zvýhodnění (resp.
roční daňový bonus)

b) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění vyšší, nezavinil to však
poplatník (řeší §38i, odst.5, věta první)
◦ může se dodatečně srazit po dobu 12 následujících měsíců
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 653 (-), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 5
◦ kódem 657 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 5
◦ kódem 655 (-), pokud je to později (ale do těch 12 měsíců)
 ve Vyúčtování sloupec 7
Chybně poskytnuté roční daňové zvýhodnění (resp.
roční daňový bonus)


c) bylo poskytnuto daň. zvýhodnění vyšší, zavinil to však
poplatník (řeší §38i, odst.5, věta druhá)
◦ může se srazit do 3 let od konce zdaň. období, ve kterém
bylo chybně poskytnuto
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 653 (-), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 5
◦ kódem 657 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 5
kódem 655 (-), pokud je to později (ale do těch 3 let)
 ve Vyúčtování sloupec 7
Chybně poskytnuté roční daňové zvýhodnění (resp.
roční daňový bonus)
Pokud jste v roce 2012 opravovali :
 a) daňové zvýhodnění, resp. daňový bonus z RZD za rok 2010
nebo 2009, podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011 nebo
2010 !!!! (ve sloupci 5)
 b) daňové zvýhodnění, resp. daňový bonus z RZD za rok 2008,
uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve
sloupci 6 nebo 7
 c) daňové zvýhodnění, resp. daňový bonus z RZD za rok 2011,
uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve
sloupci 5
Špatně sražená srážková daň

a) bylo sraženo více (řeší §38d, odst.8, věta první)
◦ vrátit nejpozději do 3 let od konce zdaň. období, ve kterém
bylo sraženo
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 662 (+), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 1 a 2
◦ kódem 664 (+), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 1 a 2
◦ kódem 666 (+), pokud je to později (ale do těch 3 let)
 ve Vyúčtování sloupec 5 za rok 2009
Špatně sražená srážková daň

b) bylo sraženo méně (řeší §38d, odst.8, věta třetí)
◦ může se dodatečně srazit po dobu 12 následujících měsíců
◦ v Entry-Mzdy řešit kódem 662 (-), pokud je to ještě ve
stejném roce
 ve Vyúčtování sloupec 1 a 2
◦ kódem 664 (-), pokud je to násl. roku do podání Vyúčtování
 ve Vyúčtování sloupec 1 a 2
◦ kódem 666 (-), pokud je to později (ale do těch 12 měsíců)
 ve Vyúčtování sloupec 4 za rok 2009
Špatně sražená srážková daň
Pokud jste v roce 2012 opravovali :
 a) daň roku 2011 nebo 2010 ,
◦ podáváte dodatečné vyúčtování za rok 2011 nebo 2010 !!!!
(ve sloupci 1 a 2)
 b) daň roku 2009 ,
◦ uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve
sloupci 4 nebo 5 !!!!
 c) daň roku 2012 ,
◦ uvádíte tuto opravu v řádném vyúčtování za rok 2012 ve
sloupci 1 a 2
Vaše povinnosti vůči úřadům za rok 2012

vůči OSSZ
◦ ELDP :
 a) výdělečná činnost trvala i k 31.12.2012
 do 30.4.2013 vyplnit
 do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle
do 30.5.2013
 b) výdělečná činnost skončila před 31.12.2012
 do 1 měsíce po vyúčtování příjmů vyplnit, nejpozději
však do 31.1.2013
 do 30ti dnů od vyplnění předložit OSSZ, tedy nejdéle
do 4.3.2013
Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové
zvýhodnění v roce 2013





sazba daně je 15% (roční) (§16)
solidární daň se sazbou 7% (z rozdílu mzdy a
4násobku průměrné mzdy)
sazba srážkové daně je také 15% (§36)
u rezidentů těch států, které nemají s ČR podepsánu
smlouvu o zamezení dvojímu zdanění je sazba
srážkové daně 35%
sazba zálohy na daň (měsíční) je také 15% (§38h)
Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové
zvýhodnění v roce 2013

slevy na dani (§ 35ba)
◦ na poplatníka 24.840,- (2070,- měsíčně)
◦ kromě důchodců, kteří byli 1.1.2013 poživateli starobního
důchodu
◦ na manželku 24.840,- (mohla si vydělat 68.000,-)
◦ na manželku s průkazem ZTP/P 49.680,◦ invalidita 1. a 2. stupně 2.520,- (210,- měsíčně)
◦ invalidita 3. stupně 5.040,- (420,- měsíčně)
◦ držitel průkazu ZTP/P 16.140,- (1345,- měsíčně)
◦ soustavné studium 4.020,- (335,- měsíčně)
Sazby daně z příjmů, slevy na dani, daňové
zvýhodnění v roce 2013





daňové zvýhodnění na vyživované dítě (§ 35c)
13.404,- (1.117,- měsíčně)
dítě s průkazem ZTP/P 26.808,- (2.234,- měsíčně)
forma: sleva na dani, daňový bonus, kombinace
obojího
daňový bonus: min. 100,- , max. 60.300,- ročně
◦ ( měsíčně min. 50,-, max. 5.025,-)
Příklad výpočtu solidárního zvýšení daně

Zaměstnanec dosáhl v lednu 2013 mzdy ve výši 180.500,- Kč
Daňový základ: 180.500,- x 1,34 = 241.870,- Kč
Záloha daně: 241.900,- x 15% = 36.285,- Kč
4násobek průměrné mzdy pro rok 2013 je 103.536,- Kč

Solidární zvýšení daně:
Základ : 180.500 - 103.536 = 76.964,- Kč
Solidární zvýšení daně : 76.964,- x 7% = 5.387,48 Kč,
Zaokrouhleno : 5.388,- Kč
Zaměstnanec tedy zaplatí celkem 41.673,- Kč
Nezdanitelné části základu daně v roce 2013

nezdanitelné části základu daně (§ 15)
◦ dary (komu a na co, alespoň 2% ze základu daně nebo alespoň
1.000,-, maximálně však 10% ze základu daně. Odběr krve :
2.000,◦ úroky z hypoték, stavebního spoření, . Pozor na definici
„bytových potřeb“. Max. 300.000,- za domácnost
◦ penzijní připojištění : prvních 12.000,- se nepočítá, max. 12.000, nebo
◦ penzijní pojištění : max. 12.000,- nebo
◦ doplňkové penzijní spoření : prvních 12.000,- se nepočítá, max.
12.000,-
Nezdanitelné části základu daně v roce 2013



soukromé životní pojištění : max. 12.000,- Pozor na
splnění podmínek. Potvrzení pojišťovny.
zaplacené odborové příspěvky: do výše 1.5% zdan.
příjmů dle §6 (nepočítají se příjmy zdaněné
srážkovou daní !!), max. 3.000,vzdělávání : úhrady za zkoušky, ověřující výsledky
dalšího vzdělávání, max. 10.000,-, resp. 13.000,- u
zdr. postižených, resp. 15.000,- u těžšího zdr.
postižení
Redukce průměrného výdělku pro účely
náhrady za nemoc v roce 2013


Postupuje se obdobně, jako při redukování vyměřovacího
základu pro ND v roce 2013 (ty redukční hranice jsou 3, a to
863,- Kč, 1295,- a 2589,- Kč)
Tyto hranice se vynásobí koeficientem 0,175 (7/5/8 – přepočet
kalendářních dnů na pracovní hodinu), takže:
◦ 1. redukční hranice je 151,03 a započítává se 90% prům.
výdělku
◦ 2. redukční hranice je 226,63 a započítává se 60% prům.
výdělku
◦ 3. redukční hranice je 453,08 a započítává se 30% prům.
výdělku
◦ k částce nad 453.08 se již nepřihlíží.
Sociální pojištění v roce 2013

Zaměstnanec:
6,5%, z toho 0% NP, 6,5% DP a 0% pSPZ
Zaměstnanec, který je účasten důchodového spoření:
3,5%, z toho 0% NP, 3,5% DP a 0% pSPZ
a navíc
5% na důchodové spoření

Zaměstnavatel:



25%, z toho 2,3% NP, 21,5% DP a 1,2% pSPZ

nebo

26%, z toho 3,3% NP, 21,5% DP a 1,2% pSPZ
Zdravotní pojištění v roce 2013





4,5 % pro zaměstnance a
9 % pro zaměstnavatele
Za zmínku stojí připomenout, kdy je tato „dělba“ jinak:
Celých 13,5% platí zaměstnanec při neomluvené absenci a
zpravidla (po dohodě se zaměstnavatelem) také při
omluveném neplaceném volnu, o které zaměstnanec požádal.
Naopak celých 13,5% platí zaměstnavatel z doplatku do
minimální mzdy, pokud neměl pro zaměstnance práci, a kdy
např. proplácených 60% mzdy jakožto placeného prostoje
činilo méně než minimální mzda.
Stropy pro sociální a zdravotní pojištění


a) Sociální pojištění
◦ 1.242.432,- pro rok 2013
◦ 1.206.576,- (rok 2012)
◦ 1.781.280,- (rok 2011)
◦ 1.707.048,- (rok 2010)
48 x průměrná mzda
48 x průměrná mzda
72 x průměrná mzda
72 x průměrná mzda
b) Zdravotní pojištění
◦ pro rok 2013 je strop zrušen!
◦ 1.809.864,- (rok 2012)
72 x průměrná mzda
◦ 1.781.280,- (rok 2011)
72 x průměrná mzda
◦ 1.707.048,- (rok 2010)
72 x průměrná mzda
Maximální hodnoty náhrad a dávek v roce
2013






Maximální redukovaný průměrný výdělek činí 249,22 Kč / hod.
Maximální náhrada mzdy ve výši 60% RPV činí 149,53 Kč / hod.
Maximální denní vyměřovací základ pro nemocenské a ošetřovné
činí 1.425,- Kč. (do první redukční hranice se započítává 90%),
Maximální denní dávka při sazbě 60% činí 855,- Kč.
Maximální denní vyměřovací základ pro peněžitou pomoc
v mateřství a vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství činí
1.511,- Kč (do první redukční hranice se započítává 100%),
Maximální denní dávka při sazbě 70% pak činí 1.058,- Kč
Dohoda o provedení práce v roce 2013

musí být uzavřena písemně a měla by obsahovat :
◦ popis druhu práce
◦ místo, případně místa výkonu práce
◦ dobu, na kterou se uzavírá
◦ předpokládaný rozsah počtu hodin, které budou nezbytné pro výkon
práce
◦ odměnu za jednu hodinu práce nebo odměnu za měsíc
◦ možnost odstoupení od dohody

rozsah práce je omezen na max. 300 hodin ročně u téhož zaměstnavatele
v měsíci, kdy příjem byl vyšší než 10.000,- Kč, podléhá jak sociálnímu, tak
zdravotnímu pojištění

Zdanění příjmu na základě DPP v roce 2013

a) zaměstnanec podepsal „Prohlášení“
◦ uplatní se zálohová daň
◦ uplatní se sleva na poplatníka (kromě důchodců)
◦ uplatní se případné další slevy
◦ pokud je příjem větší než 10.000,- , zvyšuje se základ daně o pojistné
hrazené zaměstnavatelem (superhrubá mzda)

b) zaměstnanec nepodepsal „Prohlášení“
◦ pokud je příjem do 5.000,- včetně, uplatní se srážková daň
◦ pokud je příjem nad 5.000,- , uplatní se zálohová daň
◦ neuplatní se žádné daňové slevy
◦ pokud je příjem větší než 10.000,- , zvyšuje se základ daně o pojistné
hrazené zaměstnavatelem (superhrubá mzda)
Provádění srážek ze mzdy v roce 2013

Životní minimum jednotlivce:
Normativní náklady na bydlení jednotlivce:
Celkem:

Základní nezabavitelná částka na povinného: 2/3 z 9.097,-, tj. 6.064,67 Kč

Základní nezabavitelná částka na osobu závislou na povinném:
◦ 1/4 z 6.064,67, tj. 1.516,17 Kč
Nejvyšší výše třetiny: 9.097,- (9.096,- zaokr. na dělitelnost třemi), tj. 3.032,- Kč
Poznámka: do čisté mzdy se nezapočítává daňový bonus !!!!!!!
◦ (judikát Vrchního soudu Olomouc, č.j. 3 VSOL 852/2011 – A10 z 11.5.2012)




3.410,- Kč
5.687,- Kč
9.097,- Kč
Dva příklady výpočtu možností srážek ze
mzdy v roce 2013
(ženatý muž, vyživuje 2 děti, ZNČ=6.064,67 + 3x 1.516,17 = 10.614,-)
(s bonusem)
Hrubá mzda
30.000,-
20.000,-
20.000,-
Sociální pojištění
1.950,-
1.300,-
1.300,-
Zdravotní pojištění
1.350,-
900,-
900,-
Daň
1.726,-
0,-
0,-
-284,-
-284,-
Daňový bonus
Čistá mzda bez (s) daňového bonusu (ČM)
24.974,-
17.800,-
(18.084,-)
Základní nezabavitelná částka (ZNČ)
10.614,-
10.614,-
10.614,-
Rozdíl ČM mínus ZNČ (R)
14.360,-
7.186,-
(7.470,-)
Zabavitelná částka bez omezení (ZČBO)
5.263,-
0,-
0,-
Třetina (R-ZČBO)/3
3.032,333
2.395,333
(2.490,-)
Maximální třetina
3.032,-
3.032,-
3.032,-
Použitelná třetina (T)
3.032,-
2.395,-
(2.490,-)
Zbytek (zůstane povinnému)
1,-
1,-
(0,-)
11.327,-
4.790,-
(4.980,-)
(R – 9.097)
(ČM-ZNČ-ZČBO-3T)
Maximální zabavitelná částka
(ZČBO + 2T)

similar documents