A raktártechnológia főbb elemei

Report
6. tétel
Raktártechnológia szerepe az ellátási láncban
Egy logisztikai szolgáltató központ a szakmai tevékenysége
alapján felkérte Önt, hogy vállalkozói tevékenység alapján
dolgozza ki ennek a központnak a raktárirányítási
rendszerét. A munkaművelet végfázisa szerint a vezető nem
érezte hatékonynak költségoldalról a kidolgozott tervet,
ezért ismételten felkérte Önt, hogy alkosson raktártechnológiai folyamatmodult. Fejlessze tovább, és hozzon
létre stratégiai szövetséget a logisztikai szolgáltatást
felhasználók és a logisztikai szolgáltató központok között! A
vezető úgy gondolta, hogy a stratégiai szövetség a
vállalkozás számára tartós menedzsment- és
marketingelőnyöket biztosít.
•
•
•
•
•
•
•
Információtartalom vázlata
A raktártechnológia szerepe az ellátási láncban
A raktártechnológia főbb elemei
A technológiai tervezés elsődleges és egyedi jellege
A raktártechnológiai folyamatmodul bemutatása
A stratégiai szövetség megközelítése
költséggazdálkodási és hatékonysági szempontból
Az ellátási láncban elfoglalt helye, a raktározást
megelőző és azt követő kapcsolatok jellege és
követelményei határozzák meg az adott raktár
létesítésének körülményeit.
Ennek érdekében kell kialakítani
a raktári berendezését,
munkafolyamatait,
technikai és irányítási rendszerét.
Mindazon tényezőket, amelyek a raktár működését
jellemzik,
a raktártechnológia foglalja egységbe.
A raktártechnológia olyan rendszernek
tekinthető, amely input és output
kapcsolatokkal is rendelkezik.
Az inputoldal
áruáramlási és
az outputoldal
információáramlási
kapcsolatai hozzák működésbe a raktár
mechanizmusát.
A raktártechnológia főbb elemei:
• A tárolás technikai eszközrendszere (kötött és
szabadhelyes elhelyezés)
• Komissiózás technikai eszközrendszere
• Raktári belső anyagmozgatás rendszere
• Raktárirányítás rendszere
• Raktári munkafolyamatok
• Humán erőforrás
• Külső áruszállítási és információs kapcsolatok
A RAKTÁRTECHNOLÓGIA ISMÉRVEI
1. A tervezési elsődlegesség
2. A technológia elsőbbsége a technikával szemben
3. A raktártechnológia egyedi jellege
A raktártechnológia ismérvei:
1. Tervezési elsődlegesség:
A raktárak tervezésénél a TECHNOLÓGIAI
tervezésének
fontossági
és
időbeli
tervezési elsődlegességet kell biztosítani.
Ez határozza meg az összes további olyan körülményt,
amely hatással lehet a raktár építészeti és
épületgépészeti kialakítására. Nem születhet
optimális megoldás ha ez a követelmény nem teljesül
vagy már létező raktárba kell technológiát telepíteni.
A raktártechnológia ismérvei:
2. A technológia elsőbbsége a technikával szemben:
Nem eredményez optimális megoldást az sem, ha az
eleve kiválasztott
TECHNIKAI ESZKÖZRENDSZERHEZ
kell
igazítani
A TECHNOLÓGIÁT.
A raktártechnológia ismérvei:
3. A raktártechnológia egyedi jellege:
NINCS 2 EGYFORMA ELLÁTÁSI FELADAT
NINCS 2 EGYFORMA RAKTÁR
LEHET AZONOS RÉSZFOLYAMAT, MŰSZAKI MEGOLDÁS
DE
ÖSSZESSÉGÉBEN MINDIG VAN KÜLÖNBSÉG
 (különféle árutípusok raktározásához más-más technológiai eljárás
tartozik).
 A különböző raktárakban megtalálható azonos jellegű részfolyamatok
alkotják a raktártechnológia folyamatmoduljait:
 Árubeszállítás
 Tárolás
 Komissiózás
 Expediálás
Ezek a folyamatmodulok egymással ÁRUÁRAMLÁSI és INFORMÁCIÓÁRAMLÁSI
kapcsolatban vannak.
A raktári munkafolyamatok
I.Árubeszállítás
 járműfogadás
 Járműkirakás
 Áruátvétel
 Előkészítés a betárolásra
II.Tárolás
 Állvány nélküli tárolás
 Állványos tárolás
III.Komissiózás
 Egylépcsős komissiózás
 Kétlépcsős komissiózás
IV.Expediálás-kitárolás
A raktári munkafolyamatok
I. Árubeszállítás:
 a raktár inputoldalán beérkező áruk kezelésével
kapcsolatos műveleteket:
járműfogadás:
leggyakoribb a vasúti és a közúti betárolás.
A vasúti teherkocsik fogadásánál egyszerűbb a helyzet,
mivel a méretei szabványozottak, így a rámpák mérete is
pontosan meghatározható.
A közúti járművek fogadása történhet
talajszinten és
rámpaszinten.
A rámpa szintjének meghatározásakor probléma lehet, hogy a
szállító járművek rakfelülete eltérő magasságú, ilyenkor
RÁMPAKIEGYENLÍTŐ alkalmazása javasolt.
A raktári munkafolyamatok
I.Árubeszállítás( folyt.)
 Járműkirakás: Az egységrakományok kirakása gépi eszközökkel
történik (gépi hajtású villás emelőtargonca). A
gyűjtőcsomagok illetve darabáruk kirakása viszont kézi
rakodást igényel.
 Áruátvétel: A beérkezett árut mennyiségileg és minőségileg is
össze kell hasonlítani a megrendeléssel. A manuális
mennyiségi átvétel helyett egyre szélesebb körben
alkalmazzák az automatikus áruazonosítás(vonalkód) alapján
történő áruátvételt. A minőségi átvétel szúrópróbaszerűen
történik. Ha az áruátvétel során a megrendelés és a
beérkezett áru között eltérést állapítanak meg,
kármegállapítási jegyzőkönyvet kell felvenni.
 Előkészítés a betárolásra: meghatározzák a tárolási helyet a
raktáron belül.
A raktári munkafolyamatok
II.Tárolás
Alkalmazott tárolási rendszerek:
1.Állvány nélküli tárolás
Alkalmazásának feltételei:
 Egy-egy árufajtából nagy mennyiséget kell tárolni
 Homogén tárolási egység képezhető
 Nem követelmény az egyedi hozzáférhetőség, sem a FI-FO elv
 Érvényesülése (First in-first out) Amelyik áru először kerül betárolásra a
raktárba, az kerül először kitárolásra.
 A tárolási rend nehezen követhető a nyilvántartás szempontjábó.
 Az állvány nélküli tárolásnál egységrakományokat tárolnak, ezeket általában
egymásra helyezik.
A legjellemzőbb egységrakományképző eszközök:
 ládák, rekeszek: készülhetnek fából és műanyagból, ezeket kisméretű darabáruk
tárolásánál használják
 rakodólap: készülhet fából, fémből, műanyagból. Lehetővé teszi a rajta lévő
rakomány emelővillás targoncával történő mozgatását. Elterjedt változata az
EUR raklap, melynek mérete: 800x1200mm.
 konténerek: az áruk tárolására és szállítására szolgálnak, védik az árut,
átrakodás nélküli szállítást tesznek lehetővé.
A raktári munkafolyamatok
2.Állványos tárolás
Az állványos tárolás esetén fémből készült állványokon tárolják az
árut. Az állványokat elláthatják polccal vagy rekesszel.
Statikus állványos tárolási módok:
A rakományok a betárolástól a kitárolásig helyüket nem
változtatják.
Előnye: Könnyű hozzáférhetőség, FI-FO elv megvalósul. Hátránya:
rossz a terület-és térfogat-kihasználási mutató
Dinamikus tárolási módok:
A rakományok a tárolás fázisában is változtatják a helyüket, akár az
állványon belül, akár az állvánnyal együtt.
Előnye: jó a terület- és térfogat-kihasználás, érvényesül a FI-FO elv(
kivéve hátratolható változat) Hátránya: magas beruházási költség
A raktári munkafolyamatok
III.Komissiózás
 A komissiózás a raktározás rendkívül fontos folyamatmodulja, amelynek
keretében a tárolt árufajtákból az egyes megrendelés szerinti
áruválasztékot állítják össze.
Fajtái:
1.Egylépcsős komissiózás
A dolgozó egy teljes megrendelés áruit gyűjti ki attól függetlenül, hogy az a
raktár mely részében található. Az árukiszedési jegyzék megegyezik a
megrendelőlevéllel.
Előnyei: - kevesebb szervezési munkát igényel - a sürgős megrendelések
könnyen kielégíthetők - az esetleges tévedések könnyen korrigálhatók
Hátrányai: - kisebb a komissiózási teljesítmény - hosszabb az egy tételre eső
menetidő
Olyan esetben célszerű alkalmazni, amikor a megrendelés kis választékszámú,
de a választékelemenkénti mennyiség nagy.
A raktári munkafolyamatok
2.Kétlépcsős komissiózás
 A különböző megrendeléseken szereplő azonos árukat gyűjtőjegyzéken összesítik
tárolási zónánként csoportosítva. A második lépcsőben megrendelőként
szétválogatják, és megkezdik a megrendelések összeállítását.
Előnyei:
 magas komissiózási teljesítmény érhető el
 rövidek az átlagos átfutási idők
 egy időben több megrendelés kezelhető
Hátrányai:
 nagyobb szervezési- és munkaráfordítások szükségesek
 kisebb megrendelések átfutási ideje hosszabb
 sürgős megrendelések nehezen kezelhetők
 Ott célszerű alkalmazni, ahol nagy a megrendelésszám és azokon belül a nagy
választék a jellemző.
A raktári munkafolyamatok
IV.Expediálás-kitárolás
A raktározási folyamat utolsó modulja.
Részfolyamatai:
Felhasználói igényeknek megfelelő csomagolás
Kiszolgálási egység képzése
Kiszállításra várakozás

similar documents