Informasjon om skolen

Report
Velkommen til
Ris ungdomsskole!
Læringsglede og kunnskap
Respekt – Initiativ – Samarbeid
Informasjon foran skoleåret 2014-2015
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Ris ungdomsskole med lang tradisjon
•
•
•
•
•
Ris skole er en tradisjonsrik skole i Oslo vest
Fra starten i 1915 har skolen hatt flere trinn
Ris skole fornyer seg og bærer samtidig med seg tradisjonene
Ris skole har blant landets beste resultater for elevene
Vårt motto har i generasjoner vært: Semper Excelsior
– Alltid videre
Ris ungdomsskole
•
•
•
•
•
•
•
Elever: Slik er Ris ungdomsskole 2014!
Slik er skolebygningen
Til og fra skolen
Ris ungdomsskoles faglige ressurser og tilbud
Ris ungdomsskoles resultater
Våre elevers muligheter i videregående skole
Spørsmål og svar
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Elevenes presentasjoner
Bilder og video
Moderne og landlig
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Ris skole – flott skolebygg
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
7.000 kv.m. skolebygg
•
•
•
•
Store klasserom med egne garderobeskap og topp inneklima
Store fellesrom som kantine og arbeidssoner
Stort bibliotek, intelligente tavler og PC-rom
Spesialrom for mat og helse, kunst og håndverk, naturfag,
musikk, dusjfasiliteter
• Benytte Njårdhallen til kroppsøvning
• Stort friområde utenfor skolen
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Underetasje
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
1. etasje
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
2. etasje
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
3. etasje
•
•
•
•
•
helsesøster
skolelege
administrasjon
lærerarbeidsplasser
personalrom
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Hjemmefra og til skolen
Enkelt, trygt og greit for alle
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Enkelt å abonnere,
hvis du vil
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Ris ungdomsskoles
faglige ressurser og tilbud
Kvalifisert lærerstab og gode læringsrutiner
Hvem er vi?
•
•
Etablert i 1915, kun som Ris ungdomsskole fra 1991
I topp moderne skolebygg på Huseby (FO-bygget)
•
•
Antall elever (2013/2014): 410
Antall lærere (2013/2014): 37
•
•
Ledelse: Rektor, assist. rektor og undervisningsinspektør
Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste: sosiallærer og rådgiver
•
•
Klassestyring: Trinnteam med trinnledere
Fagstyring: Fagseksjoner med seksjonsledere
•
2016: 100-års jubileum og innflytting i moderne og nyoppussede lokaler på Ris
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Stor, velutdannet lærerstab på 40
- alle har godkjent utdanning
•
Over 80% er adjunkt med opprykk eller lektor med opprykk (Master +
tilleggsutdannelse), blant annet innen;
•
Matematikk (med mange undertemaer under hvert delfag)
•
Norsk, nordisk, engelsk, fransk, spansk, tysk, italiensk, latin
•
Biologi (molekulærbiologi, biokjemi m.m.), kjemi, fysikk, naturfag, natur og miljø
•
•
Historie, samfunnsfag, kriminologi, jus, sosiologi, religionshistorie, livssyn og etikk,
mediekunnskap, interkulturell forståelse, statsvitenskap, litteraturkunnskap
Kunsthistorie, musikk, tekstilforming, kunst og håndverk, produktdesign
•
•
Idrettsfag, kroppsøving, friluftsliv, kultur og idrettsforvaltning, heimkunnskap
Pedagogikk, spesialpedagogikk, utdanningsledelse, karriereveiledning
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Ris-lærerne er dedikerte
•
Jeg jobber på Ris fordi:
•
•
•
•
•
•
Gode kolleger. Åpne og samarbeidsvillige
God ledelse som gir tydelige føringer
Flinke og motiverte elever
Mulig å holde et høyt faglig nivå
Faglig fokus på skolen i alle ledd
Skolen ønsker hele tiden å utvikle seg
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Arbeidsro i klasserommet
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Alle møter presis til alle timer
Første time starter med at læreren står i døren og ønsker alle elever velkommen
Lærer låser opp døren bare for egen klasse
Alle reiser seg ved begynnelsen av hver time/arbeidsøkt
Det er elevenes ansvar å ha bøker klare til neste økt
Lærer låser klasserommet dersom elevene skal på spesialrom
Alle har ansvar for at klasserommet og gangen utenfor er ryddig
Ingen bruk av hodeplagg i timene
Mobiltelefon/kamera/musikk eller annet elektronisk utstyr skal være avslått og lagt
vekk i timene
Ingen spising i timen
Som hovedregel ingen drikking i timene
Som hovedregel ingen toalettbesøk i timene
Vi skal ha arbeidsro i timene
Ingen skal skrible på sin egen eller andres pulter, eller andres eiendeler
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Pedagogiske satsingsområder
 SE DEN ENKELTE ELEV. Tilpasning og tett oppfølging.
 Ris er Oslos eneste ungdomsskole med status som Universitetsskole
 " Skriving som grunnleggende ferdighet”
 " Tilpasset opplæring i matematikk”
 Realfagsssamarbeid med Naturfagsenteret og NHO (Prosjekt ”Lektor 2 ordningen”)
 Deltaker i det nasjonale prosjektet ” Vurdering for læring” sammen med Høgskolen
i Lillehammer, Utdanningsetaten og andre osloskoler
 Eget program for talentfulle elever i matematikk
 10 elever som tar matematikk ved samarbeidsskolen Foss videregående skole
 Talentsatsing i matematikk med 20 elever på 8. trinn på RIS + 5 elever fra annen skole
 Samarbeid med barneskoler –en gruppe elever fra Smestad og Vinderen i
matematikk på Ris – beregner oppstart etter jul
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Forts.
 Lærerutdannere: Status som Universitetsskole
 Lokalt utviklingsarbeid start høst 2011- skriving som grunnleggende ferdighet i
alle fag – lenke til Universitetsskole
 Partnerskapsavtaler med Ungt Entreprenørskap, Kontorfellesskap på Vinderen
senter, Vestre Aker frivillighetssentral og Unicare (UDV/VALGFAG)
 Tilpasset opplæring i fremmedspråk




Idrett – viktig del av fellesskapet
Sjakk
Naturfagklubb med praktiske elevprosjekter
Band-/musikkrom
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
HOLDNINGSSKAPENDE ARBEID SOM BASIS FOR
LÆRINGSARBEIDET
• Vi viser respekt og høflighet
• Vi holder skolen ren og pen
• Vi bruker ingen former for vold, nedsettende kommentarer eller stygge
ord
• Alle fortjener arbeidsro
Utdypende regler
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Forebyggende arbeid
•
•
•
•
Rus?
Mobbing?
Gruppepress?
Grensesetting?
•
•
•
•
FAU bevisstgjør foreldrene
Natteravn-organiseringen
Sosialpedagogisk rådgivningstjeneste
Tett samarbeid med forebyggende avdeling i Politiet
Samarbeid
Driftsstyret
Barne
skoler
Nabo
skoler
Ris:
Trinn
Fagseksjoner
Plangruppe
Datagruppe
Connectgruppe
MBU
AMU
SMU
FAU
med klasse
kontakter
Natte
ravner
Elevråd
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
RIS
SKOLES
VENNER
Ris ungdomsskoles resultater
Sterke elevresultater over flere år
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Nasjonale prøver og andre resultater
• Utviklingen over tid: 8. trinn – fokus samarbeid barnetrinn
• Utviklingen over tid: 9. trinn /10. trinn
– fokus hva tilfører Ris
• Stabilt gode eksamensresultater og standpunktkarakterer
• Stabil utvikling og vi arbeider kontinuerlig med hva som skjuler seg ” bak
tallene”.
• ELEVEN i sentrum
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
2012: Ris best i Oslo på nasjonale prøver i lesing 8. trinn
•
9. trinns gjennomsnitt er 4,1 og elevene viser en fremgang siden i fjor da
gjennomsnittet var 3,8
•
Det viktige er at elevene får en tilbakemelding på sine resultater og videre
utviklingsområder, noe som skjer i utviklingssamtalene og i underveisvurderingen.
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Akersposten 7.10.13
At Ris ligger i toppen når det gjelder lesemestring både for 8. og 9. trinn er ingen
tilfeldighet. Skolen har i mange år vært i det øverste sjiktet på de nasjonale prøvene.
Det er et resultat av gode elever og gode lærerkrefter, hvor lesing i alle fag er et prioritert
område. Vi ser naturligvis også dette i sammenheng med skriving. Elevene produserer mye
tekster selv også, sier Ris-rektor, Monica Dellemyr, som understreker at tydelighet er et
viktig moment i læreprosessen.
– Elevene får tydelige lesebeskjeder når det gjelder hjemmelekser. De skal vite hva
som er oppdraget med lesingen. Lesingen skal ha et mål, om det dreier seg om
tekstinnhold, tabeller eller undertekster til bilder. Samtidig skal vi ha lesing for
opplevelsens skyld, som gjennom skjønnlitterære tekster. Lesing har høy prioritet
hos alle lærere. Det er inngangsporten til all læring, sier Dellemyr.
Hun vil ikke at skolen skal ha all ære for resultatene i 8. trinn.
– Det skyldes i hovedsak det gode arbeidet som er gjort på barneskolen før de kommer til
oss, men med resultatene på 9. trinn kan vi se hva vårt arbeid på ungdomsskolen fører til.
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Våre elevers muligheter
i videregående skole
Solid plattform for mestring av videre skolegang
Flotte barneskoler står bak Ris
Slemdal
Smestad
Ris ungdomsskole
Vinderen
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Ris-elever kommer inn overalt
Oslo Handelsgymnasium
Foss v.g.skole
Privatskoler
innenlands
Ullern v.g.skole
Ris ungdomsskole
Privatskoler
utenlands
Hartvig Nissen
Oslo katedralskole
Persbråten
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Noen uttalelser om Ris-elevene
Et godt faglig nivå beholdes i videregående skole
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Oslo Handelsgymnasium
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Rektor Trond Lien
Ris-elevene er sterke
• Elevene fra Ris skole møter godt forberedt til videregående
opplæring.
• De integreres fint i et nytt miljø, og tilpasser seg fort til økte
faglige krav.
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Nye Ullern videregående skole
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Rektor Paal Riis
Best når det gjelder
•
•
•
•
Jeg har i mine 13 år som rektor på Ullern videregående skole hvert år hatt stor
glede av å ta imot mange Ris-elever.
Ris-elevene kjennetegnes ved de bokstavelig talt har gått i en god skole før de
kommer til oss: De er godt faglig og personlig forberedt for å lykkes i videregående
opplæring.
Ris-elevene har kontroll på sine grunnleggende ferdigheter i lesing, skriving,
muntlighet og regning - og de er opptatt av å bidra til et godt skolemiljø.
For oss på Ullern er det viktig å ha et godt faglig og sosialt fundament å bygge
videre på når vi overtar stafettpinnen fra Ris skole, slik at vi kan løfte elevene
videre mot ytterligere gode prestasjoner.
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Foss videregående skole
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
Rektor Stein Øgrim
Ris smaker på videregående skole
•
•
•
•
Foss videregående skole har gjennom flere år samarbeidet med Ris ungdomsskole
om forsert løp i matematikk og engelsk.
Dette innebærer at elever i 10. klasse på Ris tar førsteklassekursene på
videregående nivå på Foss mens de er elever ved Ris.
Elevene fra Ris har gjennomført disse kursene med gode resultater, og vi vet at
mange av dem har gjort det godt i fagene etterpå.
Samtidig er vi på Foss imponert over den gode tilretteleggingen Ris har for disse
elevene, både med informasjon i forkant og oppfølging av dem i samarbeid med
oss underveis.
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
…velkommen til
Ris ungdomsskole!
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere
På Ris er det godt å være elev
RIS UNGDOMSSKOLE – EN UNIVERSITETSSKOLE
Samarbeidsavtale med Universitetet i Oslo styrker kvalifikasjonene for elever og lærere

similar documents