Slide 1 - fomars

Report
Projektaktiviteter – juni 2012
Ikke-kommercielle
Kommercielle
Strategi
• Idégenerering
• Konceptudvikling for fælles kampagne
• Image markedsføring – mere end tre
partnere samt budskaber for regionen
• Kan dække udgifter både til udvikling og
til indrykning
• Udvikling af digitale løsninger – CMS,
konkurrence moduler, etc.
• Generisk adwords der genere trafik
• Udvikling af sider der støtter Regionen
• Regionens andel af tryk og distributions
omkostninger (2 sider af 10 = 20%)
• Konceptudvikling
• Deltagelse med promovering af
Regionen og branding som
børnedestination
• Analyser hvor resultaterne er offentligt
tilgængelige
Koncept
udvikling
Masse medier
(TV, annoncer)
Web, social
Kataloger
Messe / events
Analyse
• Idégenerering til taktiske budskaber for
en enkelt aktør
• Produktmarkedsføring – konkret tilbud
på adgang eller overnatning
• Dækker udgifter både til udvikling og til
indrykning
• Udvikling at materialer med konkret
tilbud for en enkelt aktør
• Udvikling af sider med produkttilbud
• Andel af tryk- og distributionsomkostninger som er produktspecifik
• Direkte salg
• Analyser hvor resultaterne er fortrolige
(ikke offentligt tilgængelige)
Afrapportering
Destination
LEGOLAND Billund Resort
Principper for vurdering af kommercielle / ikkekommercielle aktiviteter i projektet
Grundprincipper
vurdering af ikke-kommercielle og kommercielle kampagner
LEGOLAND Billund Resort er et samarbejde mellem LEGOLAND, Lalandia Billund, Givskud ZOO
samt kommunerne Vejle, Kolding og Billund og deres turist erhverv. LEGOLAND Billund Resort er
af Region Syddanmark udpeget som en af regionens 5 destinationer. Ikke-kommercielle
aktiviteter er grundlæggende defineret som eksponering af det samlede tilbud i destinationen
LEGOLAND Billund Resort.
Key visual i forskellige formater er for LEGOLAND Billund Resort udviklet med det formål at
synliggøre bredden af oplevelser i destinationen og viser således tilbuddet fra aktørerne
LEGOLAND, Lalandia og Givskud samt understreger de kulturelle, naturmæssige og
familieorienterede oplevelser som destinationen tilbyder turisterne. Kampagner/kampagner
elementer hvor key visual benyttes anses således som værende ikke-kommercielle.
Grundprincipper
vurdering af ikke-kommercielle og kommercielle kampagner
Oplevelseskortet er på samme måde som key visual udviklet med det formål at
synliggøre bredden af oplevelser og destinationens geografisk sammenhæng og
nærhed, der på den måde indikerer for turisten, at det er nemt at komme rundt i
destinationen. Kampagner/kampagne elementer hvor oplevelseskortet benyttes
anses således som værende ikke-kommercielle.
Grundprincipper
vurdering af ikke-kommercielle og kommercielle kampagner
Der er i de to eksempler key visual og oplevelseskort tale om ikke-kommerciel
destinationsmarkedsføring, idet hele området og det turistmæssige tilbud er vist samlet. I
de tilfælde, hvor der er tale om eksponering af den enkelte virksomhed og konkrete
produkttilbud er der modsat vurderet, at der her er tale om kommerciel eksponering.
I det følgende er vist konkrete eksempler på vurdering af ikke-kommerciel og kommercielle
kampagner. Den komplette oversigt og vurdering for projektet LEGOLAND Billund Resort ses
i perioderegnskabet.
Eksempel 1– online banner annonce
•
•
•
Eksempel 1 består af key visual, som går igen i
næsten hele kampagnen, dette er ikkekommercielt, da key visual som beskrevet
repræsenterer hele destinationen
Til sidst vises der, at man kan benytte sig af
Color Line for at komme til resortet. Dette er
kommercielt indhold.
På baggrund heraf vurderes det, at 66 % er
ikke-kommercielt indhold, og 34 % er
kommercielt indhold.
Eksempel 2 – print annonce
•
•
•
Eksempel 2 består af trykt annonce, hvor
key visual benyttes som billede. Dette er
ikke-kommercielt og udgør 2/3 af
annoncen.
Den resterende 1/3 indeholder priser for,
hvad overnatning hos henholdsvis
Legoland og Lalandia koster. Dette er
kommercielt.
Det vurderes således at 66 % er ikkekommercielt, og 34 % er kommercielt.
Eksempel 3 – door drop, brochure
Brochure, der husstandsomdeles.
Eksempel 3 – door drop, brochure
•
•
•
Eksempel 3 består af en brochure med 14
sider. 3 af siderne er trykt med et key
visual og oplevelseskortet, en side med
resortet og en side med by og natur i
Region Syddanmark.
Fordelingen er på 5 sider, som er ikkekommercielle og 9 sider, der er
kommercielle.
36 % er således ikke-kommercielt og 64 %
er kommercielt.
Kampagnens opbygning:
• Side 1: Key visual
• Side 2: Beskrivelse af destinationen
• Side 3: Reklame for Stena Line
• Side 4-5: Billede af oplevelseskortet
samt beskrivelse af destinationen
• Side 6-12: Kort over attraktionerne
samt beskrivelser af dem
• Side 13: Beskrivelse af
omgivelserne + Happy Pass, samt
billeder fra destinationen
• Side 14: Reklame for LEGOLAND og
Stena Line.
Eksempel 4 – egne medier
•
•
•
På egne medier vises key visual + alt det, der
hører ind under det samlede tilbud til
turisterne i destinationen. Der er altså
beskrivelser af alle de muligheder, som
destinationen byder på – attraktioner, kultur,
natur, byer osv. Sitet er derfor grundlæggende
ikke-kommercielt.
Dog anses de undersider der specifikt vedr.
mulighed for bestilling samt produkterne fra
LEGOLAND, Lalandia og Givskud som værende
kommercielle
Samlet har hjemmesiden 13 undersider, hvoraf
9 er ikke-kommercielle og 4 er kommercielle.
Hjemmesiden laves på 5 sprog således er 70%
ikke-kommerciel.

similar documents