Aluminium legeringer Lastbærende evne

Report
Aluminium legeringer
Lastbærende evne
Steinar Lundberg
4. September 2013
(1)
Aluminium legeringer, NS-EN 12811-1
Plater:
EN AW-5049,
EN AW-5083,
EN AW-5086,
EN AW-5754,
EN AW-6061,
EN AW-6082,
EN AW-7020,
(2)
AlMg2Mn0,8
AlMg4,5Mn
AlMg
AlMg3
AlMg1SiCu
AlSi1MgMn
AlZn4,5Mg1
Profiler:
EN AW-5083,
EN AW-5754,
EN AW-6005A,
EN AW-6060,
EN AW-6063,
EN AW-6082,
EN AW-7020,
AlMg4,5Mn
AlMg3
AlSiMg(A)
AlMgSi
AlMg0,7Si
AlSi1MgMn
AlZn4,5Mg1
Tilgjengelighet og anbefalte legeringer
• EN AW-5086 er ikke med i NS-EN 1999-1-1
• EN AW-6061 og EN AW-7020 er vanskelig tilgjengelig som plater
• EN AW-6082 anbefales ikke som plate dersom det skal sveises
• Anbefalt platelegering er EN AW-5083
• EN AW-5083 og EN AW-5754 er vanskelig å presse og er ikke tilgjengelig som profiler
i Norge
• EN AW-7020 er ikke lett tilgjengelig i Norge, enkle tverrsnitt
• Anbefalt profillegering er EN AW-6082
(3)
Styrke på anbefalte profillegeringer
400
350
300
250
200
fu
fo
150
100
50
0
6005A T6,
haz
(4)
6005A T6
6060 T66,
haz
6060 T66
6063 T66,
haz
6063 T66
6082 T6,
haz
6082 T6
7020 T6,
haz
7020 T6
Styrke på anbefalte platelegeringer
350
300
250
200
fu
fo
150
100
50
0
5049 H24, haz
(5)
5049 H24
5083 H32, haz
5082 H32
5754 H24, haz
5754 H24
NS-EN 12811-2 angir materialdata for materialer til
stillaser, legeringer til aluminium profiler
Mest brukt profil legering:
EN AW-6082 T6
-høy styrke
-gode korrosjonsegenskaper
-forholdsvis enkle tverrsnitt
Legering med høyest styrke:
EN AW-7020 T6
-høy styrke
-middels korrosjonsegenskaper
-enkle tverrsnitt
(6)
Beregning av stillaser
• NS-EN 12811-1
Eurokodene for både stål og aluminium er ikke ENV’er lengre. Referansene
skal være EN 1993-1-1 for stål og EN 1999-1-1 for aluminium
Deformasjonskriteriene (6.3) tillater store deformasjoner, og er ofte ikke
dimensjonerende for aluminium komponentene.
(7)
Partiell koeffisienter, EN 12811-1
(8)
Hovedprinsipp ved dimensjonering
Lastvirkning x lastfaktor < Kapasitet/materialfaktor
(9)
NS-EN 1999-1-1
Eurokode 9 Prosjektering av aluminiumkonstruksjoner – Part 1-1: Allmenne regler
• Tverrsnittsklasser
• Inneholder regler for alle belastningstilfeller som gjelder for et stillas
−
−
−
−
Bøyning
Skjær
Aksialt trykk (knekking)
Aksialt strekk
• Sveising
• Varmepåvirket sone (MIG og TIG)
− TIG gir større reduksjon av lastbærende evne enn MIG
• Sveiseavsettet har større styrke enn varmepåvirket sone
(10)
Knekning av rør OD = 48,3 mm, t = 4,0 mm, ingen sveis
Trykk kapasitet i kN som funksjon av
knekningslengde i mm
70
Eksentrisitet
Last
60
Aksial
40
Aksial + 20 mm eksentrisk en
akse
30
Aksial + 20 mm eksentrisk begge
akser
20
10
0
600
(11)
1200
1800
2400
3000
Knekklengde
Trykk i kN
50
(12)

similar documents