Prezentace aplikace PowerPoint

Report
ODPOVĚDNÝ PŘÍSTUP K FINANCÍM
Ing. Aleš Krajina
1
FINANČNÍ TRH
FINANČNÍ INSTITUCE
Úvěrové instituce
Úvěry a půjčky
Zadlužení a dluhová past
2
ÚVĚRY A PŮJČKY
Co si můžeme půjčit a co za to?







Byt (za nájem)
Pozemek
Auto
Sportovní potřeby
…
Téměř cokoli - a samozřejmě za peníze
Peníze - a samozřejmě za peníze, za úrok
ÚVĚR = PŮJČKA
3
ÚVĚRY A PŮJČKY
Proč si půjčujeme?
 Nemáme vlastní prostředky, abychom si splnili
naše potřeby, naše cíle.
 Nemáme tolik času, abychom si vlastní prostředky
našetřili (např. hypotéka na bydlení).
 Je to pro nás výhodnější !
 Úvěrování je tedy stejně jako spoření finanční
cestou k cíli.
 Spoření je levnější, neboť úroky dostáváme
a ne platíme, ale je časově náročnější.
4
ÚVĚRY A PŮJČKY
Od koho si můžeme půjčit?
 Banky – úvěry a půjčky všeho druhu
 Stavební spořitelny – úvěry na bydlení
 Družstevní záložny (kampeličky) – půjčky členům
družstva dle stanov družstevní záložny
 Nebankovní instituce – spotřebitelské úvěry,
splátkový prodej zboží a kreditní karty, leasing
 Lichváři – půjčky na cokoli za smrtících finančních
podmínek
 Soukromě – od přátel, v rodině, …
5
ÚVĚRY A PŮJČKY
Jak se půjčující ochrání proti riziku nevrácení peněz?
 Zástavou (majetek, peníze, životní pojištění, …)
 Ručením další osobou
 Prokázáním kredibility, důvěryhodnosti (databáze
finanční hisorie – úvěrové registry)
 Vysokými úroky a poplatky
 Vymahači dluhů
6
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěrové registry
 Centrální registr úvěrů (ČNB)
 Bankovní registr klientských informací (BRKI)
– nejvyužívanější registr
 Nebankovní registr klientských informací (NRKI)
– druhý nejvyužívanější registr
 SOLUS
7
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěrové registry - BRKI
 Provozovatelem je CBCB
 Uživatelem jsou banky, hypoteční banky, pobočky
zahraničních bank, stavební spořitelny
 Eviduje se historie splácení závazků fyzických
osob, historie žádostí o úvěr (kreditní kartu)
 Nejsou zde evidovány firmy, právnické osoby
 Organizátorem je CBCB
8
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěrové registry - NRKI
 Provozovatelem je LLCB, z.s.p.o.
 Uživatelem jsou společnosti působící v oblasti
leasingu a splátkového prodeje (27 – r. 2012)
 Eviduje se historie úvěrových či leasingových
smluv, výše částek úvěrů a jejich pravidelných
splátek a informace o jejich zajištění
 Evidují se také údaje o právnických osobách
 Organizátorem je CBCB
9
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěrové registry - BRKI + NRKI
 Organizátorem obou registrů je CBCB
 Oba registry si údaje mezi sebou vyměňují
 Možnost získávat tyto informace „druhými“
institucemi je však podmíněna vaším souhlasem
 Více najdete na www.cbcb.cz a www.llcb.cz
10
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěrové registry - SOLUS
 Vede šest odlišných databází informací – Registr
FO, Registr IČ a Insolvenční registr (negativní
informace), Pozitivní registr, Registr neplatných
dokladů a Registr třetích stran
 Uživateli jsou nebankovní finanční instituce,
banky, telekomunikační operátoři, distributoři
energií, obchodní řetězce, pojišťovny a další
společnosti
11
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěry – členění dle různých hledisek
Podle účelovosti (účelové, neúčelové)
Podle typu výplaty (hotovostní, bezhotovostní)
Podle zajištění (zajištěné, nezajištěné)
Podle doby splatnosti (krátkodobé, střednědobé
a dlouhodobé úvěry)
 Podle typu čerpání (úvěry na konkrétní částku,
úvěrové rámce – kontokorenty, revolvingové
úvěry, kreditní karty popř. povolený debet apod.)




12
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěry – nejčastější typy úvěrů








Hypoteční úvěr
 Splátkový prodej
Úvěr na bydlení
 Konsolidační úvěr
Úvěr ze stavebního spoření  Leasing
Americká hypotéka
Spotřebitelský úvěr
Překlenovací úvěr (u SS, předhypotéka, …)
Kontokorent popř. povolený debet
Kreditní karta
13
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěry – základní úvěrové pojmy
Kvíz - osmisměrka
14
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěry – základní úvěrové pojmy








Anuitní splátka
Bezúročné období
Bonita
Doba čerpání úvěru
Doba splatnosti
Fixace úrokové sazby
Úrok, úmor, splátka jistiny
LTV








Pohledávka
Ručitel
Rozpočet
RPSN
Sankce
Věřitel
Zástavní právo
Životní minimum
15
ÚVĚRY A PŮJČKY
Cena úvěru – úrok








Hypotéka (na bydlení)
2-5% p.a.
Úvěr ze stavebního spoření
3-5% p.a.
Překlenovací úvěr ze stavebního spoření 4-7% p.a.
Americká hypotéka (hypotéka na cokoli) 5-9% p.a.
Spotřebitelský úvěr
9-16% p.a.
Povolený debet (kontokorent)
9-22% p.a.
Kreditní karta
15-28% p.a.
Lichva (jen v některých zemích) více než 25% p.a.
POZOR NA POPLATKY !!!
16
ÚVĚRY A PŮJČKY
Na co je dobré si půjčit? - Dobré a špatné úvěry
Špatné úvěry
 Na vánoční dárky
 Na dovolenou
 Na spotřební zboží
 Na to, že málo vydělávám
 Neustále vyčerpaný
povolený debet
 Na splátky úvěrů
Dobré úvěry
 Na vlastní bydlení,
na nemovitost
 Na vzdělání
 Na podnikání
 Na rozmnožení svého
majetku
17
ÚVĚRY A PŮJČKY
Kolik přeplatím? – Povolený debet
Příklad špatného úvěru:
Povolený debet 100 tis., úrok 24% p. a.,
neustále jsem v mínusu 70 až 100 tis. Kč





Průměrný měsíční zůstatek = - 85 000 Kč
Měsíční úrok = 2% p. m. = 850 x 2 = 1 700 Kč
Za rok přeplatek = 1 700 x 12 = 20 400 Kč
Za 5 let přeplatek = 102 000 Kč !!!
Úroky mě drtí, nejsem schopen si nic našetřit
18
ÚVĚRY A PŮJČKY
Kolik přeplatím? – Hypotéka + investování
Příklad dobrého a ještě „vylepšeného“ úvěru:
Hypotéka s odkladem splátek jistiny
Variabilní hypotéka u Raiffeisenbank
19
ÚVĚRY A PŮJČKY
Kolik přeplatím? – Hypotéka + investování
Variabilní hypotéka u Raiffeisenbank
Princip:
Levné peníze z hypotéky nebudu bance hned
vracet, ale po dobu, co mi banka dovolí, je budu
zhodnocovat na kapitálovém trhu.
Bance je vrátím, až z nich „vydojím“ maximum.
20
ÚVĚRY A PŮJČKY
Kolik přeplatím? – Hypotéka + investování
Hypoteční úvěr standard – splátka bance:
Úrok
Jistina
Variabilní hypoteční úvěr od Raiffeisenbank:
Úrok
Až 10 let není
nutno splácet bance
Jistina
21
ÚVĚRY A PŮJČKY
Standardní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
Hypoteční úvěr:
Doba splatnosti:
Úrok:
3.000.000,- Kč
20 let
3,50 % p.a. (ročně)
Povinná měsíční anuitní splátka:
17.400,- Kč (úrok 8.750,- Kč a jistina 8.650,- Kč)
jistina
splátka dluhu
anuitní
splátka
úrok
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ÚVĚRY A PŮJČKY
Variabilní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
10 let nesplácím bance dluh – jistinu:
Hypoteční úvěr:
Doba splatnosti:
Úrok - variabilní:
3.000.000,- Kč
20 let
3,25 % p.a. (ročně)
Celková měsíční splátka:
17.016,- Kč (8.125,- Kč úrok + 8.891,- Kč jistina)
Banka:
Podílový fond:
8.125,- Kč měsíčně (úrok)
8.891,- Kč měsíčně (pravidelná investice)
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ÚVĚRY A PŮJČKY
Variabilní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
Po 10 letech vzniká situace:
Hypoteční úvěr:
Doba splatnosti:
Úrok:
3.000.000,- Kč
10 let
3,25 % p.a. (ročně)
Podílový fond … vklad:
Podílový fond … vklad + výnos:
0
1
2
3
4
5
6
7
1.066.920,- Kč (8.891,- Kč x 12 měsíců x 10 let)
1.611.789,- Kč (při 8 % p.a.)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ÚVĚRY A PŮJČKY
Variabilní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
Investice v podílovém fondu (po 10 letech) = 1.611.789,- Kč
Pro čerpání:
1.032.821,- Kč
Pro zhodnocení:
578.968,- Kč
ÚVĚRY A PŮJČKY
Variabilní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
Část podílového fondu pro čerpání 1.032.821,- Kč
Vyčerpám 12.300,- x 12 měsíců x 10 let = 1.476.000,- Kč
ÚVĚRY A PŮJČKY
Variabilní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
Po 10 letech klient začne splácet bance i jistinu:
Povinná měsíční splátka:
29.316,- Kč
Podílový fond … vklad + výnos:
1.611.789,- Kč
Moje měsíční splátka:
17.016,- Kč
Plán výběru z investičního fondu:
12.300,- Kč
0
1
2
3
4
5
6
7
(úrok a jistina pro banku)
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ÚVĚRY A PŮJČKY
Variabilní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
Investice v podílovém fondu (po 10 letech) = 1.611.789,- Kč
Pro čerpání:
1.032.821,- Kč
Pro zhodnocení:
578.968,- Kč
ÚVĚRY A PŮJČKY
Variabilní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
Část podílového fondu pro zhodnocení 578.968,- Kč
Za 10 let zhodnotím 2. část fondu na 1.249.948,- Kč
ÚVĚRY A PŮJČKY
Variabilní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
Na konci (po 20 letech):
Hypoteční úvěr:
0,- Kč
Celkové náklady hypotéky:
3.000.000,- úvěr (při 3,25% p.a.)
Přeplatek za 20 let
240 měsíců 17.016 Kč = 4.083.840 Kč
1.083.840,- Kč
Podílový fond … zůstatek po 20 letech: 1.249.948,- Kč (při 8% p.a.)
Výnos celkem : 166.108,-
Kč
Efektivní úroková míra: 0,0%
p.a.
ÚVĚRY A PŮJČKY
Variabilní hypotéční úvěr - Kolik přeplatím?
Dům
Fond
1.249.948,- Kč
ÚVĚRY A PŮJČKY
Úvěry – co řešit a na co si dát pozor při sjednávání








Zvážit - Potřebuji úvěr?
 Pozor na manipulaci
Budu mít z čeho splácet?
(hned podepsat,
Co nečekané situace?
blanco směnka,
Jak vybrat vhodnou půjčku? telefonické sjednáni
Reference, info na webu
Přečíst návrh smlouvy, nechat si vše vysvětlit
Seznámit se s poplatky, přečíst si sazebník
Vyžádat si služby úvěrového poradce
32
ÚVĚRY A PŮJČKY
Zadlužení, dluhová past
Češi si dál půjčují. Zadlužení domácností v červenci stouplo o dalších pět miliard
ČTK, 30.8.2013
Dluhy českých domácností u bank a finančních institucí v červenci opět vzrostly.
Ve srovnání s červnem stouply o pět miliard na 1,183 bilionu Kč, meziročně byly
vyšší o 45,1 miliardy korun. Vyplývá to z údajů České národní banky.
Za pokračujícím růstem zadlužení domácností jsou hlavně hypotéky, které
podporují historicky nízké sazby. Na druhou stranu opatrnost bank při
jejich poskytování a již o něco větší zkušenost a vyzrálost českých domácností
jsou určitou zárukou, že jde stále o poměrně bezpečné zadlužování, které má
navíc charakter dlouhodobé investice.
Ve srovnání s vyspělejší západní Evropou je navíc naše zadlužení poměrně nízké.
33
ÚVĚRY A PŮJČKY
Zadlužení, dluhová past
Zadlužení není příjemné ale není patologické!
Pokud umíme dluh zvládat, OK.
Zadlužení nemůže být trvalý jev! To je špatné.
Dluhová past – půjčky na splácení půjček
Předlužení je na rozdíl od zadlužení stav, kdy
člověk není schopen plnit své finanční závazky.
 Předlužení = sociální problém
 Předlužení = ekonomický problém (exekuce,
antimotivace k legální práci)





34
ÚVĚRY A PŮJČKY
Jak z dluhové pasti
 Nestrkejte hlavu do písku, ale aktivně situaci řešte.
 Neřešte své dluhy dalším zadlužením. Výjimkou je
sjednání výhodného KONSOLIDAČNÍHO ÚVĚRU.
 Řešte přednostně dluhy s vysokými úroky a pokutami.
 Nestyďte se věřitele o své situaci informovat, jednejte
s nimi.
 O problémech s dluhy informujte vašeho
partnera/partnerku.
 Neignorujte telefony a poštu od věřitelů – komunikujte
35
s nimi.
ÚVĚRY A PŮJČKY
Jak z dluhové pasti
 Omezte výdaje na minimum, sestavte si
osobní/rodinný rozpočet.
 Pokuste se zvýšit své příjmy.
 Se všemi dokumenty a dopisy od věřitelů přijďte do
občanské poradny:
http://www.dolceta.eu/, www.obcanskeporadny.cz,
www.financnitisen.cz, www.poradna.finance.cz,
www.nedluzim.cz, www.financnigramotnost.eu.
 Až poslední možností je insolvenční řízení.
 POZOR! ÚVĚR JE DOBRÝ SLUHA ALE ZLÝ PÁN.
KONEC 4. BLOKU
ZÍTRA ZAČÍNÁME V 9:00
37

similar documents