PowerPoint-presentatie - UBF-ACA

Report
Studiedag UBF-ACA
Climatechno 2013
Koeling en Energie,
Een overzicht van bestaande systemen
Pieter Salomez
Studiedag UBF-ACA
•
•
•
•
•
•
Koelcyclus
Overzicht van de koudemiddelen
Energieverdeling in een koelinstallatie
Praktische bemerkingen
Frequentiegestuurde compressoren, ventilatoren
EC ventilatoren
Studiedag UBF-ACA
Koelcyclus
Studiedag UBF-ACA
Ontwerpcondities
Te : -10°C
Tc: +40°C
Ts: 6K
To: 5K
Studiedag UBF-ACA
Koudemiddelvergelijk
Studiedag UBF-ACA
Koudemiddelvergelijk op basis van massastroom
Ontwerpcondities
Te : -10°C
Tc: +40°C
Ts: 5K
To: 6K
Vermogen: 10kW
Natuurlijke koudemiddelen hebben beduidend een
kleiner massadebiet en hier bijhorend een kleinere
leidingdiameter
massastroom
0.100
0.093
0.091
0.090
0.080
0.074
0.065
0.070
40% tot 50%
minder vulling met
R290 of R600a ipv
R404A en R134a
0.065
0.060
0.050
0.039
0.040
massastroom
0.041
0.030
0.020
0.009
0.010
0.000
R12
R22
R134a
R410a
R507
R290
R600a
R717
R744
Studiedag UBF-ACA Voor diepvriestoepassingen kan voor kleine
oplossing bieden ten
Koudemiddelvergelijk capaciteiten
op basispropaan
vaneen
verdamperdruk
overstaan van R507 of R410A.
Ontwerpcondities
Te : -30°C
Tc: +40°C
Ts: 5K
To: 6K
Vermogen: 10kW
verdamperdruk
3.00
2.75
2.50
2.14
2.00
1.66
1.63
1.50
1.19
1.00
1.00
0.85
0.47
0.50
0.00
R12
R22
R134a
R410a
R507
R290
R600a
R717
R744
Studiedag UBF-ACA
Koudemiddelvergelijk op basis van slagvolume
Isobutaan heeft een duidelijk het grootste slagvolume
Ontwerpcondities
Te : -10°C
Tc: +40°C
Ts: 5K
To: 6K
Slagvolume [m³/h]
50
45
45
Vermogen: 10kW
40
35
30
25
25
24
20
17
15
15
14
13
10
10
5
0
R12
R22
R134a
R410a
R507
R290
R600a
R717
R744
Studiedag UBF-ACA
Vanaf een drukverhouding van meer dan 8 gaan we
Koudemiddelvergelijk praktisch
op basis
van drukverhouding
gaan overschakelen
naar een 2-traps systeem
Ontwerpcondities
Te : -30°C
Tc: +40°C
Ts: 5K
To: 6K
14.0
Vermogen: 10kW
12.0
2-Traps
1-Traps
drukverhouding
10.0
13.0
11.9
9.6
11.4
9.4
8.7
8.8
R410a
R507
8.2
8.0
6.0
4.0
2.0
0.0
R12
R22
R134a
R290
R600a
R717
Studiedag UBF-ACA
Vanaf een drukverhouding van meer dan 8 gaan we
Koudemiddelvergelijk praktisch
op basis
van drukverhouding
gaan overschakelen
naar een 2-traps systeem
Ontwerpcondities
Te : -30°C
Tc: +40°C
Ts: 5K
To: 6K
Vermogen: 10kW
Studiedag UBF-ACA
Energieverdeling
Toegevoerd
elektrisch
vermogen
Toegevoerd
elektrisch
vermogen
Toegevoerd
elektrisch
vermogen
Studiedag UBF-ACA
Energieverdeling
Bron: www.encon.be
Studiedag UBF-ACA
Ontwerpcondities
 Variabele omstandigheden als gevolg van de veranderlijke
buitentemperatuur.
 Variabele koellast ten gevolge van intredecondities.
 Centrale koudeproductie regelen in functie van de vraag.
 Aan-uit regelen met piekstromen tot gevolg
 Aan-uit regelen met eventuele smeringproblemen
 Aan-uit regelen met variabele T als gevolg en eventuele
uitdrogingsverschijnselen van de levende producten.
Studiedag UBF-ACA
Oplossingsmethoden
 Frequentiegestuurde compressoren
 Frequentiegestuurde condensorverntilatoren in functie van de
heersende buitentemperatuur,
 EC ventilatoren voor zowel verdampers als condensors
 Dampgekoelde compressoren
Studiedag UBF-ACA
Voorzorgen
• AANDACHTSPUNTEN
 Beveiliging tegen overstroom
 Beveiliging tegen overbelasting
Studiedag UBF-ACA
COP vergelijking
• INVLOED OP DE COMPRESSOR PRESTATIES
 De berekening is uitgevoerd voor een Mycom 200VLD compressor die
enerzijds aan de hand van een schuifregeling, anderzijds aan de hand
van een toerentalregeling is uitgevoerd.
Studiedag UBF-ACA
COP bij schuifregeling en FO regeling
5
4.5
COP
4
Toerental
geregeld
3.5
Schuif geregeld
3
2.5
2
0
200
400
600
Koelcapaciteit [kW]
800
1000
1200
Studiedag UBF-ACA
Oliekoeling bij Bypass en FO regeling
90
80
70
Oliekoeling [kW]
60
50
Toerental
40
Schuif
Het opgenomen vermogen blijft
ongeveer gelijk bij een
capaciteitsgeregelde compressor ten
overstaan van een FO geregelde.
30
20
10
0
0
200
400
600
Koelcapaciteit [kW]
800
1000
1200
Studiedag UBF-ACA
Dimensionering van FO compressoren
Spanning
400V
Koppel
Vermogen
U/f
veldverzwakking
50 Hz
Frequentie
Studiedag UBF-ACA
Arbeidsfactor bij een heetgas bypass compressor
•
•
cos is zeer gering bij nullast
=> In is groot (=20 à 30% vollast)
cos verbetert naarmate motor meer belast wordt
Q2
Q1
S2
S1
P1
P2
Studiedag UBF-ACA
Koppel-Toerental karakteristiek AC motor
Studiedag UBF-ACA
Koppelkarakteristieken
 AC met
faseaansnijding
 AC met transformator
 AC met
frequentieomvormer
 EC ventilator
Studiedag UBF-ACA
Regelelektronica
Studiedag UBF-ACA
Blokschema regeling




AC\DC omzetter
Stuurlogica
Thyristorbrug
Permanent
magneetbekrachtigde
synchroonmotor
Studiedag UBF-ACA
Praktische opbouw





Cos Φ = 1
Traploze regeling van 0-100%
Geen aanloopstroom
Compacte bouw
50 of 60Hz aansluiting
Studiedag UBF-ACA
Vraagstelling
http://www.vzw-bachelor.be/leren/h&b.htm

similar documents