PowerPoint-presentasjon

Report
«Åpne din munn for dem som
er tause, tal saken for dem
som holder på å gå til grunne»
Salomos ordspråk 31:8
Hva er trafficking?
Menneskehandel forekommer når en person ved
hjelp av vold, trusler, misbruk av sårbar situasjon
eller annen utilbørlig atferd utnytter noen til prostitusjon
eller andre seksuelle formål, tvangsarbeid
og tvangstjenester, herunder tigging, krigstjeneste i
fremmed land eller fjerning av vedkommendes organer,
med det formål å oppnå økonomisk vinning eller
andre fordeler. (KOM)
Fakta globalt
• 2,5 millioner mennesker rekrutteres inn i menneskehandel hvert år. 40 prosent av
dem er barn. Menneskehandel er en milliardindustri som har passert narkotika i
omsetning. (EXIT)
• 77% er kvinner
• 87% av ofre for menneskehandel brukes til seksuell virksomhet
• Dette er en global virksomhet som omsetter 36 billioner dollar hvert år
• Kvinner blir solgt for mellom 5000 – 80000 kr
Source: UNODC/Home Office
“Over the last 10 years, the numbers of women and children [who] have been
trafficked have multiplied so that they are now on par with estimates of the numbers
of Africans who were enslaved in the 16th and 17th centuries.” (Dr Laura Lederer)
Menneskehandel i Norge
• Det er avsagt 28 dommer som gjelder menneskehandel her i
landet.
• Med utgangspunkt i innrapporteringene, har KOM
(Koordineringsenhet for offer for menneskehandel) beregnet at
totalt 349 personer ble identifisert som mulige offer fo
menneskehandel i Norge
• 136 ble identifisert som ofre for menneskehandel i 2012 i
Norge.
Arbeid mot trafficking i Frelsesarmeen
• Frelsesarmeens har arbeidet mot
menneskehandel siden 1884 da FA
etablerte et «Rescue Home» for kvinner og
jenter som rømte fra prostitusjon på
Londons gater
• I dag fokuseres Frelsesarmeens innsats mot
menneskehandel globalt på å øke
bevisstheten rundt menneskehandel,
opplæring innen faget, utvikling av
uttalelser og prosedyrer, oppdatering
innenfor tema, forebygging og omsorg for
ofre.
• Frelsesarmeen globalt har et sterkt fokus mot dette tema
• Frelsesarmeen i Norge arbeider mot trafficking gjennom deltakelse i KOM (), arbeid
med ofre i fengsel og formidling av hjelp og informasjon både internt og eksternt
• I Frelsesarmeen i Europa arbeides det med å styrke nettverket og innsatsen mot
trafficking

similar documents