קובץ עזר

Report
‫במתחם‬
‫הספורט‬
‫ספורטאים‬
‫בריצת ‪2012‬‬
‫נקודת מפגש‬
‫חוצי הזווית‬
‫במשולש‬
‫במתחם ספורט שצורתו‬
‫משולש סללו מסלול מעגלי‬
‫גדול ככל האפשר ‪.‬‬
‫בנקודה הנמצאת במרחק שווה‬
‫מכל נקודה על גדר המסלול מיקמו‬
‫מגדל צפייה שם ישבו צוות‬
‫השופטים והביטו במרוץ‬
‫הספורטאים‬
‫היכן נמקם את מגדל הצפייה?‬
‫מרכז המעגל החסום היא נקודה‬
‫הנמצאת במרחק‬
‫שווה מצלעות המשולש‬
‫?‬
DO=EO=FO? ‫מתי‬
D
‫חוצה הזווית כמקום גיאומטרי‬
‫כל נקודה על‬
‫חוצה הזווית‬
‫נמצאת במרחק‬
‫שווה משוקי‬
‫הזווית‬
‫שירה שרטטה משולש ואמרה שלדעתה‬
‫מיקום עמוד המגדל צפייה הוא תמיד בתוך‬
‫המשולש אף פעם לא יהיה מחוץ לתחום או‬
‫על צלע המשולש‪ .‬האם צודקת שירה‬
‫בטענתה?‬
‫נקודת מפגש חוצי הזוויות במשולש‬
‫שלושת חוצי הזוויות במשולש נפגשים‬
‫בנקודה אחת נקודת מפגש חוצי הזוויות‬
‫תהיה תמיד בתוך המשולש‬
‫‪AB=AC‬‬
‫משיקים למעגל עד לנקודת‬
‫השקה שווים ביניהם" ‪A‬‬
‫הסבר ומדוע?‬
‫‪B‬‬
‫‪O‬‬
‫‪C‬‬
‫משולש שווה צלעות‬
‫נקודת מפגש אנכיים אמצעיים וחוצה‬
‫הזוויות במשולש שווה צלעות היא‬
‫אותה נקודה‬
‫במשולש שווה צלעות‬
‫מרכז המעגל החסום‬
‫במשולש והחוסם את‬
‫המשולש היא אותה נקודה‬
‫מה למדנו היום?‬
‫‪ ‬מקום המגדל צפייה היא בנקודת מפגש של‬
‫חוצי הזווית‬
‫‪ ‬במשולש מקום התאורה היא בנקודת מפגש של‬
‫אנכיים אמצעיים‬
‫‪ ‬במשולש מרכז המעגל החסום במשולש הוא‬
‫בנקודת נפגש חוציי הזווית‬
‫‪ ‬מרכז המעגל החוסם את המשולש הוא בנקודת‬
‫מפגש אנכיים אמצעיים‬
‫‪ ‬כאשר מתלכדים מרכזי המעגל החסום והחוסם‬
‫לאותה נקודה המשולש הוא‪ :‬שווה צלעות‬

similar documents