rozsah vedení účetnictví, směrná účtová osnova

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_Úč.1.38 Účetní technika – rozsah vedení
účetnictví, směrná účtová osnova, účtový rozvrh
Vytvořeno:
Ověřeno:
14. 06. 2013
17. 06. 2013
Třída:
NS 1
Účetní technika – rozsah vedení účetnictví,
směrná účtová osnova, účtový rozvrh
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Odborné předměty
Účetnictví
1.
Ing. Petra Litošová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
notebook, projektor
Klíčová slova:
zjednodušený rozsah, úplný rozsah, směrná účtová osnova,
účtový rozvrh
Anotace:
Materiál je určen k seznámení s rozsahem vedení účetnictví u fyzických a právnických
osob. Vysvětluje rozdíl mezi směrnou účtovou osnovou a účtových rozvrhem.
 zákon o účetnictví stanovuje zjednodušený nebo
úplný rozsah vedení účetnictví
1. fyzické osoby:
a) které jsou účetními jednotkami a nemají povinný audit
= zjednodušený rozsah
b) které jsou účetními jednotkami a mají povinný audit =
úplný rozsah
2. právnické osoby:
a) obchodní společnosti = vždy plný rozsah
b) ostatní PO (obč. sdružení, církve …) = zjednodušený
rozsah
Zjednodušený rozsah vedení účetnictví:
 v účtovém rozvrhu mohou být uvedeny pouze účtové
skupiny
 účtování formou deníku i hlavní knihy může být
spojeno v jedné účetní knize
 vydává ministerstvo financí pro jednotlivé druhy
účetních jednotek, např. pro podnikatele,
příspěvkové organizace …
Účtová osnova:
 seznam účtových tříd a účtových skupin
 účetní jednotka si z nich stanoví potřebné syntetické a
analytické účty
 účtují: obchodní společnosti, družstva, státní podniky,
FO, které jsou účetními jednotkami
 zahrnuje 10 účtových tříd (0-9), účtové skupiny a
syntetické účty, např.:
0 – dlouhodobý majetek
1 – zásoby
2-…
 účtové třídy 8 a 9 jsou vyhrazeny pro
vnitropodnikové účetnictví
 sestavuje účetní jednotka na začátku účetního
období
 seznam všech syntetických a analytických účtů,
které bude v účetním období používat (jiné nesmí
použít !!!)
 trojmístné číslo a název
321
-
Dodavatelé
účtová třída
3 – Zúčtovací vztahy
účtová skupina
32 – Závazky
účet
321 - Dodavatelé
 za trojmístné číselné označení se doplňuje další
číslice
 336.100 – Zúčtování s institucemi …. ZP
 336.200 – Zúčtování s institucemi …. SP
 tvorba účtového rozvrhu může být provedena
různými způsoby
1. Co je směrná účtová osnova a kdo ji vydává?
 seznam účtových tříd a účtových skupin, vydává
ministerstvo financí
2. Jaká je konstrukce směrné účtové osnovy?
 zahrnuje 10 účtových tříd (0-9), účtové skupiny a
syntetické účty
3. Co je účtový rozvrh?
 sestavuje účetní jednotka na začátku účetního
období
 seznam všech syntetických a analytických účtů,
které bude v účetním období používat
Použité zdroje
• ŠTOHL, Pavel. Učebnice účetnictví 2012 – 1. díl pro střední školy a pro
veřejnost. 13. vyd. Znojmo: nakladatelství Štohl Pavel Ing. – vzdělávací
středisko, 2012, ISBN 978-80-87237-47-2.
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné
používání pro potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá
autorskému zákonu. Veškerá vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení
autorova jména.

similar documents