algemeen - Protestantse Kerk in Nederland

Report
LRP
ALGEMEEN
release 2.1
Koos Willemse
Deze instructie behandelt ALGEMENE ONDERWERPEN
Zet het programma op DIAVOORSTELLING; klik op uw keuze:
Stoppen
LRP
Dienstverlening LRP-team
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Signaleringen (meldingen)
STOP
ALGEMEEN
DIENSTVERL.
INLOGGEN
WACHTWOORD
SIGNALERING
Gemeentesjablonen
SJABLONEN
Sorteringen
SORTERING
Kerkelijk Register (BA, PW)
KERK.REG.
Begin
START
LRP
LRP
Lokaal beheerder
Ledenadministrateur
LRP
Dienstenorganisatie
kerkelijke structuur
geregistreerden
overige contacten
Bijdragenadministrateur
Pastoraal
medewerker
Lokaal beheerder
•autoriseert andere gebruikers
•maakt fondsen aan
•maakt abonnementen aan
•maakt sjablonen aan
•regelt meldingen naar gebruiker
•vraagbaak
Ledenadministrateur
• verantwoordelijk voor onderhoud en beheer gegevens
Bijdragenadministrateur
• beheer fondsen
• beheer abonnementen
• maakt financiële rapportage
Pastoraal
medewerker
• verleent pastorale zorg
Voor de gemeenten die een lokale applicatie willen
gebruiken in combinatie met LRP is er een XML-koppeling
van LRP naar lokale pakketten beschikbaar.
Zie hiervoor:
http://lrp-netwerk.pkn.nl/30_Documentatie/Dienstverlening/XML-koppeling
Notities:
Op verschillende plaatsen in LRP is het mogelijk
notities aan te brengen (bijv. bij PE, geregistreerde of
huisbezoek).
Er zijn persoonlijke notities en publieke notities.
Publieke notities kunnen worden gelezen door alle andere
gebruikers in de gemeente.
Persoonlijke notities zijn maker gerelateerd en kunnen
alleen door de maker zelf worden gelezen.
Zaken om goede afspraken over te maken:
Inzien
Gebruiken
Bewerken
Verwijderen
Selecties (schrijfbaar *)
LB-LA-BA-PW
LB-LA-BA-PW
LB-LA-BA-PW
maker-LB
Groepen **)
LA-BA-PW
LA-BA-PW
LA-BA-PW
LA-BA-PW
Vrije gebieden **)
LA-BA-LB
LA-BA-LB
LA-BA-LB
LA-BA-LB
Publieke notities
LA-BA-PW
LA-BA-PW
maker
maker-LA
Contactmomenten
LA-BA-PW
PW (maker)
PW (maker)
Bewaarde uitdraaien
LA-BA-PW
LA-BA-PW
LA-BA-PW
LA-BA-PW
Sorteringen
LB-LA-BA-PW
LB-LA-BA-PW
LB-LA-BA-PW
LB-LA-BA-PW
*) Met vinkje bij de optie “selectie schrijven”; NB selecties aangemaakt in release 1.0 zijn altijd
schrijfbaar!
**) voor gebruik altijd herbepalen
Spreek ook af wie wijzigingen aanbrengt die door meerdere
geautoriseerden kunnen worden aangebracht:
kan door
bij voorkeur door
PE-Adreswijziging
LA-BA
LA
Adres onbekend
LB-LA
LA
ongeldige PE aanpassen
LA-BA-PW
LA
TIP
Om zonder gevaar voor uw eigen administratie iets te kunnen
proberen is een oefensite beschikbaar met gegevens uit uw
eigen gemeente
https://lrp-test.pkn.nl/login_u.html
Inloggen kan met dezelfde gegevens als die van de ‘echte’ site;
na inloggen is het oefenbestand (genaamd TESTOMGEVING)
te herkennen aan de blauwe achtergrond
De site wordt regelmatig ververst
Hoe de ledenregistratie is geregeld in de kerkorde is te vinden in
het document LRP en de Kerkorde; hierin komt ook het
onderwerp privacy ter sprake.
Belangrijk hierbij:
de kerkenraad is verantwoordelijk voor de plaatselijke
ledenadministratie en dus ook voor het plaatselijk gebruik
van de LRP.
EINDE LRP
Stoppen
LRP
Dienstverlening LRP-team
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Signaleringen (meldingen)
STOP
ALGEMEEN
DIENSTVERL.
INLOGGEN
WACHTWOORD
SIGNALERING
Gemeentesjablonen
SJABLONEN
Sorteringen
SORTERING
Kerkelijk Register (BA, PW)
KERK.REG.
Begin
START
LRP
DIENSTVERLENING LRP-TEAM
Taken van het LRP-team
• Onderhoud kerkelijke structuren (m.n. realiseren van fusies,
federaties, aanmerkingen, wijkwijzigingen in LRP)
• Uit handen nemen van (productie-)werk dat een gemeent zelf
niet wil of kan doen, bijv.
o afdrukken van acceptgiro’s, combinatieformulieren etc.
o uitvoeren van bijdragenadministratie (actie kerkbalans,
solidariteitskas, eindejaarscollecte, etc.
o uitvoeren van lokaal beheer (sleutels en/of secties)
o invoeren van (leden-)mutaties en toezeggingen
•
Beantwoorden van vragen en oplossen van problemen rond
het gebruik van LRP
• Hulp en advies bij (her)inrichten van de plaatselijke
organisatie rond leden- en bijdragenadministratie
• Ondersteuning ter plaatse
• Organiseren van trainingen in Utrecht en op locatie
Voor alle mogelijkheden en tarieven: zie lrp-netwerk.pkn.nl
Voor meer informatie: [email protected]
[email protected]
Fusies, wijkwijzigingen, etc.
Is er in uw gemeente sprake van een fusie, federatie,
aanmerking, samenvoeging of splitsing van wijkgemeenten:
• Graag z.s.m. melden aan [email protected]
• Formele stukken (verenigingsbesluit, classisbesluit,
fusieacte) liefst digitaal toesturen
• LRP-team brengt in overleg met u de wijzigingen aan.
Overige dienstverlening/ondersteuning
Zie productenoverzicht
http://lrp-netwerk.pkn.nl/30_Documentatie/40_Actueel/Betaalde_dienstverlening_-_prijslijst
Bij uitbesteding van werkzaamheden rond fondsen is
duidelijkheid over taakverdeling belangrijk.
Voor richtlijnen zie DO financieel beheer
EINDE DIENSTVERLENING LRP-TEAM
Stoppen
LRP
Dienstverlening LRP-team
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Signaleringen (meldingen)
STOP
ALGEMEEN
DIENSTVERL.
INLOGGEN
WACHTWOORD
SIGNALERING
Gemeentesjablonen
SJABLONEN
Sorteringen
SORTERING
Kerkelijk Register (BA, PW)
KERK.REG.
Begin
START
LRP
INLOGGEN EN NAVIGEREN
Website https://lrp.pkn.nl/
inloggen
- e-mailadres
- wachtwoord
-sleutel
NB: kies een geldig e-mailadres i.v.m. berichtgeving
NB geef een verandering van emailadres aan de LB door
Als het e-mail adres van de LB verandert zijn er drie opties:
1. maak een andere sleutel de LB-sleutel
2. maak een andere sleutel de LB-sleutel en wijzig
daarmee ingelogd als LB het e-mail adres van de
oorspronkelijke sleutel
3. neem contact op met de Helpdesk 030 880 17 77 of
[email protected]
Wat te doen als inloggen niet lukt
en volgende scherm verschijnt?
klik op
vul in
- e-mailadres
- wachtwoord
- sleutel #1
- roep een nieuw sleutelgetal op
- vul in bij sleutel #2
-
log nu opnieuw in
lukt het inloggen nog niet, neem contact op met uw LB
Navigeren in LRP:
startpagina
scherm verversen
pagina terug
pagina heen
uitloggen
Het is niet mogelijk om in dezelfde browser tegelijk met twee
verschillende rollen in te loggen
Het is wel mogelijk om in dezelfde browser met dezelfde rol
tegelijkertijd twee tabbladen open te hebben
zgn. broodkruimelspoor
hiermee is snel tussen de vensters heen en weer te
schakelen
EINDE INLOGGEN EN NAVIGEREN
Stoppen
LRP
Dienstverlening LRP-team
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Signaleringen (meldingen)
STOP
ALGEMEEN
DIENSTVERL.
INLOGGEN
WACHTWOORD
SIGNALERING
Gemeentesjablonen
SJABLONEN
Sorteringen
SORTERING
Kerkelijk Register (BA, PW)
KERK.REG.
Begin
START
LRP
WACHTWOORD WIJZIGEN
procedure is gelijk voor
BA, LA, LB en PW
tik hier het nieuwe wachtwoord in en sla op
EINDE WACHTWOORD
Stoppen
LRP
Dienstverlening LRP-team
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Signaleringen (meldingen)
STOP
ALGEMEEN
DIENSTVERL.
INLOGGEN
WACHTWOORD
SIGNALERING
Gemeentesjablonen
SJABLONEN
Sorteringen
SORTERING
Kerkelijk Register (BA, PW)
KERK.REG.
Begin
START
LRP
SIGNALERINGEN (MELDINGEN)
Signalering
(wie krijgt welke melding)
Iedere gebruiker ontvangt meldingen uit LRP, gerelateerd
aan rol en autorisatie.
Na het inloggen worden de nieuwe meldingen zichtbaar.
Er is een beperkt aantal standaard-meldingen
standaardmeldingen
BA
LA
PW
geboorte
-
-
ja
overlijden
ja
ja
ja
overschrijving geaccepteerd
ja
ja
ja
overschrijving geweigerd
-
ja
-
overschrijving verzoek
-
ja
-
verbintenis
ja
ja
ja
verbreken verbintenis
ja
ja
ja
verhuizing buiten (wijk)gemeente
ja
ja
ja
verhuizing binnen (wijk)gemeente
-
-
ja
de overige meldingen zijn in te stellen door de LB.
Instelling signaleringen
kies tabblad wijkgemeenten
selecteer de wijkgemeente en klik op
kies tabblad
om een signalering in te stellen: selecteer het type melding
en kies
onder in te lichten
overige gebruikers is
het mogelijk om met
name genoemde
systeemgebruikers
de meldingen te
laten ontvangen
opslaan !
Einde Signaleringen
Stoppen
LRP
Dienstverlening LRP-team
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Signaleringen (meldingen)
STOP
ALGEMEEN
DIENSTVERL.
INLOGGEN
WACHTWOORD
SIGNALERING
Gemeentesjablonen
SJABLONEN
Sorteringen
SORTERING
Kerkelijk Register (BA, PW)
KERK.REG.
Begin
START
LRP
GEMEENTESJABLONEN
LRP kent een aantal modellen voor .pdf-documenten.
De landelijke modellen kunnen enigszins worden aangepast. Dit
moet door de LB gebeuren.
Wanneer de gemeente gebruik maakt van de fondswerving via
LRP moeten in elk geval de Toezeggingsbrief en de
Toezeggingsbriefinitieel worden aangemaakt
zoeken in sjablonen
nieuw sjabloon maken
naamgeving en omschrijving bewerken
sjabloon veranderen
sjabloon verwijderen
Bij alle sjablonen komen twee tabbladen voor
Via het tabblad instellingen zijn (afhankelijk van het soort
sjabloon) meer of minder opties in te schakelen.
Voor de toezeggingsbrieven is het aantal mogelijkheden maximaal
Bij selecteren van een instelling verschijnt het volgende venster
Een vinkje betekent tonen
Om een gemeentesjabloon aan te maken, wordt een
landelijk sjabloon opgeroepen en onder eigen naam
opgeslagen
kies
landelijke naam
eigen naam
eigen toelichting
opslaan
een voorbeeld verschijnt (in dit geval van een herinnerings email voor een betaling)
dubbel klikken op het gekleurde vakje geeft de mogelijkheid
om de tekst te veranderen
de beschikbare variabelen (tussen #) kunnen in de tekst
worden gekopieerd: het systeem geeft bij uitdraai de juiste
waarden
sla alles op
voorbeeld
van een
Uitdraaibrief
voorbeeld
etiket + vrij
veld
voorbeeld
etiket +
sectie
bewerken
→
kopieer
etiket +
wijkgemeente
+sectie
voorbeeld herinneringsbrief
voorbeeld
toezeggingsbrief met
acceptgiro
het resultaat is te zien door op
te klikken
voorbeeld
toezeggingsbriefinitieel
voorbeeld toezeggingsbrief leeg; hierin zijn via tabblad
instellingen de diverse onderdelen wel of niet in de brief te
zetten
Bij opening van een sjabloon is het volgende te zien:
dubbelklik op een van de kleuren, verander niets, maar sla
op, de sjabloon komt te voorschijn
EINDE GEMEENTESJABLONEN
Stoppen
LRP
Dienstverlening LRP-team
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Signaleringen (meldingen)
STOP
ALGEMEEN
DIENSTVERL.
INLOGGEN
WACHTWOORD
SIGNALERING
Gemeentesjablonen
SJABLONEN
Sorteringen
SORTERING
Kerkelijk Register (BA, PW)
KERK.REG.
Begin
START
LRP
SORTERINGEN
BA
LA
LB
PW
naast landelijke sorteringen die gebruikt kunnen worden,
is het ook mogelijk om als gemeente eigen sorteringen
samen te stellen
ga naar tabblad
kies
geef herkenbare naam
kies tussen persoon en PE
vul zo nodig wijkgemeente in
klik op
kies een sorteervolgorde
selecteer een type
bepaal de sortering
sla op
herhaal dit proces
LET OP: ieder geautoriseerde kan deze sorteringen zien,
gebruiken en wijzigen; maak dus goede afspraken hierover
EINDE SORTERINGEN
Stoppen
LRP
Dienstverlening LRP-team
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Signaleringen (meldingen)
STOP
ALGEMEEN
DIENSTVERL.
INLOGGEN
WACHTWOORD
SIGNALERING
Gemeentesjablonen
SJABLONEN
Sorteringen
SORTERING
Kerkelijk Register (BA, PW)
KERK.REG.
Begin
START
LRP
KERKELIJK REGISTER (BA, PW)
voor kerkelijk register LB zie module KSO
voor kerkelijk register LA zie module GEREGISTREERDEN
BA
PW
het kerkelijk register geeft algemene gegevens over
kerkelijke gemeenten en classes
nu zijn de algemene gegevens in te zien (voor zover ingevuld!)
NB: dit levert alleen resultaat als die plaatsnaam wordt ingevuld
waar zich het contactadres van de kerk bevindt
bijv. Heumen invullen levert niets op; het contactadres van de Prot. Gem. te Heumen
is in Malden (het is dus het beste om op Naam te zoeken!)
Ook nu zijn de algemene gegevens van de betreffende
gemeente in te zien
hier zijn de details van de classis op te zoeken
EINDE KERKELIJK REGISTER BA, PW
Stoppen
LRP
Dienstverlening LRP-team
Inloggen
Wachtwoord wijzigen
Signaleringen (meldingen)
STOP
ALGEMEEN
DIENSTVERL.
INLOGGEN
WACHTWOORD
SIGNALERING
Gemeentesjablonen
SJABLONEN
Sorteringen
SORTERING
Kerkelijk Register (BA, PW)
KERK.REG.
Begin
START

similar documents