Document

Report
 Педагогічна рада;
 Методичні оперативки;
 Психолого - педагогічні
семінари , консультації,
тренінги;
 Методичні наради;
 Педагогічні виставки;
 Науково-практичні
конференції;
 Дискусії;
 Семінари-практикуми;
 Круглі столи з актуальних
проблем;
 Засідання творчої групи;
 Інтерактивні форми та
методи роботи.










Взаємовідвідування уроків;
Творчий звіт учителя;
Самоосвіта вчителя;
Предметні тижні;
Відкриті уроки;
Методичний вісник;
Майстер - клас учителів;
Індивідуальні консультації;
Моніторингове дослідження;
Діагностика професійних і
особистих якостей учителя;
 Презентація «Творчий
портрет вчителя» .
 Учитель року;
 Класний керівник року;
Ігрові
технології
• Технології розвивального
навчання;
• Програмового навчання;
• Проектні технології
Технології
особистісно
орієнтованого
навчання
• Технології розвитку
критичного мислення;
• Технології інтерактивного
навчання;
• Технології колективно го
творчого навчання;
Технології
проблемного
навчання
Участь учителів школи у Всеукраїнських
і міжнародних конкурсах, фестивалях
Конкурс
«Учитель
року»
Сметана Ганна Олександрівна переможець районного етапу,
Лауреат обласного етапу
Конкурс «Класний
керівник року»
Коваленко Н. П. учасник
Конкурс “Використання ІКТ…”
Криса О. П., Коваленко Н. П.,
Петренко Н. М., Приходько Т. Л.,
Сметана Г. О.
Педагогічна рада – постійно діючий колегіальний орган самоврядування педагогічних
працівників. Ефективність роботи педагогічної ради значною мірою залежить від продуманого
вибору форм і методів проведення засідань.
Методичний кабінет школи – це організаційна форма науково-методичної роботи з педагогічними
працівниками. Він забезпечує управління двоєдиним педагогічним процесом, що складається з
діяльності, спрямованої на підвищення педагогічної майстерності вчителів, з одного боку, і якості
навчання учнів – з іншого.
Підвищення
педмайстерності
вчителів
Модернізація та
удосконалення
матеріально-технічної
бази кабінету
Надання
методичної
допомоги
Впровадження інформаційнокомунікаційних технологій
Активізація
видавничої
діяльності педагогів
Вивчення, узагальнення та
впровадження передового
педагогічного досвіду
Проведення засідань
методради, ШМО
Систематизація та
пропаганда педагогічної
та методичної
літератури
Тиждень вчителя, який атестується:
Відкритий урок,
позакласний захід, засідання
гуртка, ранкова
зустріч,година спілкування
• Творчий звіт вчителя,
який атестується
• Розгляд результатів
атестації
атестаційною комісію
Майстер-клас від
учителя, який
атестується
• Опис власного досвіду
• Експертна оцінка
результатів діяльності :
• - за даними
моніторингово
дослідження;
• - за статистичними
та звітними даними;
• - шляхом анкетування
Надання методичних
рекомендацій, порад для
педагогічного колективу
від учителя, який
атестується, на звання
«вчитель-методист»
• Самоаналіз або аналіз
діяльності вчителя за
5 років
Співбесіда з педагогом,
який атестується.
Діагностика
Самоаналіз та
самозвіт
Тренінги
Розробка уроків
та позакласних
заходів
Самостійна
діяльність
Моделювання
ситуацій
Освітні потреби:
Ф
о
р
м
и
Освітні потреби суспільства
Педагогічна
рада
Мета методичної
роботи:
Робота МО
с
а
м
о
о
с
в
і
т
и
Творчі
групи
семінари
Освітні потреби педагога
 -

similar documents