49-) 1470 nm lazer safen ven ablasyonu İçİn en İyİ çözümdür.

Report
1470 NM LAZER SAFEN VEN ABLASYONU İÇİN
EN İYİ ÇÖZÜMDÜR.
Yrd. Doç. Dr. Suat DOĞANCI
GATA Kalp Damar Cerrahisi AD
Ankara
• Safen venin endovenöz tedavisi geçtiğimiz 10 yılda hastalar ve
doktorlar tarafından etkinliği ve güvenilirliği sayesinde giderek
popülarite kazanan bir yöntemdir.
• 1470 nm lazer dalga boyu endovenöz lazer tedavileri
arasındaki yerini 2005 yılında almış ve ilk veriler 2006 yılında
Pannier tarafından yayınlanmıştır.
• 1470 nm dalga boyu SSLD olarak adlandırılır.
• Kan ve ven duvarındaki suyu hedef alarak hedef damarda daha çok
fibrotik oklüzyon ile kapanma sağlamaktadır.
• Özellikle radiyal lazer fiberi ile kombine edildiğinde damarın
çepe çevre ablazyonu perforasyon olmadan gerçekleşir.
• Endovenöz lazer tedavilerinde çeşitli dalga boyları
kullanılmaktadır.
• Çeşitli meta-analizlerde ve RKÇ’larda lazer RF ile
karşılaştırılmıştır.
• Etkinlik yönünden lazer dalga boyları RF enerjisine göre
üstün bulunmuştur.
• Genellikle lazer enerjisi ile ilgili tenkit edilen noktalar
etkinliğinden daha çok erken postoperatif dönemdeki ağrı
ve ekimoz üzerine olmuştur.
• Bu tenkitte en önemli etkiyi sağlayan parametreler:
• Lazer dalga boyu
• Kullanılan enerji miktarı ve gücü
• Kullanılan fiber
• Tümesan kullanımı
• Hastaya pozisyon verilmesi
• Edinilen tecrübede özellikle başlangıçtaki endişe bu
yöntemlerin etkinliği olduğu için yüksek enerji düzeyleri
kullanılmaktaydı.
• Ayrıca elde sadece çıplak uçlu fiberler olduğu için; yüksek
enerji ile birlikte bu fiberler damarda perforasyonlara ve
sonucunda istenmeyen olayların ortaya çıkmasına sebep
oluyordu.
• 1470 nm ve radiyal lazer fiberlerinin kullanıma girmesi ile
daha homojen ve perforasyonlara neden olmadan ablazyon
uygulamaları başlamış böylece istenmeyen olay oranları
etkinlik azalmadan dramatik bir şekilde azalmıştır.
• Etkinliğin optimal olması üzerine hasta konforunu daha da
artırmak lokal anestezi eşliğinde daha az tümesan anestezi
ile bu işlemler yapılmaya başlanmış ve tedavi enerjileri
tedrici olarak düşürülmüştür.
• İstenmeyen olay oranları da bu sayede tama yakın ortadan
kaldırılmıştır.
• Literatürde bu konuyu bu detayla karşılaştıran çalışmalar
bulunmamaktadır.
• Tüm çalışmalar RF, Lazer karşılaştırması başlığı altında
sunulmasına rağmen, RF enerjisinin en yeni sistemi lazerin
eski sistemleri ile kıyaslanmaktadır.
• Çalışma sonucunda erken dönemde RF lazere göre ağrı
yönünden daha üstün bulunmuştur:
• Ancak kullanılan lazer 980 nm ve fiber çıplak uçlu fiberdir.
• Diğer parametreler yönünden bakılacak olursa:
• 980 nm’de bile istenmeyen olaylar daha azdır.
• Lazer 980/1470 nm, çıplak uçlu fiber,
• Uygulanan Watt ve LEED belirtilmemiş, dalga boyu analizi yok
• RF VNUS ClosureFast kateter
• Ağrı yönünden RF üstün bulunmuş, ancak hangi dalga
boyu ve Watt/LEED değerleri belirtilmemiş.
• Diğer komplikasyonlara bakıldığında ise:
Sonuç
• Günümüzde 1470 nm dalga boyu ve radiyal fiber ile RF
ClosureFast sisteminin doğrudan karşılaştırıldığı bir
çalışma yoktur.
• Radiyal ve yakın zamanda kullanıma girmiş olan 2 ring
radiyal lazer fiberleri sayesinde kullanılan enerji en alt
düzeye indirilerek endovenöz ablasyonlar etkin bir şekilde
gerçekleştirilebilmektedir.
• Erken postoperatif dönemde ağrı, ekimoz gibi istenmeyen
olaylar tama yakın ortadan kalkmıştır.
• Bu faktörler göz önüne alındığında radiyal/2 ring radiyal
fiberler ile kombine edilen 1470 nm lazer endovenöz
ablasyon yöntemleri içinde en iyi seçenek olarak
gözükmektedir.

similar documents