Hřídele

Report
HŘÍDELE
Hřídele
- Strojní součásti sloužící k přenosu otáčivého pohybu a
kroutícího momentu (hybné hřídele), popř. nepohyblivé
hřídele (nosné).
- Na výrobních výkresech se zpravidla hřídele zobrazují v
podélném pohledu.
- Drážky pro pera se kreslí a kótují v příčných řezech nebo
průřezech (vysunuté průřezy).
Příklad kreslení a kótování hřídele
Zápichy
Osazené plochy hřídelů, nebo plochy stejného průměru s
různými úchylkami se oddělují zápichy pro usnadnění
výroby, nebo z funkčních důvodů.
Normalizované zápichy se nevykreslují, použije se označení
dle ČSN 01 4960 a znázorní se zjednodušeně tenkými
čarami.
Norma určuje 4 tvary zápichů, tvar: D, E, F a G
Normalizované zápichy
Zápich tvaru D:
Označení zápichu o šířce b2 = 2,2 mm a hloubce h = 0,3 mm
na výkresech:
D 2,2 x 0,3
Příklad použití
Normalizované zápichy
Zápich tvaru E:
Příklad předepsání na výkrese
Normalizované zápichy
Zápich tvaru F:
Příklad předepsání na výkrese
Normalizované zápichy
Zápich tvaru G:
Příklad předepsání na výkrese
Normalizované zápichy
V případě, že je na výkrese zápich podrobně vykreslen
a zakótován, kreslí se souvislými tlustými čarami:
Příklad kreslení nenormalizovaného
zápichu
Středící důlky
Na koncích hřídelů jsou pro jejich upnutí při obrábění
nebo kontrole rozměrů normalizované středící důlky.
Dle ČSN EN ISO 6411 můžeme použít středící důlek typu:
-A
-B
-R
- se závitem, v provedení A nebo B
Středící důlek typu A
Vrták středící – tvar A
Středící vrták tvaru A s jmenovitým průměrem d = 4 mm
označíme:
Vrták A4 ČSN 22 1110
Středící důlek typu B
Vrták středící – tvar B
Středící vrták tvaru B s jmenovitým průměrem d = 4 mm
označíme:
Vrták B4 ČSN 22 1112
Středící důlek typu R
Středící důlek se závitem
Značení středících důlků na výkresech
Na výkresech součástí se normalizované středící důlky
neprokreslují, znázorní se pouze značkou.
Značení středících důlků na výkresech
Značka pro středící důlek,
který musí zůstat na
vyrobené součásti.
Značení středících důlků na výkresech
Značka pro středící důlek,
který nesmí zůstat na
vyrobené součásti.
Značení středících důlků na výkresech
Značka pro středící důlek,
který může a nemusí zůstat
na vyrobené součásti.
Příklad použití
Pevný soustružnický hrot
Otočný soustružnický hrot
Otočný soustružnický hrot
Kontrolní stůl
magnetický stojan
Číselníkové úchylkoměry
Kontrola obvodového a čelního házení

similar documents