Háj na jaře - Webnode.cz

Report
Anotace - V prezentaci se žáci seznamují s volně rostoucími jarními rostlinami
Autor - Zuzana Pištová
Jazyk - čeština
Očekávaný výstup – poznání jednotlivých přírodních druhů, popis
Speciální vzdělávací potřeby – žádné
Klíčová slova - háj, sasanka, hrachor, plicník, konvalinka, jaterník, popis, výskyt,
příbuzné druhy
Druh učebního materiálu - prezentace
Druh interaktivity - výklad
Cílová skupina - žák
Stupeň a typ vzdělávání - základní vzdělávání – první stupeň – druhé období
Typická věková skupina - 9 - 12 let
Celková velikost – 6,2 MB
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Zuzana Pištová.
VY_32_INOVACE_PR
Háj na jaře
Bohatství druhů planě rostoucích rostlin
je nepřeberné. Od časného jara
nacházíme venku rostliny velmi odolné
proti chladu i proti pozdním zimním
mrazíkům. Prvními posly jara jsou
sněženky, krokusy, bledule, petrklíče.
Seznámíme se i s dalšími druhy jarních
rostlin.
Sasanka hajní
1.
• Popis: Asi 20 cm vysoká vytrvalá bylina. Pod
zemí má vodorovně se plazící oddenek, ve
kterém se shromažďují zásobní látky. Na jaře
z něho vyroste lodyha s listy a květy. Má
řapíkaté dlanitě dělené listy. Květy jsou
jednotlivé, bílé nebo mírně narůžovělé. Mají 6
– 8 okvětních plátků. Kvete v březnu až dubnu.
• Výskyt: Roste hojně v listnatých, smíšených i
jehličnatých lesích, v křovinách, v hájích.
2.
• Příbuzné pryskyřníkovité rostliny:
Sasanka lesní
Sasanka pryskyřníkovitá
Hlaváček jarní
3. sasanka lesní
4. sasanka pryskyřníkovitá
5. hlaváček jarní
Hrachor jarní
• Popis: Vytrvalá bylina z čeledi motýlokvětých.
Je 20 40 cm vysoký. Lodyha je vzpřímená se
dvěma až třemi páry zašpičatělých listů, na
jejich konci není úpon, ale hrot. Květ má
červenofialovou barvu s nádechem modré. Při
dokvétání je květ úplně modrý.
• Výskyt: Roste v bučinách, doubravách i ve
smíšených lesích a na vlhkých loukách. Je dosti
hojný od nížin až do podhůří.
6.
7.
• Příbuzné druhy:
Hrachor lesní
Hrachor hlíznatý
Hrachor černý
Komonice
Vlčí bob
8. komonice lékařská
Různé druhy jetele a vikví
9. vikev bob
10. hrachor lesní
Plicník lékařský
12.
• Popis: Víceletá bylina vysoká 15 – 30 cm z čeledi
drsnolistých. Chlupatá rostlina s dolními srdčitými
nebo okrouhlými listy, které jsou bělavě skvrnité.
Horní listy jsou protáhlé zašpičatělé s nápadnými
bílými tečkami. Květy jsou zpočátku nachové
(červenorůžové), později modrofialové.
• Výskyt: je to hojná léčivá rostlina v listnatých i
smíšených lesích, na okrajích lesů i nevyužívaných
loukách.
13.
11.
14.
• Příbuzné druhy:
Plicník měkký
Kostival lékařský
Hadinec obecný
15. pomněnka lesní
Užanka lékařská
Pomněnka bahenní, rolní, různobarevná
16. kostival lékařský
17. užanka lékařská
Konvalinka vonná
• Popis: Vytrvalá rostlina z čeledi
liliovitých. Vysoká je 15 – 25 cm s
přímou lodyhou, která vyrůstá z
plazivého větveného oddenku. Na
lodyze jednostranný hrozen z 5 –
10 bílých květů, velmi silně voní.
Zpravidla má jen dva široce
kopinaté listy s lesklým povrchem.
Kvete v květnu až červnu. Plody
jsou červené bobule.
18.
• Výskyt: Je dosti hojná ve světlých listnatých
lesích, v křovinách, na horských loukách a v
hájích. Roste od nížin až po horské oblasti
v celé Evropě.
• Je prudce jedovatá, ale zároveň léčivá bylina.
• Příbuzné druhy:
Pstroček dvoulistý
Vraní oko čtyřlisté
Kokořík vonný, přeslenitý
Česnek medvědí
19.
20. pstroček dvoulistý
21. vraní oko čtyřlisté
22. kokořík
vonný
23. medvědí
česnek
Jaterník trojlaločný
24.
• Popis: Malá víceletá pryskyřníkovitá bylina
vysoká 15 cm. Přízemní listy jsou trojlaločné a
kožovité. Objevují se až po odkvětu nebo ke
konci kvetení. Na chlupaté lodyze jsou
jednotlivé květy z 6 – 10 okvětních plátků,
většinou jsou modrofialové, růžové a někdy i
bílé. Kvete v březnu až dubnu. Je jedovatý.
• Výskyt: Roste roztroušeně ve světlých lesích,
křovinách a hájích. Má rád vápnité půdy.
Je rozšířen po celé Evropě.
25.
• Příbuzné druhy:
Sasanky, pryskyřníky
Čemeřice zelená
Blatouch bahenní
Orsej jarní
Koniklec obecný
26. čemeřice černá
27. koniklec luční
30. pryskyřník plazivý
28. blatouch bahenní
1. sasanka hajní
29. orsej jarní
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
Dostupný pod licencí GNU Free Documentation License na www:
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone_nemorosa_(xndr).jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone_nemorosa_0001.JPG?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Anemone_sylvestris_001.JPG?uselang=cs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/15/Anemone_ranunculoides_030405a.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Adonis_vernalis_L_01HD.jpg?uselang=cs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/88/Lathyrus_Vernus.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lathyrus_vernus_Sturm19.jpg?uselang=cs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/49/Melilotus_officinalis_Citroengele_honingklaver_bloeiwi
jze.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e1/Illustration_Vicia_faba1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lathyrus_sylvestris_Mets%C3%A4n%C3%A4tkelm%C3%A4_H5384_C.j
pg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonaria_officinalis_002.JPG?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonaria_officinalis_hungary_quadrat.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonaria_officinalis_800.jpg?uselang=cs
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:RNK_1602_ljubicasto_cvece.jpg?uselang=cs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5f/Forget-me-not_close_600.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Symphytum_officinale_-_Iceland_-_2007-07-10a.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Cynoglossum_officinale_190506a.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Convallaria_majalis0.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a5/Convallaria_majalis1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0a/Maianthemum_bifolium1.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/df/Paris_quadrifolia_2011_G1.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Polygonatum_odoratum.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/14/Ramsons_700.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/Hepatica_noblis_20060501_004.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/96/Hepatica_nobilis.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/66/Helleborus_niger1.JPG
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulsatilla_pratensis_subsp_nigricans.jpg?uselang=cs
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/21/Blatouch_bahen%C3%AD.JPG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8d/Ranunculus_ficaria2.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/8a/Creeping_butercup_close_800.jpg

similar documents