Ekologie - SŠHL Frýdlant

Report
Digitální výukový materiál
zpracovaný v rámci projektu „EU peníze školám“
Projekt:
CZ.1.07/1.5.00/34.0386 „SŠHL Frýdlant.moderní školy“
Škola:
Střední škola hospodářská a lesnická, Frýdlant
Bělíkova 1387, příspěvková organizace
Šablona:
Sada:
III/2
VY_32_INOVACE_EKG.1.04 Sluneční záření
Vytvořeno:
Ověřeno:
10.09.2013
13.9.2013
Třída:
NS1
Sluneční záření
Vzdělávací oblast:
Předmět:
Ročník:
Autor:
Enviromentální vzdělávání
Ekologie
1.
Radomíra Hradilová
Časový rozsah:
Pomůcky:
1 vyučovací hodina
dataprojektor, notebook s připojením na internet
Klíčová slova:
sluneční záření, sluneční spektrum, složky slunečního záření
Anotace:
Materiál je určen pro výuku předmětu ekologie. Seznamuje s
rozdělením slunečního spektra podle vlnových délek, vysvětluje
význam jednotlivých složek a jejich vliv na živé organismy.
Obsahuje interaktivní prvky k aktivizaci žáků a procvičení učiva.
Složky slunečního záření
• Slunce – základní zdroj energie země základní
zdroj energie pro veškeré procesy probíhající v
atmosféře a na zemském povrchu.
• Jmenujte některé procesy a uveďte původ
energie, která se při nich spotřebovává.
Kde se bere energie?
•
•
•
•
•
Doprava (benzín, nafta, plyn)
Topení (plynové, elektrické, pevná paliva)
Elektrická energie
Potrava
Vodní energie (mlýny, elektrárny, lodní
doprava)
• Větrná energie (plachetnice, mlýny)
Kde se bere energie?
• Doprava (benzín, nafta, plyn)
– fosilní paliva – původně rostliny
• Topení (plynové, elektrické, pevná paliva)
– fosilní paliva, solární energie, dřevo
• Elektrická energie
– fosilní paliva, solární energie, vodní energie
• Potrava
– rostlinná, živočišná
• Vodní energie (mlýny, elektrárny, lodní doprava)
• Větrná energie (plachetnice, mlýny)
– vítr – vyrovnávání rozdílů tlaku vzduchu, způsobených
nerovnoměrným ohříváním zemského povrchu
Složky slunečního záření
Sluneční záření je elektromagnetické vlnění
spektru vlnových délek.
Jednotlivé vlnové délky mají různé vlastnosti a
různé účinky na živé organismy.
do 400 nm
UV záření
400-800 nm
viditelné světlo
nad 800 nm
infračervené světlo
Sluneční spektrum
asi 7%
asi 48 %
asi 45 %
Složky slunečního záření- opakování
Doplňte chybějící údaje do tabulky:
Vlnová délka
Druh záření
Podíl na
celkovém záření
do 400 nm
Asi 48 %
infračervené
Složky slunečního záření- opakování
Doplňte chybějící údaje do tabulky:
Vlnová délka
Druh záření
do 400 nm
ultrafialové
světelné
infračervené
400 – 800 nm
nad 800 nm
Podíl na
celkovém záření
asi 7%
asi 48%
asi 45%
Použité zdroje
Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní originální tvorbou autora. Materiál je určen pro bezplatné používání pro
potřeby výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému zákonu. Veškerá
vlastní díla autora (fotografie, videa) lze bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova jména.

similar documents