9.13_elektromagneticke_vlny_a_zareni

Report
Kompendium fyziky pro 8. a 9. ročník
Elektromagnetické vlny a záření (9.13)
Zpracováno v rámci projektu
FM – Education
CZ.1.07/1.1.07/11.0162
Statutární město Frýdek-Místek
Zpracovatel:
Mgr. Lada Kročková
Základní škola národního umělce Petra Bezruče, Frýdek-Místek,
tř. T. G. Masaryka 454, Frýdek-Místek
30. 6. 2010
TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.
ELEKTROMAGNETICKÉ VLNY
A ZÁŘENÍ
9.13
Učivo: Elektromagnetické vlny
a záření
James Clerk Maxwell
skotský fyzik ( 1831 – 1879 )
dokázal, že světlo souvisí s elektřinou a
magnetismem….elektromagnetické vlny.
Heinrich Hertz
německý fyzik ( 1857 – 1894 )
tyto elektromagnetické vlny objevil.
Zavádíme fyzikální veličiny
VLNOVÁ DÉLKA….. l…..m….. (metr)
je vzdálenost mezi sousedními
dvěma vrcholy vlny
1 nm = 10-9 m…..(nanometr)
1 pm = 10-12 m…..( pikometr )
KMITOČET…..f…..Hz…..(Herzt)
udává počet period za sekundu
RYCHLOST SVĚTLA….. c = 3.108 m/s
Znázornění
čím kratší vlnová
délka, tím vyšší
kmitočet
Přehled elektromagnetických vln
vlnová délka
vlny
2 000 m – 1 000 m
600 m – 150 m
50 m – 15 m
15 m – 1 m
rádiové vlny
dlouhé…..DV
střední…..SV
krátké…..KV
velmi krátké…..VKV, FM
1 m – 0,3 mm
mikrovlny
0,3 mm – 750 nm
infračervené záření
750 nm – 400 nm
světlo
( červené, oranžové, žluté, zelené,
modré, fialové )
400 nm – 10 nm
ultrafialové záření
10 nm – 1 pm
rentgenové záření
menší než 300 pm
záření gama
SHRNUTÍ
• čím kratší vlnová délka, tím vyšší kmitočet
• velká vlnová délka - elektromagnetické vlny
snadno pronikají za překážky
• krátká vlnová délka - elektromagnetické vlny
se šíří prakticky přímočaře…..záření
• elektromagnetické vlny jsou vysílány zdrojem
záření
Opakování
• Co je to vlnová délka? Jak se označuje? Jakou
má jednotku?
• Co je to frekvence? Jak se označuje? Jakou
má jednotku?
• Jak se označuje rychlost světla? Jaká je
rychlost světla?
• Vyjmenuj jednotlivé druhy
elektromagnetických seřazených podle
vlnové délky.
Zdroje informací
• Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll,
CSc., doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc., doc. RNDr Marek Wolf, CSc. Fyzika pro
9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, spol.s r. o., 2002.
ISBN 80 – 7196 – 193 – 0.
• Doc. RNDr. Růžena Kolářová, CSc., PaedDr. Jiří Bohuněk, doc. ing. Ivan Štoll,
CSc. Fyzika pro 9. ročník základní školy. Praha: Prometheus, 1996.
ISBN 80 – 7196 -032 - 2
• Odborná skupina pro terminologii Fyzikální pedagogické sekce jednoty
československých matematiků a fyziků – kolektiv autorů. Slovník školské fyziky.
Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1988. 14 – 646 - 88.
• Dr. František Běloun, dr. Marta Chytilová, CSc., dr. Růžena Kolářová, CSc., dr.
Milan Petera, ing. Jan Vojtík. Tabulky pro základní školu. Praha:
Státní pedagogické nakladatelství, 1989. 14 – 060 - 89.
• www.google.cz

similar documents